*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ NGƯỜI PHỤ THUỘC CỦA CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP.. TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG

Đăng ký kết thuế Tgiỏi đổi ban bố đăng ký thuế

*
Giảm trừ gia cảnh

1. Họ và thương hiệu cá nhân có thu nhập:...............................................

Bạn đang xem: Tờ khai đăng ký người phụ thuộc

2. Mã số thuế:

3. Địa chỉ cá thể dấn thông tin mã số NPT:.......................................................

4. Nơi đăng ký giảm trừ tín đồ nhờ vào (tổ chức, cá thể trả thu nhập/ban ngành quản ngại lý):......................................

5. Mã số thuế của tổ chức triển khai, cá nhân trả thu nhập cá nhân (ví như có):

6. tin tức về tín đồ dựa vào với lên tiếng đăng ký bớt trừ gia chình họa nhỏng sau:

I. Người dựa vào đã có MST hoặc chưa tồn tại mã số thuế tuy nhiên bao gồm CMND/CCCD/Hộ chiếu

STT

Họ và thương hiệu tín đồ phụ thuộc

Ngày sinh

Mã số thuế (nếu như có)

Quốc tịch

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu

Quan hệ với những người nộp thuế

Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ

(tháng/năm)

Thời điểm xong tính giảm trừ

(tháng/năm)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

2

3

...

Xem thêm: Bí Quyết Xóa Số Trang, Cách Xóa Số Trang Bất Kỳ Trong Word 2010, 2013

II. Người dựa vào chưa xuất hiện MST/ CMND/ Hộ chiếu

STT

Họ cùng tên

Thông tin trên giấy tờ knhị sinh

Quốc tịch

Quan hệ với những người nộp thuế

Thời điểm bắt đầu tính sút trừ

(tháng/năm)

Thời điểm kết thúc tính giảm trừ

(tháng/năm)

Ngày sinh

Số

Quyển số

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/ Thành phố

Quận/ Huyện

Phường/Xã

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

1

2

3

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minc nhân dân; CCCD: Cnạp năng lượng cước công dân)

Tôi cam kết số liệu knhì trên là đúng với chịu đựng trách rưới nhiệm trước luật pháp về gần như số liệu đang knhị./.