Word mang đến thosanlinhhon.vn 365 Word 2021 Word 2019 Word năm nhâm thìn Word 2013 Word 2010 Word 2007 Xem thêm...Ít hơn

Quý khách hàng rất có thể ghi lại một tài liệu dưới dạng chỉ đọc cùng vẫn cho phép các vắt đổi đối với các phần được chọn.

Bạn đang xem: Không thể chỉnh sửa file word

Bạn hoàn toàn có thể cho phép các phần ko hạn chế sẵn cần sử dụng đến bất kỳ người nào msống tư liệu, hoặc người tiêu dùng có thể cấp quyền mang lại cá nhân cụ thể để chỉ chúng ta có thể chuyển đổi những phần ko hạn chế của tài liệu.


Bảo vệ tài liệu và đánh dấu các phần có thể cố gắng đổi

Trên tab Xem lại, trong team Bảo vệ, bấm Hạn chế Chỉnh sửa.

Trong quần thể vực Hạn chế chỉnh sửa chọn vỏ hộp kiểm Chỉ mang lại phép các loại chỉnh sửa này vào tài liệu.

Trong list tiêu giảm sửa đổi, bấm Không chuyển đổi (Chỉ đọc).

Chọn phần của tài liệu cơ mà bạn có nhu cầu có thể chấp nhận được chuyển đổi.

lấy ví dụ như, chọn 1 khối các đoạn vnạp năng lượng, tiêu đề, một câu hoặc một từ.


Mẹo: Để chọn phần nhiều của tư liệu cùng một cơ hội, hãy lựa chọn phần mà lại bạn có nhu cầu, rồi thừa nhận CTRL cùng lựa chọn thêm các phần khác vào khi chúng ta thừa nhận với giữ phím CTRL.


Dưới Ngoại lệ, hãy tiến hành một trong những những thao tác sau:

Để mang lại phép bất kỳ người mở tài liệu chỉnh sửa phần nhưng mà bạn đang lựa chọn, hãy chọn hộp kiểm Mọi người vào danh sách Nhóm.

Để cho phép chỉ các cá nhân rõ ràng chỉnh sửa phần mà các bạn đã lựa chọn, hãy bnóng Thêm fan dùng, rồi nhập tên người mua.

Bao gồm tên của người mua hàng nếu người mua muốn có thể sửa phần kia của tài liệu. Phân tách từng tên bởi dấu chấm phẩy.


Quan trọng: Nếu chúng ta tất cả ý muốn bảo đảm an toàn tài liệu với tuyệt đối người tiêu dùng cầm cố bởi đảm bảo an toàn bởi password, đảm bảo an toàn nhập địa chỉ tin nhắn cho thương hiệu người dùng.


Bấm OK, rồi chọn các vỏ hộp kiểm kề bên thương hiệu của không ít cá thể mà bạn sẽ được cho phép chỉnh sửa phần mà chúng ta đang chọn.


Lưu ý: Nếu bạn lựa chọn nhiều hơn một cá thể, những cá nhân đang được thêm dưới dạng mục vào vỏ hộp Nhóm, nhằm bạn có thể nhanh chóng chọn lại họ.


Tiếp tục chọn các phần của tài liệu và gán mang đến người mua quyền chỉnh sửa chúng.

Dưới Bắt đầu áp dụng, bấm Có, hãy Bắt đầu Áp dụng Bảo vệ.

Hãy thực hiện một trong số những thao tác sau:

Để gán một mật khẩu mang lại tư liệu nhằm người mua hàng nào biết mật khẩu hoàn toàn có thể đào thải đảm bảo cùng thao tác làm việc bên trên tư liệu, hãy nhập mật khẩu đăng nhập vào vỏ hộp Nhập mật khẩu mới (tùy chọn), rồi xác nhận mật khẩu này.


Lưu ý: Hãy dùng tùy chọn này nếu người mua hàng muốn người khác có thể làm việc đồng thời trên tài liệu.


Hãy dùng những mật khẩu mạnh, có chứa cả chữ hoa và chữ thường, số và ký hiệu. Mật khẩu yếu ko chứa hầu hết những yếu tố này. Mật khẩu mạnh: Y6dh!et5. Mật khẩu yếu: House27. Mật khẩu phải có từ 8 ký tự trở lên. Mật khẩu ngữ có 14 ký tự trở lên sẽ tốt hơn. .

Đảm bảo là chúng ta nhớ mật khẩu đăng nhập của bản thân mình. Nếu các bạn quên password, thosanlinhhon.vn tất yêu lấy lại mật khẩu kia. Hãy giữ mật khẩu đăng nhập nhưng chúng ta viết ra ở một địa điểm an ninh, cách xa phần báo cáo nhưng bọn chúng góp đảm bảo an toàn.

Để mã hóa tài liệu nhằm chỉ chủ chiếm lĩnh được đảm bảo rất có thể loại trừ đảm bảo an toàn, hãy bấm Xác thực bạn dùng.


Lưu ý: Việc mã hóa tài liệu ngăn uống người khác làm việc đôi khi trên tài liệu.


Mở khóa tài liệu được bảo vệ

Để thải trừ tất cả đảm bảo an toàn khỏi tài liệu, chúng ta có thể cần phải biết password được vận dụng mang đến tư liệu. Hoặc chúng ta cũng có thể phải được liệt kê là chủ sở hữu được xác thực mang đến tài liệu.

Nếu quý khách là chủ sở hữu được xác thực của tài liệu, hoặc nếu khách hàng biết mật khẩu đăng nhập để vứt bỏ bảo đảm tài liệu, hãy có tác dụng như sau:

Trên tab Xem lại, trong nhóm Bảo vệ, bấm Hạn chế Chỉnh sửa.

Trong ngăn uống tác vụ Hạn chế Sửa, hãy bấm Dừng Bảo vệ.

Nếu chúng ta được đề cập cung cấp mật khẩu, hãy nhập mật khẩu.

Thực hiện cầm cố đổi trong tài liệu hạn chế

Lúc quý khách hàng mở một tài liệu được bảo vệ, Word vẫn số lượng giới hạn đầy đủ điều bạn cũng có thể chuyển đổi phối hợp Việc nhà cài tài liệu bao gồm cấp cho mang lại quý khách hàng quyền để tiến hành nuốm đổi cho 1 phần cụ thể của tài liệu hay không.

Ngăn uống tác vụ Hạn chế Sửa hiển thị các nút ít để di chuyển tới các vùng của tài liệu nhưng bạn có quyền vắt đổi.

*

Nếu bạn không tồn tại quyền chỉnh sửa ngẫu nhiên phần như thế nào của tài liệu, Word đang hạn chế chỉnh sửa và hiện thông báo này, "Word đã hoàn tất tìm kiếm tài liệu" khi chúng ta nhấn vào các nút trong ngnạp năng lượng tác vụ Hạn chế Sửa.

Tìm các phần bạn có thể chỉnh sửa

Nếu chúng ta đóng ngăn uống tác vụ Hạn chế Sửa và sau đó kiếm tìm cách triển khai biến đổi trên vị trí nhưng mà các bạn ko có quyền, Word sẽ hiển thị thông báo sau bên trên thanh trạng thái:

Sửa đổi này ko được phép vì phần được chọn bị khóa.

Để quay trở lại ngnạp năng lượng tác vụ và tìm kiếm một vùng vị trí bạn có quyền chỉnh sửa, hãy làm cho nhỏng sau:

Trên tab Xem lại, trong nhóm Bảo vệ, bấm Hạn chế Chỉnh sửa.

Bấm Tìm Vùng Tiếp theo Tôi có thể Chỉnh sửa hoặc Hiện Tất cả các Vùng Tôi có thể Chỉnh sửa.

Quản trị Quyền Thông tin vào Office

Hạn chế hoặc được cho phép chuyển đổi format

Thêm hoặc đào thải bảo đảm an toàn trong tư liệu, sổ làm việc hoặc bản trình bày

Chặn Tệp là gì?


Bạn muốn làm gì?

Thêm đảm bảo an toàn và đánh dấu những phần có thể gắng đổi

Trên tab Xem lại, trong team Bảo vệ, bấm Hạn chế Chỉnh sửa.

Trong quần thể vực Hạn chế chỉnh sửa lựa chọn vỏ hộp kiểm Chỉ mang lại phép loại chỉnh sửa này vào tài liệu.

Trong danh sách hạn chế sửa đổi, bnóng Không thay đổi (Chỉ đọc).

Chọn phần của tài liệu nhưng mà bạn muốn được cho phép chuyển đổi.

Ví dụ, lựa chọn 1 khối hận các đoạn vnạp năng lượng, title, một câu hoặc một tự.


Mẹo: Để lựa chọn đa số của tài liệu và một cơ hội, nên chọn phần nhưng bạn muốn, rồi dìm CTRL với chọn lựa thêm các phần khác trong khi chúng ta thừa nhận cùng giữ lại phím CTRL.


Dưới Ngoại lệ, hãy triển khai một trong những làm việc sau:

Để cho phép bất kỳ tín đồ mở tài liệu chỉnh sửa phần mà các bạn đã chọn, hãy chọn vỏ hộp kiểm Mọi người trong danh sách Nhóm.

Để mang lại phép chỉ những cá nhân ví dụ chỉnh sửa phần mà bạn sẽ lựa chọn, hãy bnóng Thêm bạn dùng, rồi nhập tên người mua.

Bao gồm thương hiệu của bạn nếu người mua hàng muốn có thể sửa phần kia của tài liệu. Phân tách từng tên bằng vết chnóng phẩy.


Quan trọng:  Nếu bạn gồm ý muốn bảo vệ tư liệu cùng với xác xắn người tiêu dùng rứa bởi bảo đảm an toàn bằng password, bảo vệ nhập ảnh hưởng tin nhắn, không phải thông tin tài khoản người tiêu dùng thosanlinhhon.vn Windows hoặc Windows Vista, đến tên người tiêu dùng.


Bấm OK, rồi lựa chọn những vỏ hộp kiểm cạnh bên tên của không ít cá nhân cơ mà các bạn sẽ chất nhận được sửa đổi phần mà bạn sẽ lựa chọn.


Lưu ý: Nếu chúng ta chọn nhiều hơn thế một cá thể, những cá nhân đang được thêm bên dưới dạng mục vào vỏ hộp Nhóm, để chúng ta có thể lập cập chọn lại chúng ta.


Tiếp tục chọn các phần của tài liệu và gán mang lại người tiêu dùng quyền chỉnh sửa chúng.

Dưới Bắt đầu áp dụng, bấm Có, hãy Bắt đầu Áp dụng Bảo vệ.

Hãy thực hiện một Một trong những thao tác sau:

Để gán một mật khẩu đăng nhập mang đến tài liệu để khách hàng biết mật khẩu có thể loại bỏ đảm bảo, hãy nhập mật khẩu vào vỏ hộp Nhập mật khẩu mới (tùy chọn), rồi xác nhận mật khẩu.


Lưu ý:  Quý khách hàng đề nghị sử dụng tùy chọn này nếu như bạn bao gồm ý muốn đăng tài liệu để nhiều tín đồ hoàn toàn có thể thao tác làm việc bên trên kia cùng một thời điểm.


Hãy dùng những mật khẩu mạnh, có chứa cả chữ hoa và chữ thường, số và ký hiệu. Mật khẩu yếu ko chứa tất cả những yếu tố này. Mật khẩu mạnh: Y6dh!et5. Mật khẩu yếu: House27. Mật khẩu phải có từ 8 ký tự trở lên. Một các mật khẩu tất cả 14 ký tự trở lên đã tốt rộng.

Điều quan trọng là bạn cần nhớ mật khẩu đăng nhập của bản thân. Nếu bạn quên mật khẩu đăng nhập của mình, thosanlinhhon.vn quan yếu truy xuất lại mật khẩu đăng nhập đó. Hãy gìn giữ mật khẩu mà người mua viết ra ở một khu vực an toàn, cách xa ban bố mà mật khẩu đó bảo vệ.

Mở khóa tài liệu được bảo vệ

Để thải trừ tất cả đảm bảo an toàn ngoài tài liệu, bạn cũng có thể cần biết password được áp dụng cho tài liệu. Hoặc bạn có thể bắt buộc được liệt kê là nhà thu được xác thực mang đến tài liệu.

Nếu người tiêu dùng là chủ sở hữu được xác thực của tài liệu, hoặc nếu bạn biết mật khẩu đăng nhập để đào thải bảo đảm tư liệu, hãy làm nhỏng sau:

Trên tab Xem lại, trong nhóm Bảo vệ, bấm Hạn chế Chỉnh sửa.

Trong ngnạp năng lượng tác vụ Hạn chế Định dạng với Chỉnh sửa, hãy bấm Dừng Bảo vệ.

Nếu bạn được kể cung ứng mật khẩu, hãy nhập mật khẩu đăng nhập.

Thực hiện cầm đổi trong tài liệu hạn chế

Khi quý khách hàng mở một tài liệu được bảo vệ, thosanlinhhon.vn Word 2010 giới hạn hầu như điều chúng ta có thể chuyển đổi phối hợp câu hỏi chủ download tài liệu tất cả cấp mang lại người tiêu dùng quyền để triển khai cụ đổi cho một phần cụ thể của tài liệu hay là không.

Ngnạp năng lượng tác vụ Hạn chế Định dạng và Chỉnh sửa hiển thị các nút ít để di chuyển tới các vùng của tài liệu nhưng người mua có quyền thay đổi.

Nếu các bạn không tồn tại quyền chỉnh sửa ngẫu nhiên phần như thế nào của tài liệu, Word đã hạn chế chỉnh sửa và hiển thị thông báo này, "Word đã hoàn chỉnh tìm kiếm tài liệu" khi chúng ta bấm vào các nút trong ngnạp năng lượng tác vụ Hạn chế Định dạng với Chỉnh sửa.

Mlàm việc ngăn tác vụ Hạn chế Định dạng cùng Chỉnh sửa

Nếu các bạn đóng góp ngnạp năng lượng tác vụ cùng tiếp đến thử thực hiện chuyển đổi trên địa điểm nhưng mà bạn không có quyền, Word sẽ hiển thị thông báo sau trên tkhô hanh trạng thái:

Sửa đổi này ko được phép vì phần được chọn bị khóa.

Để quay trở lại ngăn uống tác vụ cùng kiếm tìm một vùng nơi chúng ta có quyền chỉnh sửa, hãy làm như sau:

Trên tab Xem lại, trong team Bảo vệ, bấm Hạn chế Chỉnh sửa.

Bấm Tìm Vùng Tiếp theo Tôi có thể Chỉnh sửa hoặc Hiện Tất cả các Vùng Tôi có thể Chỉnh sửa.

Quản trị Quyền Thông tin trong Office

Hạn chế hoặc cho phép chuyển đổi format

Thêm hoặc thải trừ bảo đảm trong tài liệu, sổ làm Việc hoặc bản trình diễn

Chặn Tệp là gì?


Quan trọng:  Office 2007 không thể được hỗ trợ. Nâng cấp lên thosanlinhhon.vn 365 để triển khai Việc từ ngẫu nhiên thứ như thế nào cùng thường xuyên nhận được cung ứng.Nâng cấp cho ngay


Bạn mong làm gì?

Thêm dấu bảo đảm cho những phần hoàn toàn có thể nắm đổi

Trên tab Xem lại, trong nhóm Bảo vệ, click chuột Bảo vệ Tài liệu, rồi nhấn vào Hạn chế Định dạng cùng Chỉnh sửa.

Trong quần thể vực Hạn chế chỉnh sửa chọn vỏ hộp kiểm Chỉ đến phép loại chỉnh sửa này vào tài liệu.

Trong list tiêu giảm chỉnh sửa, bnóng Không chuyển đổi (Chỉ đọc).

Chọn phần của tài liệu bạn có nhu cầu ko giảm bớt.

lấy ví dụ, lựa chọn 1 khối hận những đoạn vnạp năng lượng, title, một câu hoặc một từ bỏ.


Mẹo: Để chọn đa phần của tài liệu cùng một lúc, nên chọn phần mà bạn muốn, rồi thừa nhận CTRL và lựa chọn thêm các phần khác trong khi bạn dấn cùng giữ phím CTRL.


Dưới Ngoại lệ, hãy tiến hành 1 trong những thao tác sau:

Để đến phép bất kỳ tín đồ mở tài liệu chỉnh sửa phần nhưng bạn đã lựa chọn, hãy chọn vỏ hộp kiểm Mọi người trong danh sách Nhóm.

Để mang đến phép chỉ các cá nhân cụ thể sửa đổi phần nhưng bạn vẫn lựa chọn, hãy bấm Thêm fan dùng, rồi nhập tên người mua. Phân tách từng thương hiệu bởi lốt chấm phẩy. Bấm OK, rồi chọn các vỏ hộp kiểm ở kề bên tên của rất nhiều cá thể nhưng bạn sẽ cho phép sửa đổi phần nhưng mà chúng ta sẽ lựa chọn.


Quan trọng:  Nếu bạn tất cả ý định bảo vệ tư liệu cùng với chuẩn xác người dùng cố vì đảm bảo bằng mật khẩu đăng nhập, bảo vệ nhập tương tác tin nhắn, chưa phải tài khoản người tiêu dùng thosanlinhhon.vn Windows hoặc Windows Vista, mang lại thương hiệu người tiêu dùng.


Lưu ý: Nếu bạn chọn nhiều hơn thế nữa một cá nhân, những cá nhân vẫn được thêm bên dưới dạng mục vào vỏ hộp Nhóm, nhằm chúng ta cũng có thể nhanh lẹ chọn lại bọn họ.


Tiếp tục chọn các phần của tài liệu và gán cho người mua quyền sửa đổi chúng.

Dưới Bắt đầu áp dụng, bấm Có, hãy Bắt đầu Áp dụng Bảo vệ.

Hãy tiến hành một trong những thao tác sau:

Để gán một password mang đến tài liệu để khách hàng biết mật khẩu có thể loại bỏ bảo đảm an toàn, hãy nhập mật khẩu vào vỏ hộp Nhập mật khẩu mới (tùy chọn), rồi xác nhận mật khẩu.

Hãy dùng những mật khẩu mạnh, có chứa cả chữ hoa và chữ thường, số và ký hiệu. Mật khẩu yếu ko chứa tổng thể những yếu tố này. Mật khẩu mạnh: Y6dh!et5. Mật khẩu yếu: House27. Mật khẩu phải có từ 8 ký tự trở lên. Một nhiều mật khẩu đăng nhập bao gồm 14 ký kết từ bỏ trở lên đã giỏi rộng.

Điều đặc biệt là bạn phải ghi nhớ password của chính mình. Nếu các bạn quên mật khẩu đăng nhập của mình, thosanlinhhon.vn tất yêu tróc nã xuất lại mật khẩu đăng nhập kia. Hãy bảo quản mật khẩu mà khách hàng viết ra ở một vị trí an toàn, cách xa đọc tin mà mật khẩu đó bảo vệ.

Để mã hóa tài liệu nhằm chỉ nhà chiếm hữu được chuẩn xác hoàn toàn có thể loại bỏ bảo đảm an toàn, hãy bấm Xác thực người dùng.

Mở khóa tài liệu được bảo vệ

Việc gồm quyền thực hiện đổi khác vào tư liệu không y hệt như tất cả quyền thải trừ bảo vệ khỏi tư liệu. Ngay cả vào tài liệu chỗ đa số bạn đều phải sở hữu quyền tiến hành biến đổi so với nội dung, chỉ đa số cá thể được chuẩn xác hoặc nhập đúng mật khẩu mới có quyền đào thải bảo đảm an toàn.

Nếu người mua là chủ sở hữu được xác thực của tài liệu, hoặc nếu như bạn biết password để vứt bỏ bảo đảm tư liệu, hãy làm cho nlỗi sau:

Trên tab Xem lại, trong nhóm Bảo vệ, nhấn vào Bảo vệ Tài liệu, rồi bấm chuột Hạn chế Định dạng cùng Chỉnh sửa.

Trong ngnạp năng lượng tác vụ Hạn chế Định dạng với Chỉnh sửa, hãy bấm Dừng Bảo vệ.

Thực hiện nỗ lực đổi trong tài liệu hạn chế

Khi một fan mở tài liệu được đảm bảo an toàn, thosanlinhhon.vn Office Word 2007 giảm bớt biến đổi dựa trên Việc tín đồ kia có được cấp cho quyền để thực hiện đổi khác so với một phần ví dụ của tài liệu hay không. khi tư liệu được mlàm việc, ngăn uống tác vụ Hạn chế Định dạng và Chỉnh sửa sẽ hiển thị những nút ít để di chuyển mang đến những vùng rất có thể sửa đổi của tài liệu. Nếu quyền đã được cấp mang lại Mọi fan nhằm rất có thể tiến hành biến đổi đối với những phần của tài liệu, ngẫu nhiên ai mnghỉ ngơi tư liệu cũng rất có thể di chuyển cho các phần chúng ta rất có thể biến hóa bằng phương pháp bấm Tìm Vùng Tiếp theo Tôi hoàn toàn có thể Sửa.

Nếu quyền chỉ được cấp cho những cá nhân rõ ràng để hoàn toàn có thể triển khai thay đổi cho những phần của tư liệu, chỉ hầu hết cá nhân đó hoàn toàn có thể dịch chuyển cho các phần mà người ta có thể chuyển đổi. Đối cùng với những người khác, Office Word 2007 hạn chế chỉnh sửa cùng hiển thị thông báo, "Word đang hoàn chỉnh tìm kiếm tìm tài liệu" Lúc họ nhấn vào những nút ít vào ngăn tác vụ Hạn chế Định dạng cùng Chỉnh sửa.

Msinh hoạt ngnạp năng lượng tác vụ Hạn chế Định dạng cùng Chỉnh sửa

Nếu các bạn đóng ngnạp năng lượng tác vụ với sau đó tìm kiếm giải pháp triển khai chuyển đổi tại địa chỉ mà lại chúng ta không có quyền, Word 2007 hiện trên thanh trạng thái thông tin sau đây:

Sửa đổi này ko được phép vì phần được chọn bị khóa.

Để trlàm việc về ngăn uống tác vụ cùng kiếm tìm một chỗ nhưng các bạn bao gồm quyền chỉnh sửa, hãy làm nhỏng sau:

Trên tab Xem lại, trong đội Bảo vệ, nhấp chuột Bảo vệ Tài liệu, rồi bấm vào Hạn chế Định dạng với Chỉnh sửa.

Xem thêm: Cách Hiển Thị Icon Trên Thanh Taskbar Trong Windows 10, Cách Hiện Biểu Tượng Máy In Trên Thanh Taskbar

Bấm Tìm Vùng Tiếp theo Tôi có thể Chỉnh sửa hoặc Hiện Tất cả các Vùng Tôi có thể Chỉnh sửa.

Thêm hoặc đào thải bảo đảm an toàn vào tư liệu, sổ làm việc hoặc bạn dạng trình diễn