Những Hàm Excel Thường Dùng Trong Kế Toán

1 1. Hàm IF
*
2 2. Hàm SUMIF:3 3. Hàm VLOOKUP:4 5. Hàm AND:5 6. Hàm SUM:6 7. Hàm OR:7 8. Hàm MAX:8 9. Hàm MIN:

Kế tân oán Excel vẫn luôn luôn nhận ra sự quyên tâm của khá nhiều kế tân oán tuy nhiên ngày đã có khá nhiều phần mềm kế tân oán phổ biến và thuận lợi thành lập. Trong bài viết này, Trung trọng tâm cô giáo kế toán trưởng xin chia sẻ hồ hết hàm Excel nhưng mà kế toán tuyệt sử dung trong công tác hạch tân oán và lên sổ kế tân oán bên trên Excel, các hàm này sẽ giúp đỡ fan có tác dụng kế tân oán Excel xử lý nkhô hanh những thao tác làm việc như tính tổng trường hợp gồm điều con kiến, tra cứu tra cứu giúp lên tiếng, đếm các số, tính tổng theo điều kiện lọc…

1. Hàm IF

Cú pháp: If(Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2).

Bạn đang xem: Những hàm excel thường dùng trong kế toán

Nếu đúng điều kiện thì trả về “ Giá trị 1”, trường hợp sai thì trả về “Giá trị 2”

Các tham số:

– Điều kiện: Điều khiếu nại dùng làm trắc nghiệm (xác minh điều kiện này là đúng tốt sai).

– Giá trị 1: Là kết quả của hàm IF nếu như điều kiện đúng

– Giá trị 2: Là kết quả của hàm IF giả dụ ĐK sai

Ví dụ: 

= IF(B2>=4,“DUNG”,“SAI”) = DUNG.

Tức là, giả dụ ô B2 >=4 thì hàm trả không còn quả “DUNG” 

2. Hàm SUMIF:

– Tính tổng của các ô được chỉ định và hướng dẫn do phần nhiều điều kiện chuyển vào.

– Cú pháp: Sumif(Vùng chứa điều kiện, Điều kiện, Vùng đề nghị tính tổng).

– Các ttê mê số:

– Vùng đựng điều kiện: Là dãy ô chứa điều kiện bắt buộc tính

– Điều kiện: Là những tiêu chuẩn nhưng ước ao tính tổng.Tiêu chuẩn này hoàn toàn có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.

– Vùng phải tính tổng: Là những ô thực sự đề xuất tính tổng. Sẽ là cácô cất cực hiếm tương xứng (số chi phí, lượng tiền..)

Hàm này trả về giá trị tính tổng của những ô vào vùng cần tính toại nguyện một điều kiện đưa vào.

– Ví dụ: =SUMIF( $E15:$E180, 5111,$H$15:$H$180)

– Dãy ô ĐK là E15 mang đến E180 ( Có nghĩa là kéo từ bỏ nhiệm vụ tạo ra trước tiên của mon )

– Điều khiếu nại đề xuất tính là ô E112 ( Tức là ô điều kiện cần tính )

– Dãy ô tính tổng là H15 đến H180

 Tức là: Chiếu trường đoản cú ô E15 cho ô E18, tra cứu ĐK ô làm sao chứa TK 5111, thì tính tổng vốn ở từ bỏ ô H15 mang lại H180 khớp ứng cùng với chiếc chứa TK 5111 đang so sánh vào vùng $E15:$E180

Crúc ý: Với những bút toán kết gửi cuối kỳ thì ĐK bắt buộc tính có thể bnóng thẳng vào ô chứa nó hoặc gõ thẳng tài khoản đề xuất kết đưa vào bí quyết.

3. Hàm VLOOKUP:

Hàm Vlookup là hàm trả về quý hiếm dò tìm theo cột chuyển từ bỏ bảng tmê say chiếu lên bảng cửa hàng tài liệu theo như đúng giá trị dò tìm. X=0 là dò tìm một bí quyết chính xác. X=một là dò kiếm tìm một bí quyết kha khá.

– Cú pháp: Vlookup(Giá trị dò tìm kiếm, Bảng tmê say chiếu, Cột đề nghị mang, X).

– Các tyêu thích số:

– Giá trị dò tìm: Giá trị bắt buộc lấy ra đối chiếu để search tìm.

– Bảng tmê mẩn chiếu: Bảng chứa ban bố nhưng mà tài liệu vào bảng là dữ liệu nhằm đối chiếu. Vùng tài liệu này cần là tđê mê chiếu hoàn hảo nhất.

– Nếu quý hiếm Range lookup là TRUE hoặc được bỏ lỡ, thì các giá trị vào cột dùng để làm đối chiếu đề xuất được sắp xếp tăng mạnh.

– Cột phải lấy: số chỉ cột dữ liệu nhưng bạn có nhu cầu mang vào phxay so sánh.

– X: Là một quý hiếm luận lý để hướng dẫn và chỉ định cho hàm VLOOKUP kiếm tìm quý giá đúng chuẩn hoặc search quý hiếm khoảng. + Nếu Range lookup là TRUE hoặc bỏ lỡ, thì giá trị sấp xỉ được trả về.

Crúc ý:

– Nếu quý hiếm Lookup value nhỏ tuổi hơn quý giá nhỏ dại nhất trong cột đầu tiên của bảng Table array, nó đang thông báo lỗi #N/A.

– Ví dụ: =VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0)

– Tìm một quý giá bằng cực hiếm sống ô F11 trong các cột trước tiên, với rước quý giá tương ứng nghỉ ngơi cột thứ hai.

**Chi huyết mời chúng ta xem trên đây: Hướng dẫn áp dụng hàm Vlookup vào Excel

4. Hàm SUBTOTAL:

Hàm này không hề ít công dụng với tương đối nhiều số công dụng không giống nhau, mặc dù trong kế toán thù thường chỉ cần sử dụng mang lại số tác dụng là số cửu, số cửu tương ứng cùng với hàm SUM (tính tổng)

Cú pháp: SUBTOTAL(9; Vùng tính tổng).

**Chi huyết mời chúng ta coi tại đây: Cách sử dụng hàm SUBTOTAL vào kế toán thù Excel

5. Hàm AND:

– Cú pháp: And(đối 1, đối 2,..).

– Các đối số:  Đối 1, đối 2… là các biểu thức ĐK.

– Hàm này là Phnghiền VÀ, chỉ đúng vào lúc tất cả những đối số có mức giá trị đúng. Các đối số là những hằng, biểu thức súc tích.Hàm trả về cực hiếm TRUE (1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về cực hiếm FALSE (0) ví như một tốt các đối số của chính nó là sai.

Lưu ý:

– Các đối số đề xuất là quý giá logic hoặc mảng hay tmê say chiếu tất cả cất giá trị xúc tích.

– Nếu đối số tham mê chiếu là quý hiếm text hoặc Null (rỗng) thì các cực hiếm kia bị bỏ lỡ.

– Nếu vùng tsi chiếu không đựng quý hiếm logic thì hàm trả về lỗi #VALUE!

– Ví dụ: =AND(D7>0,D7

6. Hàm SUM:

– Cộng toàn bộ những số trong một vùng dữ liệu được chọn.

– Cú pháp:  SUM(Number1, Number2…)

– Các tham số: Number1, Number2… là các số phải tính tổng.

7. Hàm OR:

– Cú pháp:  OR(Logical1, Logical2…) nghĩa là Or(đối 1, đối 2,..).

– Các đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức điều kiện.

– Hàm này là Phép HOẶC, chỉ không nên khi toàn bộ các đối số có giá trị không nên. Hàm trả về cực hiếm TRUE (1) ví như bất kể một đối số làm sao của chính nó là đúng, trả về quý giá FALSE (0) trường hợp toàn bộ các đối số của nó là không đúng.

8. Hàm MAX:

– Trả về số lớn nhất trong dãy được nhập.

– Cú pháp: MAX(Number1, Number2…)

– Các tđắm say số: Number1, Number2… là hàng mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất ngơi nghỉ trong các số đó.

9. Hàm MIN:

– Trả về số nhỏ tuổi độc nhất vô nhị trong dãy được nhập lệ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Active Partition Recovery, Hướng Dẫn Sử Dụng Active File Recovery

– Cú pháp: MIN(Number1, Number2…)

– Các tham số: Number1, Number2… là dãy nhưng mà bạn có nhu cầu tìm quý hiếm nhỏ tuổi nhất ngơi nghỉ trong số ấy.