Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

Sẽ có khá nhiều bạn ngờ ngạc chần chừ tại vì sao. Cũng có không ít chủ ý cho rằng: Vì kê trống bao gồm cánh rồi! Hay kê trống sẽ gồm chân cựa rồi, bao gồm tính năng này thì mất loại cơ.

Cũng nhiều bạn trả lời khôn cùng hóm hỉnh. Gà trống không tồn tại tay vị con gà mái không có … Vú…