Vào một ngày đẹp nhất trời, chúng ta phân biệt rằng file LOG của mình quá rộng, chiếm khoảng hết ổ cứng và cần yếu thực hiện bất cứ một làm việc làm sao trên dữ liệu.

Bạn đang xem: Xóa file log của sql để giúp database nhẹ hơn

Bạn vẫn xem: Xóa tệp tin log của sql sẽ giúp đỡ database dịu hơn


*

Hay các bạn thấy, trong những lúc dữ liệu của chính mình chỉ có vài GB, nhưng tệp tin LOG lên đến mức tận hàng trăm GB.Phải làm núm như thế nào ?- Detach DB, xóa file LOG, sau đấy ATTACH lại DBTuy nhiên với cơ sở dữ liệu đòi hỏi tính chuẩn bị cao, thì ko mấy ai được cho phép bạn có tác dụng vấn đề đó.- Backup LOG với OpTION là TRUNCATE_ONLY hoặc NO_LOGVới phiên bạn dạng Squốc lộ Server 2008 thì đã quăng quật Option nàyThis option will be removed in a future version of Squốc lộ Server. Avoid using it in new development work, và plan lớn modify applications that currently use it.We recommend that you never use NO_LOG or TRUNCATE_ONLY lớn manually truncate the transaction log…”.lúc bạn sẽ chỉnh chế độ về SIMPLE, Có nghĩa là các transaction đã giữ vào LOG không còn quý giá nữa, chúng ta cũng có thể xóa đi dễ chịu, tựa như nhỏng tài liệu trên đĩa của người tiêu dùng ko quan trọng, bạn cũng có thể format lại ổ đĩa.-----Bài viết này thảo luận bố phương pháp mà người dùng có thể sử dụng để thu hẹp cơ sở dữ liệutempdbđến kích thcầu nhỏ hơn kích thcầu được cấu hình sau cùng. Phương pháp thứ nhất mang lại phép người mua kiểm soát tổng hợp kích thmong của các tệptempdbnhưng yêu thương mong người tiêu dùng phải khởi động lại SQL Server. Phương thơm pháp thứ hai thu hẹp toàn bộtempdb, có một số hạn chế, có thể bao hàm việc khởi động lại Squốc lộ Server. Pmùi hương pháp thứ tía mang lại phép người mua hàng thu hẹp các tệp rieng lẻ trongtempdb. Hai pmùi hương pháp sau cùng yêu thương mong rằng ko được có hoạt động nào xảy ra trong cơ sở dữ liệutempdbvào quy trình hoạt động thu hẹp.Chú ýNếu khách hàng đã sử dụng Squốc lộ Server 2005, quý khách hàng cũng có thể áp dụng những phương pháp này. Tuy nhiên, quý khách hàng cần sử dụng Squốc lộ Server Management Studio nạm vì Enterprise Manager và Query Analyzer để tiến hành những hoạt động này. Chú ý thêm rằng SQL Server management studio trong phiên bản 2005 quán triệt biết kích thước chính xác của các tệp tempdb sau hoạt động thu hẹp. Giá trị "Không gian được phân vùng hiện tại’ luôn luôn được lấy từ sys.master_files DMV và quý hiếm này không được cập nhật sau thời điểm xảy ra hoạt động thu hẹp đến cơ sở dữ liệu tempdb. Để tìm kích kích thước chính xác của các tệp tempdb sau hoạt động thu hẹp, hãy thực thi lệnh sau vào management studio:use tempdbchọn (size*8) làm FileSizeKB từ sys.database_filesChú ýSquốc lộ Server 2008 không bị ảnh hưởng bởi sự cố này (GUI hiển thị kích thcầu ko chính xác.)Quay lại đầu trang

tin tức Tempdb

Tempdblà không khí làm việc tạm thời. Cùng với các ứng dụng khác, SQL Server sử dụngtempdbcho:Lưu trữ các bảng tạm thời được tạo rõ ràng.Các bảng làm việc lưu lại gữ kết quả trung gian được làm nên trong quy trình xử lý và sắp xếp truy nã vấn.Con trỏ tĩnh được cụ thể hoá.SQL Server ghi lại đủ biết tin trong nhật ký giao dịch tempdb để cù lại một giao dịch mà lại ko thực hiện lại giao dịch vào các bước truy vấn vấn cơ sở dữ liệu. Tính năng này làm tăng hiệu suất của câu lệnh INSERT vào tempdb. Ngoài ra, ko cần ghi nhật ký báo cáo để thực hiện lại bất kỳ giao dịch nào vì tempdb được tạo lại mỗi lần quý khách hàng khởi động lại Squốc lộ Server; bởi đó, ko có bất kỳ giao dịch nào để chuyển đến hoặc cù lại. lúc SQL Server khởi động, tempdb được tạo lại bằng cách sử dụng bản sao của cơ sở dữ liệu mẫu và được thiết lập lại về kích thmong được cấu hình sau cùng.Theo mặc định, cơ sở dữ liệu tempdb được cấu hình để tự phát lên Khi cần; vày đó, cơ sở dữ liệu này có thể tiến lên theo thời gian đến kích thmong lớn hơn muốn muốn. Việc khởi động đối kháng giản Squốc lộ Server thiết lập lại kích thcầu của tempdb về kích thcầu được cấu hình sau cùng. Kích thmong được cấu hình là kích thcầu rõ ràng sau cùng được thiết lập bằng hoạt động nuốm đổi kích thmong tệp nhỏng ALTER DATABASE với tuỳ chọn MODIFY FILE hoặc câu lệnh DBCC SHRINKFILE. Bài viết này trình bày tía pmùi hương pháp mà người dùng có thể sử dụng để thu hẹp tempdb đến kích thcầu nhỏ hơn kích thcầu được cấu hình.Quay lại đầu trang

Phương pháp 1 để Thu hẹp Tempdb

Phương thơm pháp này yêu cầu người dùng khởi động lại SQL Server.Dừng Squốc lộ Server. Mở dấu nhắc lệnh, rồi khởi động Squốc lộ Server bằng cách nhập lệnh sau:sqlservr -c -fTmê say số-cvà-fkhiến Squốc lộ Server khởi động vào chế độ cấu hình tối thiểu với kích thướctempdbbằng 1 MB đến tệp dữ liệu và 0,5 MB cho tệp nhật ký.CHÚ Ý: Nếu người dùng sử dụng SQL Server có thương hiệu nhỏng ví dụ, quý khách phải núm đổi thành tlỗi mục phù hợp (Program FilesMicrosoft Squốc lộ ServerMSSQL$instance nameBinn) và sử dụng khoá chuyển đổi-s(-s%instance_name%).Kết nối đến Squốc lộ Server bằng Query Analyzer, rồi chạy lệnh Transact-Squốc lộ sau: ALTER DATABASE tempdb MODIFY FILE (NAME = "tempdev", SIZE = target_size_in_MB) --Kích thmong mục tiêu ao ước muốn mang lại tệp dữ liệu ALTER DATABASE tempdb MODIFY FILE (NAME = "templog", SIZE = target_size_in_MB) --Kích thmong mục tiêu mong mỏi muốn đến tệp nhật ký Dừng Squốc lộ Server bằng cách nhấnCtrl-Ctại cửa sổ dấu nhắc lệnh, khởi động lại SQL Server như một dịch vụ, rồi xác thực kích thước của các tệp Tempdb.mdf và Templog.ldf.Một hạn chế của phương pháp này là chỉ hoạt động trên các tệp logictempdbmặc định,tempdevvàtemplog. Nếu các tệp bổ sung được thêm vàotempdb, người mua hàng có thể thu hẹp chúng sau khoản thời gian khởi động lại SQL Server như một dịch vụ. Tất cả các tệptempdbđều được tạo lại trong lúc khởi động; vị đó, các tệp đều trống và có thể xoá được. Để xoá các tệp bổ sung trongtempdb, hãy sử dụng lệnh ALTER DATABASE với tuỳ chọn REMOVE FILE.Quay lại đầu trang

Phương thơm pháp 2 để Thu hẹp Tempdb

Sử dụng lệnh DBCC SHRINKDATABASE để thu hẹp nhiều loại cơ sở dữ liệutempdb. DBCC SHRINKDATABASE nhận được tđam mê sốtarget_percent, là phần trăm không gian trống muốn muốn còn lại vào tệp cơ sở dữ liệu sau khi cơ sở dữ liệu được thu hẹp. Nếu người dùng sử dụng DBCC SHRINKDATABASE, người mua hàng có thể phải khởi động lại SQL Server.

Xem thêm: Những Bài Văn Hay Về Ngày Nhà Giáo Việt Nam, Tả Lại Lễ Kỉ Niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

QUAN TRỌNG: Nếu quý khách chạy DBCC SHRINKDATABASE, ko có hoạt động nào khác có thể xảy ra với cơ sở dữ liệutempdb. Để đảm bảo rằng các quy trình khác không thể sử dụngtempdbtrong lúc chạy DBCC SHRINKDATABASE, khách hàng phải khởi động SQL Server trong chế độ một quý khách hàng. Để biết thêm biết tin, hãy tsi mê khảo phầnẢnh hưởng của việc Thực thi DBCC SHRINKDATABASE hoặc DBCCSHRINKFILE Trong Khi Tempdb Đang được Sử dụngvào bài viết này.Xác định không khí vẫn được sử dụng trongtempdbbằng cách sử dụng quy trình được lưu trữsp_spaceused. Sau đó, tính toán phần trăm không gian trống còn lại để sử dụng làm tđê mê số mang lại DBCC SHRINKDATABASE; việc tính toán này kết hợp kích thước cơ sở dữ liệu mong mỏi muốn.Chú ýTrong một số trường hợp, khách hàng có thể phải thực thisp_spaceused