Ngôn ngữ lập trình c# là gì

Các tư liệu trả lời C/C++ trên trang web o7planning Cửa Hàng chúng tôi áp dụng Eclipse IDE. quý khách hàng yêu cầu setup với thông số kỹ thuật Eclipse với môi trường xung quanh C/C++ trước lúc bắt đầu. quý khách có thể coi chỉ dẫn tại:
C là ngôn ngữ ra đời trước, cùng là ngôn ngữ phía thủ tục, nó dễ ợt được xúc tiến và chạy trên những hệ quản lý. C++ Ra đời sau không ngừng mở rộng từ C nó sẽ đem vào có mang thiết kế hướng đối tượng, C là gốc rễ của C++, và C++ ko Thành lập và hoạt động nhằm sửa chữa C, những thỏng viện của nó được mở rộng lên tương đối nhiều.

Bạn đang xem: Ngôn ngữ lập trình c# là gì


Lập trình hướng giấy tờ thủ tục tại chỗ này tất cả nghĩa là: Các tệp tin mối cung cấp (Chứa hẹn code của bạn) đã chứa các hàm. Trong lúc đó hướng đối tượng tệp tin nguồn cất một class (lớp) và vào class gồm chứa những cách thức. Để call một phương thức trong một class bạn phải tạo thành một đối tượng người sử dụng của class và tiếp nối Hotline hàm thông qua đối tượng người sử dụng này, trong những khi kia cùng với hướng thủ tục bạn cũng có thể Gọi trực tiếp.
Trong tài liệu giải đáp này tôi vẫn hương thơm dẫn bạn làm việc trên C. Còn C++ sẽ được đề cập tới vào một tư liệu không giống.
Nếu bạn thao tác với: Windows 64bit + Eclipse 64bit + Java64bit, bạn cần phải mnghỉ ngơi Eclipse với quyền Administrator, gồm một rắc rối là Eclipse không in các message ra màn hình Console vào ngôi trường hòa hợp chạy làm việc chính sách thường thì.
*

Trong tài liệu này tôi sẽ chỉ dẫn các bạn lập trình sẵn C (C++ sẽ gợi ý vào tài liệu khác). Tuy nhiên project mà lại chúng ta tạo nên tại đấy là C++, cơ mà chúng ta chỉ sử dụng phần đa thư viện của C.
*

*

*

*

Project đã có tạo thành, thực tế mã (code) của ví dụ HelloWorld này có mã C++. Tuy nhiên không rất cần được quyên tâm tới nó.
Tiếp theo bạn phải thông số kỹ thuật nhằm có thể chạy được project trực tiếp trên Eclipse, Việc này cực kỳ đặc trưng.
Lúc một công tác C được chạy nó đã search hàm main() nhằm thực thi, ví dụ điển hình thực hiện hàm main() của ví dụ HelloWorld nói bên trên.Một công tác C rất có thể có nhiều tệp tin mối cung cấp, từng file nguồn có thể nhiều hàm. Tuy nhiên chỉ có thể chấp nhận được độc nhất vô nhị một hàm main() trên toàn cục Project của người tiêu dùng.
Trên kia bạn vừa tạo ra một tệp tin CBasicTutorial.cpp nó có một hàm main(), giờ đồng hồ bạn tạo nên một tệp tin không giống để thực hành ví dụ điển hình PrimitiveExample.cpp với có hàm main() bạn cần thay tên hàm main() của CBasicTutorial.cpp thành một tên không giống để nó ko xung bỗng nhiên cùng chúng ta gồm project thể biên dịch được, kế tiếp có thể thực hành thực tế mọi gì viết trong PrimitiveExample.cpp.

Chụ ý: Hãy thay tên hàm main của tệp tin nguồn CBasicTutorial.cpp thành mainCBasicTutorial do một project của C chỉ chất nhận được một hàm main trên toàn bộ Project.


// Khai báo sử dụng tlỗi viện vào ra chuẩn chỉnh stdio.h// (Standard IO / Standard Input Output)#includeint main() // printf là 1 hàm của thư viện stdio.h// Đây là 1 hàm để in ra được screen Console một chiếc chữ.// là ký kết từ xuống dòngprintf("Hello!, This is your first C example. ");// In ra chiếc thông báo ứng dụng sẽ hoàn thành.printf("Exit!");// Hàm này trả về 0.return 0;
Có một vài ba crúc ý: Có một số hàm trong thỏng viện conio.h của C dường như không được cung ứng vào C++. Chẳng hạn nhỏng getch() - Vốn là một trong những hàm tạm ngưng lịch trình chờ cho tới khi người dùng gõ một ký kết từ ngẫu nhiên mới tiếp tục chạy tiếp. Vì vậy vào lí giải này tôi nỗ lực không sử dụng các hàm điều này trong số ví dụ.


#includeint main() // Làm gì đó tại trên đây ....// Dừng lịch trình tại phía trên,// hóng cho tới khi người dùng gõ một cam kết trường đoản cú ngẫu nhiên bắt đầu liên tiếp chạy.// (Hàm này không được hỗ trợ đầy đủ)getch();// Làm gì đó tiếp tại phía trên.
TypeStorage sizeValue rangeFormat
char1 byte-128 to lớn 127 or 0 to 255%c
unsigned char1 byte0 lớn 255%c
signed char1 byte-128 to 127%s
int2 or 4 bytes-32,768 to 32,767 or -2,147,483,648 khổng lồ 2,147,483,647%d
unsigned int2 or 4 bytes0 khổng lồ 65,535 or 0 lớn 4,294,967,295%u
short2 bytes-32,768 to 32,767
unsigned short2 bytes0 to 65,535
long4 bytes-2,147,483,648 to 2,147,483,647%ld
unsigned long4 bytes0 to 4,294,967,295

Kiểu dữ liệuKích thước lưu trữTập giá trịPhần thập phân
float4 byte1.2E-38 lớn 3.4E+386 địa chỉ sau thiệt phân
double8 byte2.3E-308 lớn 1.7E+30815 địa điểm sau thật phân
long double10 byte3.4E-4932 to lớn 1.1E+493219 vị trí sau thiệt phân

// Khai báo sử dụng tlỗi viện vào ra chuẩn chỉnh stdio.h// (Standard IO / Standard Input Output)#include // Khai báo áp dụng thư viện float.h#include int main() // Hàm sizeof(type)// trả về số byte quan trọng để tàng trữ loại dữ liệu này.printf("Storage form size for float : %d ", sizeof(float));// FLT_MIN là hằng số, giá trị nhỏ dại tốt nhất của thứ hạng float.// Hằng số này được quan niệm vào thư viện float.hprintf("Minimum float positive sầu value: %E ", FLT_MIN);// FLT_MAX là hằng số, cực hiếm lớn số 1 của loại tài liệu float.// Hằng số này được định nghĩa trong thỏng viện float.hprintf("Maximum float positive value: %E ", FLT_MAX);// FLT_DIG là hằng số, số vị trí tối nhiều của phần thập phân.// Hằng số này được quan niệm trong thỏng viện float.hprintf("Precision value: %d ", FLT_DIG);return 0;
Tân oán tửÝ nghĩaVí dụ
>Lớn hơn5 > 4 là đúng (true)
=Lớn hơn hoặc bằng4 >= 4 là đúng (true)
4 && a

// Chụ ý rằng sẽ chỉ có rất nhiều độc nhất một khối lệnh được chạy.// Chương trình chất vấn điều kiện từ bên trên xuống bên dưới.// khi phát hiện một điều kiện đúng kân hận lệnh trên đó sẽ tiến hành chạy,// với chương trình không khám nghiệm tiếp những ĐK còn lại....// Nếu điều kiện 1 đúng thì ...if ( condition1) // Làm gì đó Lúc điều kiện 1 đúng.// trái lại giả dụ điều kiện 2 đúng thì ....else if( condition2 ) // Làm gì đấy Khi ĐK 2 đúng// (Điều kiện 1 sai).// Ngược lại nếu điều kiện N đúng thì ...else if( conditionN ) // Làm gì đấy Khi điều kiện N đúng// (Các điều kiện sống bên trên sai).// Các trường phù hợp còn sót lại.else // Làm gì đó tại chỗ này.
// Knhị báo sử dụng thư viện vào ra chuẩn stdio.h// (Standard IO / Standard Input Output)#include int main_IfElseExample() {// Knhì báo một trong những thay mặt đến tuổi của doanh nghiệp.int age;printf("Please enter your age: ");// Đôi khi sử dụng printf ko in ra tức thì mau chóng thông tin của người sử dụng.// Sử dụng fflush(stdout) nhằm in thông tin ra screen Console ngay lập tức lập tức.// Crúc ý: stdout là 1 đổi thay của luồng (stream) ghi ra màn hình Console// (Nó được quan niệm vào thỏng viện stdio.h)fflush (stdout);// Hàm scanf đã chờ bạn gõ vào trong 1 đoạn văn phiên bản tự bàn phím// (Và thừa nhận Enter để hoàn thành).// Nó sẽ quét đem một vài (Chỉ định vày tđê mê số %d)// với gán vào biến age.scanf("%d", &age);// Kiểm tra trường hợp age nhỏ rộng 80 thì ...if (age = 80 &và age
// Sử dụng switch để kiểm tra một cực hiếm của một biến đổi.switch ( a_variable ) case value1:// Làm nào đấy tại chỗ này, nếu như cực hiếm của biến chuyển == value1break;case value2:// Làm nào đấy tại đây, giả dụ giá trị của đổi mới == value2break;default:// Làm điều nào đó tại đây// trường hợp quý hiếm của đổi thay không nằm trong các quý giá liệt kê sinh sống bên trên.break;
#include int main() // Đề nghị người tiêu dùng chọn 1 chắt lọc.printf("Please select one option: ");printf("1 - Play a game ");printf("2 - Play music ");printf("3 - Shutdown computer ");fflush (stdout);// Knhì báo một đổi mới "option".int option;// Hàm scanf đang chờ chúng ta gõ vào một trong những đoạn text trường đoản cú bàn phím// (Và nhận enter để hoàn thành).// Nó đã quét rước một số trong những (Chỉ định bởi tsi số %d)// Chuyển thành số tự nhiên và thoải mái (integer) và gán vào đổi thay option.scanf("%d", &option);// Kiểm tra quý giá của "option".switch (option) case 1:printf("You choose lớn play the game ");break;case 2:printf("You choose khổng lồ play the music ");break;case 3:printf("You choose lớn shutdown the computer ");break;default:printf("Nothing to bởi... ");break;fflush(stdout);return 0;
Có một vụ việc bạn đề ra câu lệnh break trong trường hợp này có ý nghĩa sâu sắc gì?.break trong ngôi trường thích hợp này nói với lịch trình rằng bay ra khỏi switch. Trong trường thích hợp bạn không áp dụng break câu chương trình sẽ tiếp tục triển khai các kăn năn lệnh trong 'case' làm việc phía dưới (hoặc cả default) cho đến lúc nó bắt gặp break, kể cả giá trị của thay đổi trong trường đúng theo kia khác với giá trị vào 'case'.
#include int main() // Knhị báo biến đổi option và gán quý giá 3 đến nó.int option = 3;printf("Option = %d ", option);// Kiểm tra giá trị của optionswitch (option) case 1:printf("Case 1 ");break;case 2:printf("Case 2 ");// No breakcase 3:printf("Case 3 ");// No breakcase 4:printf("Case 4 ");// No breakcase 5:printf("Case 5!!! ");break;default:printf("Nothing to lớn do... ");break;fflush (stdout);return 0;
Vòng lặp được thực hiện để chạy lặp lại một khối lệnh. Nó làm công tác của người tiêu dùng thực thi lặp đi lặp lại một kăn năn lệnh những lần, đây là một trong những trách nhiệm cơ bản trong thiết kế.

Xem thêm: 【Chi Tiết】 Cách Nấu Nước Lèo Bánh Canh Chả Cá Ch Nấu Nước Lèo Bánh Canh Chả Cá


// variable_initialization: Khởi tạo nên một vươn lên là.// condition: Điều kiện.// variable_update: Cập nhập quý giá mới đến trở thành.for ( variable_initialization; condition; variable_update ) // Các code phải tiến hành khi ĐK còn đúng.