Mẫu Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Gián Tiếp

Bài viết dưới đây, lực lượng giảng viên tại lớp học kế toán thù thực tế tại Kế tân oán Lê Ánh sẽ share cùng với chúng ta chủng loại report giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo cách thức loại gián tiếp.

Bạn đang xem: Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp


*

Tải về: Mẫu report lưu giữ giao dịch chuyển tiền tệ theo phương thức loại gián tiếp 

Đơn vị báo cáo:......................

 

Mẫu số B 03 – DN

 

(Ban hành theo Thông bốn số 200/2014/TT-BTC

 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương thức con gián tiếp) (*)

Năm….

Đơn vị tính: ...........

Chỉ tiêu

Mã số

Tmáu minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

I. Lưu chuyển khoản từ bỏ vận động ghê doanh

 

 

 

 

1. Lợi nhuận trước thuế

01

 

 

 

2. Điều chỉnh cho các khoản

 

 

 

 

- Khấu hao TSCĐ

02

 

 

 

- Các khoản dự phòng

03

 

 

 

- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá bán hối hận đoái do Đánh Giá lại các khoản mục tiền tệ gồm cội nước ngoài tệ

04

 

 

 

- Lãi, lỗ tự hoạt động đầu tư

05

 

 

 

- giá thành lãi vay

06

 

 

 

3. Lợi nhuận từ hoạt động sale trước thay đổi vốn lưu động

08

 

 

 

- Tăng, giảm các khoản buộc phải thu

09

 

 

 

- Tăng, giảm sản phẩm tồn kho

10

 

 

 

- Tăng, bớt những khoản bắt buộc trả (Không nhắc lãi vay mượn bắt buộc trả, thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn phải nộp)

11

 

 

 

- Tăng, bớt chi phí trả trước

12

 

 

 

- Tiền lãi vay đang trả

13

 

 

 

- Thuế các khoản thu nhập công ty sẽ nộp

14

 

 

 

- Tiền thu không giống từ hoạt động tởm doanh

15

 

 

 

- Tiền chi không giống đến chuyển động ghê doanh

16

 

 

 

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ chuyển động tởm doanh

20

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tự vận động đầu tư

 

 

 

 

1.Tiền bỏ ra nhằm buôn bán, tạo TSCĐ và những gia tài dài hạn khác

21

 

 

 

2.Tiền thu tự tkhô cứng lý, nhượng chào bán TSCĐ với những tài sản lâu dài khác

22

 

 

 

3.Tiền bỏ ra giải ngân cho vay, cài đặt những pháp luật nợ của đơn vị chức năng khác

23

 

 

 

4.Tiền thu hồi cho vay, chào bán lại những chế độ nợ của đơn vị khác

24

 

 

 

5.Tiền chi chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác

25

 

 

 

6.Tiền thu hồi đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác

26

 

 

 

7.Tiền thu tiền lời cho vay vốn, cổ tức với ROI được chia

27

 

 

 

Lưu chuyển tiền thuần tự hoạt động đầu tư

30

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Lưu chuyển tiền trường đoản cú vận động tài chính

 

 

 

 

1.Tiền thu tự chế tạo CP, dìm vốn góp của công ty snghỉ ngơi hữu

31

 

 

 

2.Tiền chi trả vốn góp cho những chủ tải, thâu tóm về CP của người tiêu dùng vẫn phân phát hành

32

 

 

 

3.Tiền vay mượn ngắn hạn, lâu dài dìm được

33

 

 

 

4.Tiền bỏ ra trả nợ nơi bắt đầu vay

34

 

 

 

5.Tiền chi trả nợ thuê tài chính

35

 

 

 

6. Cổ tức, lợi tức đầu tư sẽ trả mang lại nhà ssinh hoạt hữu

36

 

 

 

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

 

40

 

 

 

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)

 

50

 

 

 

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

 

60

 

 

 

Ảnh hưởng trọn của chuyển đổi tỷ giá hối đoái quy thay đổi nước ngoài tệ

61

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiền và tương đương tiền vào cuối kỳ (70 = 50+60+61)

70

 

 

 

Lập, ngày ... tháng ... năm ...

Xem thêm: Cách Làm Bánh Bông Lan Bằng Bột Mì Đa Dụng Cực Kì Đơn Giản

Người lập biểu

Kế tân oán trưởng

Giám đốc

(Ký, họ tên)

- Số chứng từ hành nghề;

- Đơn vị hỗ trợ các dịch vụ kế toán

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ thương hiệu, đóng dấu)

 

Đối với những người lập biểu là các đơn vị các dịch vụ kế toán buộc phải ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề, thương hiệu với liên tưởng Đơn vị hỗ trợ hình thức kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng từ hành nghề.

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên huấn luyện và đào tạo các khóa huấn luyện kế toán thực hành cùng làm hình thức dịch vụ kế toán thuế trọn gói rất tốt thị trường

 (Được huấn luyện cùng thực hiện vị 100% các kế toán thù trưởng tự 13 năm đến hai mươi năm ghê nghiệm)