TÀI LIỆU ÔN THI CÔNG CHỨC MÔN KIẾN THỨC CHUNG 2015

*

*

*

*
*
*
*
*
*
*

QUY ĐỊNH CÁC MÔN THI VÀ NỘI DUNG ÔN TẬP TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI CÁC TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG
*
*

I. MÔN THI

1. Người dự thi tuyển phải dự thi các môn sau:

a) Môn Kiến thức chung: Thi viết; thời gian thi 180 phút.

Bạn đang xem: Tài liệu ôn thi công chức môn kiến thức chung 2015

b) Môn Nghiệp vụ chuyên ngành, gồm 02 bài thi:

- 01 bài thi viết, thời gian thi 180 phút.

- 01 bài thi trắc nghiệm, thời gian thi 45 phút.

c) Môn Ngoại ngữ (môn điều kiện):

Thi viết tiếng Anh; thời gian thi 90 phút.

d) Môn Tin học (môn điều kiện): Thi thực hành trên máy; thời gian thi 60 phút.

2. Người dự thi được miễn thi một số môn như sau:

a) Miễn thi môn Ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.

b) Miễn thi môn Tin học trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

II. Cách tính điểm các môn thi 1. Bài thi được chấm theo thang điểm 100.

2. Điểm các môn thi được tính như sau:

a. Môn Kiến thức chung: Tính hệ số 1;

b. Môn Nghiệp vụ chuyên ngành:

- Bài thi viết tính hệ số 2;

- Bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1.

c. Môn ngoại ngữ và môn tin học: Là môn điều kiện, yêu cầu thí sinh đạt từ 50 điểm trở lên và không tính vào tổng số điểm thi.

3. Kết quả thi tuyển là tổng số điểm của các bài thi: Bài thi môn Kiến thức chung (hệ số 1), bài thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành (hệ số 2), bài thi trắc nghiệm môn Nghiệp vụ chuyên ngành (hệ số 1), cộng với điểm ưu tiên theo quy định.

III. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ thi

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

a. Có đủ các bài thi của các môn thi;

b. Có điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;

c. Có kết quả thi tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí tuyển dụng.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển.

3. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

IV. Quy định về nội dung ôn tập môn Kiến thức chung và môn Nghiệp vụ chuyên ngành

A. Danh mục tài liệu ôn thi môn Kiến thức chung

1. Hiến pháp nước CHXHCNVN năm 2013: Gồm Chương V, VI, VII, VIII, IX.

2. Luật Cán bộ, công chức:

- Chương I. Những quy định chung: Điều 1, 2, 3, 4

- Chương II. Nghĩa vụ, quyền của cán bộ, công chức ( Điều 8, 9, 11, 12, 13, 14); Đạo đức văn hóa, giao tiếp (Điều 15, 16, 17); Những việc công chức không được làm (Điều 18, 19, 20).

3. Luật Viên chức: Gồm các Điều: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 25, 41, 42, 43

4. Luật Phòng, chống tham nhũng: Phạm vi điều chỉnh (Điều 1); Các hành vi tham nhũng (Điều 3); Nguyên tắc xử lý (Điều 4); Trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân (Điều 5).

5. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015: Gồm các Điều 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29.

B. Danh mục tài liệu ôn thi môn Nghiệp vụ chuyên ngành

2. Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020.

3. Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương

4. Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

7. Quyết định số 420/QĐ-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

V. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới và Nam Đông

Các trường hợp đăng ký dự tuyển vào Trung tâm Hành chính công huyện A Lưới và Nam Đông được quy định như sau:

- Có đơn tình nguyên công tác 05 năm trở lên tại huyện A Lưới và Nam Đông.

- Sau khi thí sinh nộp hồ sơ dự tuyển; Sở Nội vụ phối hợp với huyện A Lưới và Nam Đông tổ chức kiểm tra, sát hạch để xét tuyển.

Xem thêm: Cách Dạy Trẻ Lớp 1 Tính Nhẩm Nhanh, Cách Dạy Con Tính Nhẩm Nhanh Trong Phạm Vi 10

- Danh mục tài liệu ôn tập để kiểm tra, sát hạch quy định tại Mục IV của Thông báo này. Sở Nội vụ thông báo để các đơn vị, địa phương và các thí sinh đăng ký dự tuyển biết và thực hiện./.