Không đọc sao khi em explode 1 block thì nó chỉ ra thông báo sau : "1 was minserted" Còn bloông chồng thì quan yếu phá được.

Bạn đang xem: Không phá được block trong cad 2007

Mong các đại ca chỉ giáo phương pháp phá block này


*


Không thể phá blochồng minsert được đâu chúng ta.quý khách hàng có thể dìm lưu ban vào để edit rồi lựa chọn hết đối tượng người dùng trong những số đó.Nhấn ctrl-C .Sau kia ra bên ngoài paste .Lúc đó bạn muốn làm cái gi thì tùy ý"


*

Không thể phá bloông chồng minsert được đâu bạn.Bạn rất có thể nhận đúp vào để edit rồi lựa chọn không còn đối tượng người dùng trong các số ấy.Nhấn ctrl-C .Sau kia ra phía bên ngoài paste .Lúc kia bạn muốn làm cái gi thì tùy ý"

*

Không đọc sao khi em explode 1 bloông chồng thì nó hiện ra thông tin sau : "1 was minserted" Còn bloông xã thì quan trọng phá được.

Mong những đại ca chỉ giáo giải pháp phá bloông chồng này


Lisp này bên trên diễn đàn ta phá được Block tạo thành do MINSERT

Lệnh là XMINSERT

Đây : http://www.thosanlinhhon.vn/upfiles/2/xminsert.lsp


Lisp này trên diễn bầy ta phá được Block sản xuất vì chưng MINSERT

Lệnh là XMINSERT

Đây : http://www.thosanlinhhon.vn/upfiles/2/xminsert.lsp


Không phát âm sao lúc em explode 1 blochồng thì nó hiển thị thông tin sau : "1 was minserted" Còn bloông chồng thì quan trọng phá được.

Mong những đại ca chỉ giáo giải pháp phá block này


 

Vừa tra cứu thấy bài của chưng Duy782006

Đối cùng với đầy đủ bloông chồng sản xuất bởi minsert thì phá ra khá mệt cách khỏe hơn có tác dụng như sau:

-Coi chiếc bloông xã đó thương hiệu gì, tỉ lệ, góc cù.

-Xóa nó đi.

-Dùng lệnh insert ckém loại bloông xã đó (Chắc chắn cái bloông chồng kia tất cả lâu dài trong phiên bản vẽ) vào đúng tỉ lệ thành phần, góc tảo rồi thì mong mỏi phá ý muốn xây gì cũng rất được.

Xem thêm: Cách Lưu Mật Khẩu Trên Google Chrome Đơn Giản, Nhanh Nhất, Cách Xử Lý Trình Quản Lý Mật Khẩu Trên Chrome

( quý khách hàng chăm chỉ search nhé)


Đây là block anonymous kết hợp minsert .Trước hết bạn thiết lập file lisp này(File nay của bác bỏ Hoành viết).Sau kia thay tên block rồii nhấn đúp vo blochồng kia copy không còn paste ra bên ngoài nlỗi tôi vẫn nêu trên

http://www.thosanlinhhon.vn/upfiles/cab2nb.vlx


Phá vứt khối vào AutoCAD đối với kân hận quán triệt phá block- quý khách dùng lệnh BEDIT, lựa chọn blochồng nên hiệu chỉnh.-khi vào màn hình hiển thị hiệu chỉnh, chúng ta nhảy bảng lệnh Properties (Ctrl+1) rồiclichồng vào mục Allow Exploding phía bên tay trái, đặt về Yes là đ


những bác bỏ phá mang đến em blok này vớihttp://www.thosanlinhhon.vn/upfiles/7/161726_pccc_thi_cOng_3.rar. vội lắm r ạ


các chưng phá cho em blok này vớihttp://www.thosanlinhhon.vn/upfiles/7/161726_pccc_thi_cOng_3.rar. gấp lắm r ạ


Tạo tài khoản

Đăng cam kết một thông tin tài khoản new trong xã hội của Cửa Hàng chúng tôi. Điều đó dễ dàng nhưng mà.