Sở tài nguyên môi trường long an

...loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem: Sở tài nguyên môi trường long an


*
Sơ đồ WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn sử dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
Phần mềm THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)


Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Có hiệu lực từ: đến
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Ngôn ngữ (?): Tất cảTiếng ViệtTiếng Anh
Tình trạng: Tất cảCòn hiệu lựcHết hiệu lựcKhông còn phù hợpKhông xác định
Loại Văn bản: Tất cảChỉ thịĐiều ước quốc tếHiến phápLệnhLuậtNghị địnhNghị quyếtPháp lệnhQuyết địnhSắc lệnhThông tưThông tư liên tịchVăn bản hợp nhấtVăn bản khácVăn bản WTO
Cơ quan Ban hành: Tất cả
Người ký: Tất cả
Sắp xếp theo: Văn bản chính xác sẽ nằm trênVăn bản mới ban hành sẽ nằm trênVăn bản mới ban hành sẽ nằm dưới

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
Bạn đang tìm kiếm :VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" SO TAI NGUYEN VA MOI TRUONG TINH LONG AN "


Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :


*
Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 50998 văn bản


LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực


1

Quyết định 51/2021/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 51/2021/QĐ-UBND Long An ngày 13 tháng 12 năm 2021 QUYẾT ĐỊNHQUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CƠCẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LONG ANỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG ANCăn cứ Luật


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


2

Quyết định 5936/QĐ-UBND năm 2021 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5936/QĐ-UBND Long An, ngày 24 tháng 6 năm 2021 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆCCÔNG BỐ CHUẨN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚCCỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LONG ANCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH LONG


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


3

Quyết định 10/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


4

Quyết định 85/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


5

Quyết định 4901/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


6

Quyết định 4256/QĐ-UBND năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


7

Quyết định 26/2015/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


8

Quyết định 2695/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

năm 2014 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LONG ANCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG ANCăn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11năm 2003;Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CPngày 08 tháng 6 năm


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


9

Quyết định 30/2018/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


10

Quyết định 58/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 26/2015/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


11

Quyết định 46/2013/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


12

Quyết định 4806/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực đất đai, đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


13

Quyết định 44/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

44/2009/QD-UBND,Quyết định 44 2009,Tỉnh Long An,Cơ cấu tổ chức,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Tỉnh Long An,Sở Tài nguyên và Môi trường,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


14

Quyết định 3686/2003/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


15

Quyết định 3466/2003/QĐ-UB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


16

Quyết định 2444/QĐ-UBND năm 2021 quy định nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


17

Quyết định 2148/QĐ-UBND năm 2021 về sáp nhập Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường vào Văn phòng Đăng ký Đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


18

Quyết định 1956/QĐ-BTNMT năm 2021 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống chiến thắng đại dịch COVID-19” của ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

thắng đại dịch COVID-19” củangành tài nguyên và môi trường.Điều 2. Quyết định này có hiệu lựcthi hành từ ngày ký.Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởngVụ Thi đua, Khen thưởng Tuyên truyền, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ,Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngchịu trách nhiệm thi hành


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


19

Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

chấtlượng môi trường đất, điều tra, đánh giá chi tiết khu vực ô nhiễm môi trườngđất, phương án xử lý, cải tạo phục hồi môi trường đất theo quy định tại Mẫu số 02, Mẫu số03 Mẫu số 05 Phụ lục I ban hành kèmtheo Thông tư này.2. Trước ngày 25 tháng 12 hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tổnghợp gửi Bộ Tài


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


20

Thông tư 05/2021/TT-BTNMT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tiếng Anh | Văn bản gốc | Lược đồ | Liên quan hiệu lực | Tải về

hiện các hoạt động bảo đảmhành lang an toàn kỹ thuật bảo vệ các công trình hạ tầng thu nhận dữ liệu ảnhviễn thám trên địa bàn theo quy định pháp luật.14. Về ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số tài nguyên và môi trườnga) Tổ chức thu nhận, xây dựng, vậnhành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cấp tỉnh; tích hợp, kết


Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Trang sau

Chú thích


Ban hành:
Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

Đăng nhậpXin chân thành cảm ơn Thành viênđã sử dụng www.thosanlinhhon.vn Hiện tại THƯ VIỆN PHÁP LUẬT phiên bản hoàn toàn mới cung cấp nhiều tiện ích vượt trội: Tra cứu dễ dàng bởi thanh công cụ tra cúu hoàn toàn mới Tra cứu toàn bộ Văn bản Gốc; Tra cứu hơn 280.000 văn bản Pháp Luật; Ban Thư Ký Luật sẽ Thông báo tóm lược những Văn bản Quý khách cần, qua Email hoặc SMS, ngay khi nó vừa ban hành, hoặc vừa có hiệu lực; Hỗ Trợ tư vấn Pháp lý sơ bộ miễn phí qua các hình thức: Điện Thoại, email. Khi áp dụng văn bản, bạn sẽ được biết: • Ngày áp dụng của từng văn bản. • Tình trạng hiệu lực của từng văn bản. Đặc biệt hỗ trợ tư vấn pháp lý sơ bộ miễn phí qua 3 hình thức: điện thoại, chat và email bởi bộ phận chuyên viên pháp lý.

Thưa Quý khách,

Hơn 1 năm qua, dù nhiều khó khăn, chúng ta cũng đã đánh thắng Covid 19 trong 3 trận đầu. Trận 4 này, với chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ,chắc chắnchúng talại thắng.

Là sản phẩm online,nên250 nhân sự chúng tôivừa làm việc tại trụ sở, vừa làmviệctừ xaqua Internetngay từ đầu tháng 5/2021.

Sứ mệnhcủaTHƯ VIỆN PHÁP LUẬTlà:

sử dụng công nghệcaođể tổ chức lại hệ thống văn bản pháp luật,

và kết nối cộng đồngDân Luật Việt Nam,

nhằm:

Giúp công chúng“…loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”,

và cùng công chúng xây dựng, thụ hưởng mộtxã hội pháp quyền trong tương lai gần;

Chúng tôicam kếtdịch vụ sẽ được cung ứng bình thường trong mọi tình huống.


Đừng để Rủi Ro Pháp Lý theo sau Covid

Thưa Quý Khách,

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT làm việc tại trụ sở từ 01/10.

Là sản phẩm online, thời gian qua 90% nhân sự làm tại nhà, 10% làm “3 tại chỗ” ở trụ sở.

Dù có thế mạnh làm online, nhưng 10% tại trụ sở 90% tại nhà không phải là mô hình phục vụ tốt nhất.

Từ 01/10, TP. HCM làm việc bình thường mới, chúng ta sẽ tăng dần tỷ lệ làm tại trụ sở.

Xem thêm: Trình Chuyển File Docx Sang Doc Online, Convert Docx To Doc

Giúp khách hàng Loại Rủi Ro Pháp Lý và Nắm Cơ Hội Làm Giàu từ chính sách pháp luật mới, là một phần sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.

“… loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”

******


Xin chân thành cảm ơn Thành viênđã sử dụng www.thosanlinhhon.vn
Quên mật khẩu? Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google
*

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN MIỄN PHÍ ĐỂ
*
Khai thác hơn 384.000 văn bản Pháp Luật
*
Nhận Email văn bản mới hàng tuần
*
Được hỗ trợ tra cứu trực tuyến
*
Tra cứu Mẫu hợp đồng, Bảng giá đất
*
*

TRA CỨU NHANH


HỖ TRỢ NHANH

*

thosanlinhhon.vn

TẢI ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI
*
*
*
IP: 216.137.187.115
Góp Ý Cho THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Họ & Tên:

Điện thoại:

Nội dung:


Bạn hãy nhập mật khẩu đang sử dụng và nhập mật khẩu mới 2 lần để chắc rằng bạn nhập đúng.

Mật khẩu cũ:


Mật khẩu mới:


Nhập lại:
Bạn hãy nhập e-mail đã sử dụng để đăng ký thành viên.

E-mail:


Góp Ý Cho Văn bản Pháp Luật

Họ & Tên:

Điện thoại:

Nội dung:


Nếu quý khách có yêu cầu Văn Bản hay Tiêu Chuẩn Việt Nam, vui lòng nhập vào bên dưới để Thư Viện Pháp Luật hỗ trợ bạn