Thosanlinhhon.vn

Cách đổi đơn vị trong vật lý lớp 11

Vật lý là một môn học quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông, đặc biệt là ở bậc trung học phổ thông. Trong môn vật lý, chúng ta sẽ được học về các đại lượng vật lý và các đơn vị đo của chúng. Việc nắm vững cách đổi đơn vị là vô cùng quan trọng, giúp chúng ta có thể tính toán và giải các bài tập vật lý một cách chính xác.

Khái niệm về đơn vị

Đơn vị là một đại lượng dùng để đo một đại lượng vật lý khác. Mỗi đại lượng vật lý đều có một đơn vị đo riêng. Ví dụ, đại lượng độ dài có đơn vị đo là mét (m), đại lượng khối lượng có đơn vị đo là kilogram (kg), đại lượng thời gian có đơn vị đo là giây (s),…

Các hệ đơn vị

Trên thế giới hiện nay có hai hệ đơn vị đo phổ biến là hệ SI và hệ CGS.

 • Hệ SI là hệ thống đơn vị quốc tế, được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới. Hệ SI bao gồm 7 đơn vị cơ bản và các đơn vị dẫn xuất.
 • Hệ CGS là hệ thống đơn vị đo dựa trên các đơn vị cơ bản là cm, g và s.

Các quy tắc đổi đơn vị

Để đổi đơn vị trong vật lý, chúng ta cần nắm vững các quy tắc sau:

 • Quy tắc chuyển đổi giữa các đơn vị trong cùng một hệ:
  • Để đổi từ đơn vị lớn hơn sang đơn vị nhỏ hơn, ta nhân số cần đổi với một số nhỏ hơn 1.
  • Để đổi từ đơn vị nhỏ hơn sang đơn vị lớn hơn, ta nhân số cần đổi với một số lớn hơn 1.
 • Quy tắc chuyển đổi giữa các đơn vị trong các hệ khác nhau:
  • Để đổi từ đơn vị của hệ SI sang đơn vị của hệ CGS, ta nhân số cần đổi với một số bằng giá trị của đơn vị hệ CGS tương ứng chia cho giá trị của đơn vị hệ SI tương ứng.
  • Để đổi từ đơn vị của hệ CGS sang đơn vị của hệ SI, ta nhân số cần đổi với một số bằng giá trị của đơn vị hệ SI tương ứng chia cho giá trị của đơn vị hệ CGS tương ứng.

Một số ví dụ đổi đơn vị

 • Đổi từ mét sang centimet:
  • 1 m = 100 cm
 • Đổi từ giây sang phút:
  • 1 s = 60 s
 • Đổi từ độ sang radian:
  • 1 độ = 180/π radian
 • Đổi từ nhiệt độ từ độ C sang độ K:
  • T(K) = T(C) + 273,15
 • Đổi từ năng lượng từ jun sang kilôjoule:
  • 1 J = 0,001 kJ

Các trang web đổi đơn vị

Ngoài việc tự học cách đổi đơn vị, chúng ta cũng có thể sử dụng các trang web đổi đơn vị để giúp đỡ. Một số trang web đổi đơn vị phổ biến là:

 • Thosanlinhhon.vn
 • Vật lý phổ thông
 • Trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Kết luận

Cách đổi đơn vị trong vật lý lớp 11 là một kiến thức quan trọng, cần được nắm vững để có thể giải các bài tập vật lý một cách chính xác. Chúng ta có thể tự học cách đổi đơn vị hoặc sử dụng các trang web đổi đơn vị để giúp đỡ.


Posted

in

by

Tags:

Comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *