Trang Word Bị Lệch Về Bên Trái

--- Bài bắt đầu rộng ---

*

Khắc phục sự cố trang word bị lệch sang trọng trái

Lần đầu bản thân gặp sự cố này là bên trên Microsoft Office 2007, sau thời điểm để mắt tới một hồi bản thân quyết định gỡ ra cùng download lại (nghi phần mềm lỗi). Để cẩn thận hơn, mình còn cài đặt thêm một phiên không giống không giống là Office 2003 nhưng cuối thuộc thì tình trạng vẫn vậy, trang soạn thảo của Word vẫn bị lệch về phía ban trái. Điều đó chứng tỏ thằng Office không hề gồm tội