So Sánh Cách Mạng Tư Sản Anh Và Pháp

*
sẽ trả lời2 tháng 7, 2020bởi vì Cow_xynk_xellCử nhân(4.2k điểm)được thai chọn là thắc mắc tốt nhất3 tháng 7, 2020bởi Nqoc_baka ● Quản Trị Viên

Nội dung

Cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII

Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII

Nhiệm vụ, mục tiêu

- Lật đổ chế độ phong kiến chăm chế.

Bạn đang xem: So sánh cách mạng tư sản anh và pháp

- Mở đường mang lại chủ nghĩa tư bản phạt triển.

- Lật đổ nền thống trị của thực dân Anh.

- Mở đường đến chủ nghĩa tư bản Bắc Mĩ phân phát triển.

- Xóa bỏ chế độ quân chủ chuyến chế.

- Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phạt triển.

Lãnh đạo

Quý tộc mới, tư sản.

Tư sản , chủ nô.

Tư sản.

Hình thức

Nội chiến.

Cách mạng giải pđợi dân tộc.

Nội chiến, chiến tnhãi ranh vệ quốc.

Kết quả,

Ý nghĩa

- Lật đổ chế độ phong kiến, mở đường đến chủ nghĩa tư bản phân phát triển.

- Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

- Giải pngóng Bắc Mĩ khỏi sự thống trị của thực dân Anh, thành lập quốc gia tư sản, mở đường đến chủ nghĩa tư bản phạt triển.

- Góp phần thúc đẩy biện pháp mạng chống phong kiến ở châu Âu, trào lưu đấu trạng rỡ của quần chúng. # Mĩ La-tinc cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX.

- Lật đổ nền quân chủ chăm chế, thủ tiêu tàn dư phong kiến, mở đường mang đến chủ nghĩa tư bản phạt triển.

- Giải quyết vấn đề ruộng đất mang đến nông dân.

- Chế độ phong kiến bị lung lay ở khắp châu Âu.

- Mở ra thời đại mới của chủ nghĩa tư bản trên thế giới.

Tính chất

Là một cuộc giải pháp mạng tư sản chưa triệt để.

Là một cuộc biện pháp mạng tư sản chưa triệt để.

Xem thêm: Thủ Tục Thanh Lý Tài Sản Cố Định, Theo Quy Định Của Bộ Tài Chính

Là một cuộc giải pháp mạng tư sản triệt để.