Không Phải Tại Anh Cũng Không Phải Tại Em

*

Bạn đang xem: Không phải tại anh cũng không phải tại em

Không nên trên em cũng không hẳn trên anh. Tại Ttách xui khiến cho cần chúng mình thương nhau. Tình nồng thắm biết bao thời gian ông Tơ bắc cầu. Bà Nguyệt nối chữ yêu vui trọn buổi ban sơ. Rồi thời hạn lướt mau, tình ta úa màu. Đàn dưng phím sầu đầy thương đau Lúc tình héo.Không yêu cầu tại em cũng không phải trên anh. Tình yêu! Tình yêu thương nhỏng hoa nngơi nghỉ đẹp xinch Khi xuân mang lại em ơi!Làm thân hoa cho tất cả những người ta hái. Htrằn sang dung nhan thắm hoa dần tàn. Thu mang lại nghứa hẹn ngào rồi heo may kéo quý phái mùa Đông. Làm hoa kia bị tiêu diệt vào thờ ơ. Không buộc phải tại em cũng chưa phải tại anh. Tại đời Đen Trắng buộc phải chúng bản thân xa nhau. Mình từng nói đang lâu dẫu đi bình thường chuyến tàu. Người về bến khác nhau không hứa hẹn mang đến chỗ nào. Thì ngày này bao gồm sao bản thân ko trách nát tín đồ Mình không trách nát bản thân đời thay đổi như color áo .Không cần tại em cũng không phải tại anh.
Bài hát vào album
Nghe nhạc Nghe tất cả 21 bài.
Khưu Huy Vũ & Lưu Ánh Loan (remix)

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the media you will need to lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required To play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Đổi Dấu Chấm Sang Dấu Phẩy Trong Excel, Cách Bỏ Dấu Chấm Thành Dấu Phẩy Trong Excel 2013

Update Required To play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.