Một tuần lể đầu sau khoản thời gian Tử Lam trsinh hoạt về khôn cùng dễ dàng mừng thầm..Nàng gấp rút tìm cho Hi Hi một trường học..Là trương học tứ nhân, nghe nói tương đối nhiều bên gồm tiền cũng gửi nhỏ đến trên đây học tập,vị để cho khởi đầu Hi Hi không thảm bại thiệt ai,nàng cũng mang lại Hi Hi tiến vào.Những năm này, nữ sinh hoạt nước Mĩ cũng đã tích góp được một chút chi phí, đủ nhằm Hi Hi thưởng thức đều những xuất sắc đẹp nhất.Mặc cho dù Hi Hi vô cùng sáng ý, rất khác số đông đứa nhỏ bé thông thường, nhưng mà phái nữ cũng không thể sơ sót, nam nhi của bạn nữ đề xuất trở nên tuấn kiệt trong thiên tài!Sáng sớm, thời điểm Tử Lam tỉnh dậy, đang nghe mùi thơm ngạt ngào bữa tiệc sáng vày nam nhi báu vật có tác dụng. “Mẹ, sớm rửa phương diện, chớp nhoáng rất có thể ăn rồi…!” Hi Hi nghỉ ngơi chống phòng bếp thét lên.“OK ̄” đáp một giờ đồng hồ, Tử Lam đi nkhô giòn vào phòng tắm.


Bạn đang xem: Truyện con thiên tài mẹ phúc hắc

CJ65CvYonMREMp5z5aK/EMXYUKOru18j8KZU9ugA6CCRutRQZ7exlBcPBqoYKDJyq/UxpjGAHc3aYtsvy7+9VEvCUnZ30r5J/mTPq28NaKZlITKzVKH2bQKa5Upue7O8HijMKU5pCiDdJ14XmA6+VD9aAaXaAdxsNm1kUx+wN056ySrnF3EjxW2afbGu1R1dWjYdmFhV2Hso3bVRga2W1JlPt/wpt6FncW0/Gm+/fQjo55q0xjg1/ROox6m3LRENQVy4+9b+RPr1pSYoP0wnyv/Ie1zqHdEKL2zsoU/iLIkVl3MmCH0OnDpKEtHIUfaQpDs5lh5OEeK+gDN+V2mgRHwH4fHFDi2u0chEGN7Ltb4NltWMjPD7U8EMELQmz7bYOWGGYjMS0Ki8j44MCz/pfLqAZjk3R+3Ut6rpySr8f2Fb9/B/1WriS9PnfLUYmAKrGUMP+BEDsLHfiNCyOcBNq3yNTGUU35n9jypoPkcp8rJ+pxHU4nuyJt0ZENDY5uYqYUZNvLG9RpEG4c1dN3DZN/t2Mm+8uM3pnf6uNHBEKL1rSZHlZlj3Q12VWsYLFcOwKNiuGxj5JBihV31R6nzxdWWDhQDdun7bSJxEZ+8MwWjpxdA0M+8kjHQiBjJbaqLHHibDCsZ4kJtc4KvXiDkHGUefOHYOcV1IPVRw915n+Bjbu0TpOojavctBtppj8HOiGQhyNrFtinQsnuZ5u6b+II2QNebANRzsh2tsE8xAYQl5RlEr6wxDi6AIaBEgVHCTTv7rAXI/szg5l2xQ73P/mS/9FqAIn4acV7pbyN7hhcD2cYU31G9j3vqw7wd+XloGipCK4OW+8c2u61Xa+5NXi7Qd46jfpBVoABgeEOlJ3wMW1uXHKnbNH6RylU1dzEa5aTsj7SxKLcjBbM4bbj6Li4rqPx9WYKrPdvxGulkQsgRZY+b5CpwjUZ5z4uknhWb4OMhROOuOgk6T1IC014YZKGHrxxBIld5KbAUdMgMZtlpz4WmMLetqz4H+2gARi4NhiuzJVkBd1dEN8ER2ADaaxas3jm5cPQLbcYKxnF8IYvGkHEyqtgogBiQd1PWPlNJxuZDvu2fTq1nMCG8vWYmp3A4iUK4rkZSI9l5kP5+QvDFzTn2e3lCDiBI9GfrBqfqQgBzjQ34nfnnstaMw7wYifis4X1Zh3gZPOwXx7p2OOHRTCFpNGUiJ2LIBPVFAeGPixfMzxTPQPWyeBfCtVCJeiY5U25eEnkAX5r6x67jTblh2og8UGuSQB2ZBeK5GxFZtfYLqy6wUAflYeZKTL9MUtPdFyoyQGDP3uQXDPd/wo0d9Y09sfQFcy6B3SubvI6Gfnxkegl5LjPHM9LSUCGaxsKIcqDYb38u5n49micHs8NthIo64TieX6KpCUcFsRIKStgcWFei4PQHYQu2Z/0i+Rf6VnSiMG0WKo8gsg/b9vuBQ7TcFjlToRqYTKMjiXAWD2Z+lKUZJ98kcrlX9UPCEauUIP3bFifVO5+aFAoWQ1cEWNdjUNpKZURcHd5E3NkYYi7OsSZsivYaOISep8TrkpEahFHHugroZm8Qf4Rg/As2in3fGeiPL2e4MK4RzGAJ3+VAfXI8G8sq+ce1MSdZL4grGa7gq5OKW9q1Bbet+kM79BtWCbthMk8fGaVQU2YiApordTTq5tolZlFy2cWCsHVqqxe2kWYNu+/3a4EKkx2V0BpOZOJZ9obipAQMXTmypn9d1UxQG2nvAP0F4UEVJuw+lU8hGebCHC+e+3k+FNprXu0dfbFO4ymM4wJHQJnngGSuOqZLnrQ==
p9iVCvYfmMXW2sDp2evsOdnUFxbwrYYjeFbYbD2Uc+ARISDF/WMGFQZMSK7yuKcojTcxsodDU5tPqg9vkP0L6hzeQmV0zC6q+25Ad9IPzDxyZPNAvvSebMNXiZLlTuETcKjwfFdoA2nTa5GQVR2xroBWU/kn59vqodxn1YVpPKi+CP4uhupIOusBm1JsnagHbrtTvNiCV3tv17JRje8+olZBt1Z7fjn8NpH+1S1oMERfpgFxjqnmkc+hgE1ELRAbUFweqRb+QvOyRrAkbRfaVvSakPPpJ/Ip7r60NuLiwxpBAqBs3ZkOO9FN0xmWiUWBI5v3cV2nrKwXUoZ/Hj2qY3ZZNAuMTYbEDMZKQF0CMe5W1EYYLYR5CdeBPflrjB0ZlKrIITkS0I79wqs0/Gu60thCb3Fne2MBfarVwIRmK82/1eD41C+mT9zhO/GWQcNY0Q2sRdDa7mVQxYa1BAGCWvNQ0yRBUOHMj206lo6haHHWNzT+v6hz8J/An8+eGTA2KViyc7eyGR3uXeHVof/P9ia9nuaqeRSZT12uNHDu8rssCxMxgVqDzweCw6oJvUq5Jhl/3q9tLRZgj7nEcKjtlrolBQA+en8W0k0Dz5xNFdP5jNO9qSyxF4uPjb77mepQU/NOXvj4RiZFqACXR5YMUNJMWrmJf5Lc8F44X57LeRIyMkdvoFN6PY/hzBvOQcHzQyq4deJviiUwiOY37LrsOkMV0+0B+HR3ToiiW14RtMN5ZPPmpQigUQvGJj5pF9lAzVdalKFffL0r38wnMjS8NX2m2QPr/UKQGQ2IUElwiIhEqArqS3yGswW+7wNcRJBSyDvtPyRhD82h5R3QaAfMm/YNLS0DCJxwpJRVGstHEgsWxGydAbyEUaBylU1dzEa5aTdo8Yc998GGOMuxqDuLPfqxIehWx/ZY2/4ONYVfIokhXq+hQhNcT5k0BhSv32wYdYvicD5CwwO2/8BgAMhSL8kzBsW0ME7mEzFYPEBNNZP/q3WeNwf188i2+4iKbyvxBpT4UQgQWQv640R2AbZJVuUiQ/Qbyb74+FHpC/4TJfOFHEyksU1jrXaGLf5OTJT4rjRlvi/SETgLSm8je5Nk1A4w2dYb2MCTdo31P4c80+91CSuZ/EtogRK4Q95IvxlRhlNDA7CmYWS1On5JK8ddcqOiNriUwglI9YBc4s/Sb/i7tG5vCsWCme1AIxlHmwcKJiPaTDN0vWmR5ii28Lb0OCoFgacHlgi4s2pzslsI+8O75C4g6eSokzxW9YwHyrW210y/KGC53bAV9uuPMt1f4PxZjZLOm/pRq23EdVEp7U46ZeUPuQtce/IskkfpdrPXMsoYIdcTxFWFIzkkuUOb0jh4YDpWXJGbdMYlPKMp/Jj2Q6nAlq3IKXq7/BIiT2FRUNQWFdSwMUx4ge3RvwEyH8VM3niPG0Wo4IY9pP25JRDYd/pEzduRVu/310GfcUzWU/6CqgRVG1dP4AcW/0XeUD0IGH9rHfjIfaRSgS9pFBJJ615DiYiXkGkp+Av8ud3tITO2XHamhUdZbfM+6PsXSgiBXTMpGypOgNKWmAMhBJr5ZeDGYoieDW0I6ksL15M0VzLaHsfEHLdHse5MUUWQLlOGIrSIM6DRuyKcEnv8Q7Iuid3KzhHOCQPAiiTrXxNy84jbAm6oOFz0ltoi+iXuGZQvWqP2G9xNGDUbE6bqr8jFAbGC1Zx9oQnq16Zb4wVk1jOb3IO/w7oVYrY1HPCBLpRP0VKXuM+brnv/kEQs6NR0CkC8pNxkZ3RsW/D2nW+yXX1xf46vswHa3Bpf0SR905b8CcH1CsTqs/EDWsji0dXb96fliP4i/q0yvoiAa6Lyfu/dQmHCu4XFIw7izxxgp5wPygNaK6c8R2tVSCga5eMSyeUR+eQmd/0t4ZHxN3xu8NN/Fg==


Xem thêm: Download Phần Mềm Proshow Producer 5.0 Full Crack, Proshow Producer 5

Fjl8yybdnMRTMjTp9eOiGZzUOJ5qSJsjzK/YbDmIc2xLBZndPLpk3U8UGguE6f0OfjkxAGPLyG6OeFX6IfxX6x6AUjhlzhiqEuBDTNMsSqa/ITKZSGAFkUvMZ5ms+yhRqKjJyoJrRCmcPJ/P9Ny+4NTVm3VwgN/qoPQp39Dm7/9gCFTXDnGXPG2ac/+nnYoHb7Md0MGGGTV+1pdDJqxvhne1t3DR/gi10mL+1A9yMEp9vbB2xiC8hS6vjrW3voSMDR4ORYE8tgc6PrBmbaeINSfUM0JpvK/HU/YBbNQsz3ZUjjugUkSDLJngo0KTTRDXetntmMLy7rDZ1/GWoh8iOGGfehjE7e9NFkDRtciVuuLQTgTMksb7U/1FfKEqgfjYG3ZlIXGLBGm6j44eDD/p1thEdDkzR2MBW6r01IhmK80rrOesjCTuS1w03aT+XIvxA4QL9PXjPysfjZmXE6CDEnyLFSgM35nzwX5zGV3Hsfx8lJ5PFPkp4FLEnkZ2R6QQJ1gZt+P8u8DvU7BWaX+F6iOncnH4ekVMz/LMvqIk8/NuiEkbYVSjR9IPlyDYMdFBIZ/lHjr381/vXfUK9belkZihnuaTpjZZMZBEfURNFcu63Na9qBSrUMc6xmp+maLnl17OROI5nniY5g9Wj3gKT0SkJiN68wdfvnUx8RbMuMp48gUo9FdYJwL2L8jGQcPzQzLxJfnvX71iyuD5aTeuPAVFsEFxKhzsoSYiFclQdkJ5RlEr6wxDi6AIaBEgVFKazfCjtqCqKf4odLXncm/+g8N5XuK5EcFeueWuUEhkn4heqYKTXmKKV/k2dcy/BUTtipaK4OW+9cDphuUbOksTHTMSIngoDoFwpJT933zTGwXXDqcVm2uFt3xQjvJdaMa776yY92ip9Ecc9YMZaJUflwxw7hm1viUT2+kTrd9tgYvO3vuny0lM8oB8q6Wr320+YYv69kNZQ5jvBwEeLmXBYXtiXdtbcw1KbTtUcOCF9EY7GeUP5Fk9p4UdK0jTaNjtCSV7AVxSRkWqZuSeIbYAEqRwyi+Qk7C4vhYodO+gtdavXpQb/0krJCyggOkHQXElIejstmfTiUAwUG8uWYit0g4tUK8D2VZ7isTlfZt7K2N5HCTJ3WuaotNmA0mDKoOZgRziQ38XeTGusiVM4JO5kaOiLr/cA96cNdlNEdPDdLntqG7ejNukGXrNaD1P1uPvjHFM0y2XaeZNYyfjW8EudmiI+YZJ3Q2avbNgstDMr6u8o5n8RG6pxrAN43tTiRVu0AvxCnp41LxYeyRZp0eL5rVDjFMWxSL49awRgP65R7hzJRrNpUNCgwG/BvjSPhsTn14bp03ejPru5HfAXEOa/nubpX9aHhJJChW6JEDoPUEm1jK4ThKbvLPsIpS5uMHRHVZNGQfxcsAAiuKZ/uLzkBfXnRCN2rZG4IW72dYxvvnZIq5NDA7BjKYUGEcx4QFDgbBMNUf9aJlH7ES6rQgQ/WhDG9QbzLbCNKRTpS9mFBnnugRRd8Y0IUwDqN8k95NiWTb4WJ44Mh1+qbE+/XXNtEaHGpd4QDK9yYaSMkD0pYCx0iUHqF8Rl7iAcb7KHErXl5BWBN2LHDHd2hIFHWC7apAXYvll