Vẽ sơ đồ tổ chức bằng visio

Try it!

Create a polished and professional org chart that shows the relationships among employees, team members, and departments.Quý khách hàng đang xem: Vẽ sơ đồ dùng tổ chức triển khai bằng visio

Start with the Organization Chart Wizard

Select File > New.

Bạn đang xem: Vẽ sơ đồ tổ chức bằng visio

Select Organization Chart > Create.

Select Information that I enter using the wizard, và select Next.

Select the type of file you want khổng lồ enter data into, type in a path and name, and select Next.

Tip: If you select Excel, an Excel worksheet opens with sample text. If you select Delimited text, a Notepad page opens with sample information.

Replace the sample text with your information.

Cchiến bại Excel or Notepad, complete the wizard in Visio, và select Finish.

Change the look of an org chart

To change the shape style, select Org Chart > More, and select a shape style.


*

To change the org chart layout, select Org Chart > Layout, & select a layout.

To rearrange the chart to fit the page, select Org Chart > Best Fit to Page.

To increase the spacing between shapes, select Org Chart > Increase the Spacing.

Add a picture to lớn a shape

Select Org Chart > Insert > Picture.

Select the picture file.

Add a new person

Select a shape that represents the person’s job description.

Drag the shape onto lớn the drawing page, và place it on top of the shape you want lớn connect the two.

Select the Name text box, và type in the name of the new person.

Select the Title text box, và type in a title for the new person.

Note: Add the person to lớn the Excel or Notepad tệp tin you created in the Organization Chart Wizard so that it’s up to lớn date & ready lớn use when you create other org charts for your team.

Add a team frame & title

Select the Team frame shape.

Drag it onto lớn the drawing page.

Use the resize handles lớn fit the Team frame shape around the shapes that represent team members.

To add a team title, select Home > Text, type in the team’s name, and select Pointer Tool khổng lồ finish.

Xem thêm: Cách Kết Nối Tay Cầm Ps2 Với Pc, Kết Nối Tay Cầm Ps2 Với Pc

To change the frame"s line color, select Home > Line, & select a color, line weight, and dash style.

Want more?

Build an org chart in Visio

Create a Visio organization chart

Create an organization chart automatically from employee data

Create an organization chart without external data

View organizational chart templates


*

Gói ĐK giúp tận dụng tối đa tối nhiều thời gian của bạnDùng thử một mon miễn phí
*

*

*

Quý khách hàng yêu cầu thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạnKhám phá nội dung đào tạoSsinh hoạt hữu tính năng được cải thiện đầu tiênTđắm say gia Người sử dụng nội bộ Office

Thông tin này có bổ ích không?