Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Trong ứng dụng Xem trước, bạn có thể sử dụng Văn bản trực tiếp để sao chép và sử dụng văn bản xuất hiện trong ảnh. Ví dụ: bạn có thể sao chép văn bản của biển báo bên đường và dán văn bản đó vào tin nhắn văn bản hoặc email. Bạn có thể tra cứu nghĩa của các từ, thực hiện tìm kiếm trên web và thậm chí là dịch văn bản đó sang một ngôn ngữ khác. Nếu ảnh hiển thị số điện thoại, trang web hoặc địa chỉ email thì bạn có thể sử dụng thông tin đó để thực hiện cuộc gọi, mở trang web hoặc đề địa chỉ email.

Bạn đang xem: Trong hình ảnh có thể có: văn bản

*

Mở Xem trước cho tôi


Trong ứng dụng Xem trước

*
trên máy Mac của bạn, hãy mở ảnh hoặc hình ảnh hiển thị văn bản.

Định vị con trỏ lên trên văn bản, sau đó kéo để chọn văn bản đó.

Thực hiện một trong các tác vụ sau:

Sao chép văn bản: Giữ Control khi bấm vào phần lựa chọn và chọn Sao chép (hoặc nhấn Command-C). Sau đó, bạn có thể dán văn bản vào một tài liệu hoặc ứng dụng khác.

Tra cứu nghĩa của văn bản: Giữ Control khi bấm vào phần lựa chọn của bạn và chọn Tra cứu .

Dịch văn bản: Giữ Control khi bấm vào phần lựa chọn của bạn, chọn Dịch , sau đó chọn một ngôn ngữ.


Ghi chú: Bản dịch không có sẵn ở tất cả các ngôn ngữ và có thể không có sẵn ở một số quốc gia hoặc vùng.


Tìm kiếm trên web cho văn bản: Giữ Control khi bấm vào phần lựa chọn của bạn và chọn Tìm kiếm bằng .

Chia sẻ văn bản với những người khác: Giữ Control khi bấm vào phần lựa chọn, chọn Chia sẻ, sau đó chọn cách bạn muốn chia sẻ văn bản.

Liên hệ theo số điện thoại: Giữ Control khi bấm vào phần lựa chọn của bạn hoặc bấm vào mũi tên xuống , sau đó chọn để gọi theo số, bắt đầu cuộc gọi FaceTime video hoặc âm thanh hoặc gửi tin nhắn đến số.

Truy cập trang web: Giữ Control khi bấm vào phần lựa chọn của bạn hoặc bấm vào mũi tên xuống , sau đó mở liên kết trong trình duyệt của bạn hoặc sử dụng Xem nhanh để xem thông tin trang web.

Xem thêm: Hướng Dẫn 3 Cách Di Chuyển Khung Hình Trong Word Đơn Giản, Xoay Và Di Chuyển Hình Ảnh Trong Word


Văn bản trực tiếp không khả dụng tại tất cả các vùng hoặc bằng tất cả các ngôn ngữ. Xem trang web Tính khả dụng của tính năng trong macOS.