Buổi lễ có sự tham dự của Ban Lãnh đạo Ủy ban, đại diện Đảng ủy, những tổ chức đoàn thể cùng tổng thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao cồn của hai đơn vị. Phó Chủ tịch phụ trách rưới Vũ Nhữ Thăng đang trao đưa ra quyết định và phát biểu chỉ đạo.

Trong tuyên bố chỉ đạo, Phó Chủ tịch phú trách nát vẫn khẳng định công tác làm việc khiếu nại toàn cỗ máy tổ chức nhập vai trò đặc trưng quan trọng, là 1 trong những trong số những nhân tố chủ đạo nhằm giao hàng vấn đề cải thiện chất lượng công tác trình độ chuyên môn, thông qua đó thực hiện giỏi tính năng trách nhiệm của Ủy ban. Đánh giá cao năng lượng, chuyên môn và kinh nghiệm của các đồng chí được điều rượu cồn cùng chỉ định lần này, Phó Chủ tịch phụ trách rưới từng trải những bạn bè hối hả ưa thích nghi cùng với quá trình bắt đầu, là tnóng gương cùng là yếu tố hạt nhân cấu kết trong đơn vị chức năng nhằm xong xuất nhan sắc công dụng, trách nhiệm của đơn vị mình, kết hợp tác dụng với những đơn vị khác, qua đó, giúp Ban lãnh đạo Ủy thực hiện thắng lợi tính năng, trọng trách đã có được Thủ tướng tá Chính phủ tin tưởng giao phó.

Trong tuyên bố dìm trách nhiệm, bạn hữu Nguyễn Tất Thái và đồng minh Vũ Tkhô nóng Xuyên đang trân trọng cảm ơn sự tin cậy của Ban chỉ đạo Ủy ban cũng như tổng thể cán bộ tại đơn vị. Hai đồng chí hứa đã thuộc bè đảng đơn vị cửa hàng triệt với triển khai nghiêm túc các chủ ý lãnh đạo của Ban chỉ đạo Ủy ban để dứt giỏi nhiệm vụ đã làm được giao.

Dưới đây là một vài hình hình ảnh tại buổi lễ:

Đồng chí Nguyễn Tất Thái dìm Quyết định

Đồng chí Vũ Thanh Xulặng dấn Quyết định

Hai bè bạn được điều đụng, chỉ định tự sướng kỷ niệm thuộc Ban chỉ đạo Ủy ban cùng đại diện đối chọi vị