Tính khấu hao theo cách thức mặt đường thẳng là một trong cha phương thức trích khấu hao của gia tài cố định. Đây cũng là 1 trong những cách thức thường xuyên được sử dụng trong công ty. Theo phương pháp này gia tài thắt chặt và cố định sẽ được trích khấu hao theo mức tính bình ổn từng năm vào chi phí cung ứng sale của doanh nghiệp của gia tài cố định tmê mệt gia vào chuyển động sale. Vậy ví dụ cách tính khấu hao gia sản cố định theo cách thức đường thẳng được triển khai thế nào. Sau phía trên Học Viện Kế Toán toàn nước đã gợi ý cho chúng ta chi tiết nlỗi sau:

1. Cách tính khấu hao theo phương thức đường thẳng

– Xác định mức khấu hao năm theo cách thức đường thẳng được áp dụng như sau:
Bạn đang xem: Tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng

*

Cách tính khấu hao theo phương thức con đường trực tiếp (năm)


– Mức trích khấu hao trung bình mỗi tháng thông qua số khấu hao phải trích cả năm phân chia mang lại 12 tháng. Hay công thức:


*

Cách tính khấu hao theo cách thức đường thẳng (tháng)


– Mức trích khấu hao vừa phải thường niên của gia sản núm định: = 600.000.000/10 năm = 60.000.000đ/năm

– Mức trích khấu hao mỗi tháng của gia sản núm định: = 60.000.000/12 tháng = 5.000.000đ/tháng hoặc bằng 600.000.000/10*12 = 5.000.000đ/tháng

Lưu ý: Theo khoản 9, điều 9, thông tư 45/2013/TT-BTC – “9. Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ thời điểm ngày (theo số ngày của tháng) mà lại TSCĐ tăng hoặc giảm”.

Công thức tính khấu hao đối với gia sản không chính thức đi vào sử dụng từ ngày vào đầu tháng nlỗi sau:
Xem thêm: Cách Chuyển Tiền Từ Hàn Quốc Về Việt Nam, Nên Chọn Dịch Vụ, Cách Chuyển Tiền Từ Hàn Quốc Về Việt Nam

*

Cách tính khấu hao tròn ngày


Trong đó: Số ngày thực hiện hồi tháng = Tổng số ngày của mon p/s – Ngày bước đầu áp dụng + 1

*

2. Cách tính khấu hao theo phương thức mặt đường trực tiếp mang đến ngôi trường vừa lòng thời hạn giỏi ngulặng giá bán gia sản cố định bị rứa đổi

Doanh nghiệp phải xác định lại nút trích khấu hao vừa đủ của gia sản cố định bằng phương pháp lấy quý hiếm còn lại trên sổ kế toán thù chia (:) cho thời hạn trích khấu hao xác minh lại hoặc thời gian trích khấu hao còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời gian trích khấu hao vẫn đăng ký trừ thời hạn vẫn trích khấu hao) của gia sản cố định và thắt chặt.

Cách tính khấu hao con đường trực tiếp nhỏng sau:

Nguyên ổn giá gia sản cố định review lại: = 600trđ + 210trđ = 810trđSố khấu hao luỹ kế đang trích = 60trđ x 3 năm = 180trđGiá trị còn sót lại bên trên sổ kế tân oán = 810trđ – 180trđ = 630 triệu đồngMức trích khấu hao trung bình thường niên = 630trđ : 9 năm = 70trđ/nămMức trích khấu hao mức độ vừa phải hàng tháng = 70trđ : 12 tháng = 5,833trđ/tháng3. Xác định mức trích khấu hao tài sản mang đến mon cuối cùng

Nhỏng chúng ta vừa được biết ở trên thì nút khấu hao mặt đường trực tiếp sẽ có tác dụng số khấu hao hàng tháng là như là nhau. Nhưng giả dụ mon đầu tiên mà ko chính thức được đưa vào và sử dụng từ trên đầu mon thì họ đề xuất tính lại khấu hao theo ngày. Do đó khấu hao của mon đầu tiên sẽ không giống khấu hao của các tháng tiếp theo. Từ đó dẫn đến số khấu hao của tháng ở đầu cuối cũng trở nên không giống cùng với số khấu hao của rất nhiều tháng trước kia. Vậy mức khấu hao của mon sau cuối sử dụng gia sản được xem như vậy nào?

Bằng hiệu số giữa thân nguyên giá tài sản cố định và thắt chặt và số khấu hao luỹ kế vẫn thực hiện đến tháng trước tháng ở đầu cuối của gia tài cố định đó.

Đến hết 07/2026 nút trích khấu hao lũy kế của gia tài là: = 3.548.387đ + 119 mon x 5.000.000đ/mon = 598.548.387đ

Vậy khấu hao của tháng sau cùng là: 600.000.000đ – 598.548.387đ = 1.451.613đ

(119 mon là toàn bô tháng được khấu hao tròn tháng tình từ tháng 9/2016 cho đến khi kết thúc mon 7/2026)