TÌM GIÁ TRỊ LỚN NHẤT TRONG MẢNG

Viết công tác đánh giá giá trị Khủng nhất của mảng một chiều ? Đây là một trong những bài bác tập tương đối tuyệt :D, nó không chỉ góp chúng ta có tác dụng quen thuộc với mảng bên cạnh đó ôn lại kiến thức sử dụng câu lệnh if , vòng lặp for cùng kĩ thuật gán trở thành nhằm xử lý bài xích toán. Mình xin được ban đầu nội dung bài viết.

Bài tân oán search quý hiếm lớn số 1 của mảng một chiều

Đề bài: Trên ngôn từ xây dựng C , hãy nhập vào trong 1 mảng bao gồm n phần tử Hãy viết lịch trình kiếm tìm quý giá lớn nhất của mảng vừa nhập và in tác dụng ra màn hình hiển thị.

Xác định đầu vào output:

input: Nhập n = 3 vậy mảng gồm 3 bộ phận nhập mang<0> = 1 mang<1> = 2 với mang<3> = 3

output: 3

Ý tưởng :

Khởi chế tạo một phát triển thành max gán quý hiếm mang lại nó bởi 0Sử dụng một vòng lặp for để đánh giá điều kiện của n > 0 và nhập giá trị mang lại mảngTiếp tục áp dụng vòng lặp for và câu lệnh if để lấy ra cực hiếm lớn nhất của mảngSau Lúc đem giá tốt trị rồi thì in ra thôi đúng không