MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BAN CHẤPhường HÀNH TRUNG ƯƠNG VĂN PHÒNG --------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Số: 03-HD/VPTW

TP. hà Nội, ngày thứ 6 tháng 7 năm 2016

HƯỚNG DẪN

I- Các cấp cho ủy được lập quỹ dựtrữ tự nguồn thu đảng phí

- Cơ săng chính đảng Trungương (Văn chống Trung ương Đảng).

Bạn đang xem: Hướng dẫn thu đảng phí mới nhất

- Đảng ủy Kân hận các phòng ban Trungương.

- Đảng ủy Khối Doanh nghiệpTrung ương.

- Quân ủy Trung ương.

- Đảng ủy Công an Trung ương.

- Các thức giấc ủy, thành ủy trực thuộcTrung ương.

- Các quận ủy, huyện ủy, thị ủy,thành ủy, đảng ủy kăn năn những cơ sở, đảng ủy khối hận doanh nghiệp với đảng ủy tươngđương trực ở trong tỉnh giấc ủy, thành ủy.

II- Đối tượng cùng nấc đóng đảnggiá tiền của đảng viên

1-Đảng viêntrong những phòng ban hành chính, tổ chức thiết yếu trị, tổ chức triển khai thiết yếu trị - xóm hội, tổchức xã hội - công việc và nghề nghiệp đóng đảng phí tổn hằng mon bằng 1% bao gồm các khoảnsau:

- Tiền lương theo ngạch men bậc,lương công tác, chức danh hoặc tiền công.

- Tiền lương theo ngạch men bậc,lương công tác, chức danh tạo thêm theo mức sử dụng của nhà nước.

- Các khoản phụ cấp cho tính đóng góp bảohiểm xóm hội.

2- Đảng viên vào lực lượngtrang bị nhân dân

a) Đảng viên vào Quân đội nhândân

- Đảng viên là sĩ quan liêu, quânnhân bài bản hưởng lương theo cấp bậc quân hàm : mức đóng đảng mức giá hằngmon bởi 1% chi phí lương cấp độ, quân hàm, những khoản prúc cung cấp tính đóng bảo hiểmlàng mạc hội.

- Đảng viên là hạ sĩ quan, binhsĩ, nấc đóng góp đảng phí tổn hằng tháng bằng 1% prúc cấp cho quân hàm; Đảng viên là sinhviên, học tập viên dân sự trên những học viện, đơn vị trường quân nhóm, nấc đóng đảng phílà 3.000 đồng/mon.

- Đảng viên là công nhân, côngchức, viên chức, quốc phòng, lao hễ phù hợp đồng mức đóng đảng mức giá hằng tháng bằng1% tiền lương theo ngạch ốp, bậc, prúc cấp thâm nám niên quá khung (ví như có) cùng tiềncông.

b) Đảng viên trong Công an nhândân

- Đảng viên là sĩ quan lại, hạ sĩquan tiền nhiệm vụ, hạ sĩ quan tiền tận hưởng lương theo cấp bậc quân hàm: nấc đóng đảng phíhằng mon bằng 1% chi phí lương theo cấp bậc quân hàm, ngạch ốp, bậc và những khoản phụcấp tính đóng bảo hiểm buôn bản hội.

- Đảng viên là công chức, viênchức Công an nhân dân, lao rượu cồn hợp đồng ko xác định thời hạn, cán bộ tạmtuyển: nấc đóng đảng giá tiền bằng 1% chi phí lương theo level quân hàm, ngạch ốp, bậcvà các khoản phú cung cấp tính đóng góp bảo đảm buôn bản hội.

- Đảng viên là hạ sĩ quan lại, chiếnsĩ nghĩa vụ hưởng trọn prúc cung cấp quân hàm; học viên tận hưởng sinch hoạt phí: mức đóng góp đảngchi phí hằng tháng bởi 1% phú cung cấp, sinc hoạt phí.

c) Đối với đảng viên ở trong các đốitượng bên trên trên đây, giả dụ thao tác làm việc trong các công ty trực thuộc lực lượng vũ trangthì nấc đóng đảng giá thành tiến hành theo lý lẽ trên điểm 4 mục II Hướng dẫn này.

3-Đảng viênhưởng lương hưu, trợ cung cấp hằng tháng bởi bảo hiểm xóm hội đưa ra trả, nút đóng góp đảngphí bởi 0,5% tiền lương hưu, trợ cấp hằng tháng.

Trường đúng theo đảng viên nghỉ hưucơ mà được những cơ quan đơn vị nước, các tổ chức triển khai thiết yếu trị - buôn bản hội, những tổ chức xãhội - nghề nghiệp và công việc, đơn vị sự nghiệp công lập, mời tiếp tục thao tác làm việc được hưởngtiền công, phú cấp cho hằng mon, mức đóng đảng phí tổn bao gồm: 0,5% tiền lương hưu,trợ cung cấp hằng tháng và 0,5% chi phí công, prúc cung cấp thừa kế.

4-Đảng viênlà cán bộ ko chuyên trách rưới cấp cho xóm, xã, tổ dân phố được hưởng prúc cấp cho hằngmon, mức đóng đảng giá thành bằng 1% nấc phụ cấp cho.

5-Đảng viênlàm việc trong số công ty công ty nước, đơn vị cổ phần, công ty phù hợp danh,doanh nghiệp tư nhân, tập đoàn kinh tế, tổng cửa hàng, đơn vị trách rưới nhiệm hữu hạnmột thành viên, chủ thể trách nhiệm hữu hạn nhị thành viên trlàm việc lên, đơn vị sựnghiệp công lập. Mức đóng góp đảng phí tổn hằng mon bằng 1% các khoản sau:

- Tiền lương theo ngạch ốp bậc, lươngcông tác, chức danh hoặc tiền công.

- Tiền lương theo ngạch ốp bậc,lương chuyên dụng cho, chức danh tăng thêm từ quỹ chi phí lương của đơn vị theo cơ chế củanhà nước.

- Các khoản phụ cấp tính đóng góp bảohiểm xã hội.

Trường hòa hợp đảng viên đang nghỉ ngơi chếđộ được bảo hiểm xóm hội bỏ ra trả chi phí lương hưu, hoặc trợ cấp hằng mon đượccác công ty lớn bên trên mời làm việc, nút đóng góp đảng giá tiền bằng 0,5% tiền lương hưu,trợ cấp cho hằng tháng với 0,5% tiền công với prúc cấp cho (nếu như có) vì những doanh nghiệpchi trả.

6-Đảng viênlà học sinh, sinch viên ko hưởng lương cùng phú cấp, mức đóng góp đảng phí tổn 3.000 đồng/mon.

7-Đảng viênlà nhà trang trại; chủ shop tmùi hương mại, cung ứng, kinh doanh hình thức, mứcđóng đảng phí tổn theo những Quanh Vùng như sau:

- Khu vực nội thành những thành phốtrực ở trong Trung ương đóng đảng phí 30.000 đồng/mon.

- Khu vực nội thành của thành phố city loạiI, một số loại II, loại III của những tỉnh giấc trực trực thuộc Trung ương đóng góp đảng giá thành 25.000 đồng/tháng.

- Khu vực miền núi, vùng sâu,vùng xa, biên giới, hải đảo (địa phận Khu Vực III theo mức sử dụng của Chính phủ)đóng đảng chi phí 15.000 đồng/mon.

- Các Quanh Vùng còn sót lại đóng góp đảngphí 20.000 đồng/tháng.

Trường đúng theo đảng viên là chủtrang trại; chủ shop thương mại, sản xuất, sale hình thức dịch vụ nằm trong đối tượnghưởng lương hưu, trợ cung cấp hằng mon do bảo đảm thôn hội chi trả, đóng góp đảng chi phí bằng1/2 theo các nút nêu trên cùng 0,5% tiền lương hưu, trợ cấp cho hằng mon.

8- Đảng viên ko thuộcnhững đối tượng người sử dụng trên

a) Trong độ tuổi lao động

- Khu vực nội thành những thành phốtrực trực thuộc Trung ương, nút đóng đảng mức giá 10.000 đồng/tháng.

- Khu vực nội thành city loạiI, một số loại II, nhiều loại III của những thức giấc trực ở trong Trung ương đóng đảng chi phí 8.000 đồng/tháng.

- Khu vực miền núi, vùng sâu,vùng xa, biên cương, hải hòn đảo (địa bàn khu vực III theo phương tiện của Chính phủ)đóng góp đảng tầm giá 4.000 đồng/tháng.

- Các Khu Vực còn sót lại đóng đảngphí tổn 6.000 đồng/tháng.

b) Đối với đảng viên ko kể độ tuổilao động (trên 55 tuổi đối với nàng, trên 60 tuổi đối với nam) nấc đóng đảng phíbởi 1/2 nấc đóng góp của đảng viên vào độ tuổi lao động theo từng Quanh Vùng.

9- Đảng viên sống, tiếp thu kiến thức,thao tác sinh sống xung quanh nước

9.1-Đảng viên ra nướcbên cạnh theo diện thừa hưởng lương hoặc sinc hoạt phí trên phòng ban đại diện (nhắc cảphu nhân, phu quân) hoặc doanh nghiệp chi tiêu ra quốc tế cùng lưu lại học sinh,chuyên gia, hiệp tác viên…., mức đóng đảng mức giá bởi 1% tiền lương hoặc sinc hoạttổn phí.

9.2-Đảng viên đi du học tựtúc, đảng viên đi xuất khẩu lao cồn, đảng viên theo gia đình, đảng viên lànhân tố thoải mái làm nạp năng lượng sinh sinh sống :

a) Đảng viên đi du học tự túc, đảngviên theo mái ấm gia đình, đảng viên là yếu tắc tự do có tác dụng ăn sinch sống

- Đảng viên đi du học tự túc, đảngviên đi theo mái ấm gia đình, nấc đóng tương tự 2 USD/mon.

- Đảng viên là thành phần tự dolàm cho ăn sinh sống; sale, hình thức dịch vụ nhỏ dại, nấc đóng tương đương 3 USD/tháng.

b) Đảng viên đi xuất khẩu lao động

- Làm Việc tại các nước thuộccác nước công nghiệp phát triển cùng các nước có mức thu nhập bình quân trên đầutín đồ cao, mức đóng góp đảng giá thành hằng tháng tương tự 4 USD/mon.

- Làm vấn đề tại những nước còn lại,mức đóng góp hằng tháng tương đương 2 USD/tháng.

9.3-Đảng viên là công ty hoặcđồng chủ sở hữu những doanh nghiệp lớn, khu vực tmùi hương mại, nút đóng đảng tầm giá tối thiểu hằngmon tương đương 10 USD/tháng.

10-Các khoảnphụ cung cấp, trợ cung cấp được trả bởi hiện vật; những khoản phú cấp cho bên cạnh đóng góp bảohiểm làng hội; trợ cấp chế độ làng mạc hội như : trợ cấp tín đồ vận động phương pháp mạngtrước năm 1945, trợ cung cấp Bà Mẹ VN Anh hùng, Anh hùng lực lượng trang bị,Anh hùng lao động, trợ cấp cho thương tật, trợ cấp thân nhân liệt sĩ, trợ cấp cho nhiễmchất độc domain authority cam…; bên cạnh vào thu nhập cá nhân nhằm tính đóng góp đảng tầm giá.

11-Khuyếnkhích đảng viên nằm trong các đối tượng người dùng nêu bên trên phía trên từ nguyện đóng đảng mức giá caohơn mức chế độ nhưng mà bắt buộc được đưa ra ủy hoặc đưa ra bộ (đối với bỏ ra bộ không cóđưa ra ủy) gật đầu đồng ý.

12-Đảng viên có trả cảnhquan trọng đặc biệt khó khăn, nếu bao gồm đơn ý kiến đề xuất miễn hoặc sút nút đóng góp đảng phí tổn, chi bộchú ý, báo cáo lên cung cấp ủy cửa hàng ra quyết định.

III- Quản lý cùng thực hiện đảngphí

1- Trích, nộp đảng chi phí thuđược

1.1- Ở vào nước

a) Các bỏ ra bộ và đảng bộ bộ phậntrực thuộc đảng bộ cơ sở

- Các chi cỗ trực thuộc đảng bộlàng, phường, thị trấn làm việc các xóm biên thuỳ vùng sâu, vùng xa (địa bàn khoanh vùng II,khu vực III theo phương tiện của Chính phủ) được trích lại 50%, nộp lên cấp cho ủy cấptrên 50%.

- Các đưa ra cỗ đại đội, chi bộ đồn,tàu biên phòng, tàu thủy quân, tàu công an biển; các đưa ra bộ đài, trạm ra đa;đưa ra bộ vào đơn vị chức năng lực lượng vũ khí đóng quân sinh hoạt những xã biên thuỳ vùng sâu,vùng xa, trên những đảo được trích lại một nửa, nộp lên cấp cho ủy cấp bên trên 1/2.

- Các đưa ra cỗ cùng những đảng cỗ bộphận còn lại được trích lại 30%, nộp lên cấp ủy cấp cho trên 70%.

b) Đảng cỗ cửa hàng, chi cỗ các đại lý ởlàng, phường, thị trấn được trích giữ lại 90%, nộp 10% lên cung cấp ủy cấp trên.

c) Đảng cỗ đại lý, chi cỗ cơ sởtrong những ban ngành hành chính, đơn vị chức năng sự nghiệp; tổ chức chính trị, tổ chứcchủ yếu trị - thôn hội, tổ chức triển khai thôn hội - nghề nghiệp; đơn vị lực lượng vũ trang;các doanh nghiệp; những tổ chức triển khai kinh tế tài chính được trích để lại 70%, nộp 30% lên cấp ủycung cấp bên trên.

d) Các đảng cỗ cấp bên trên đại lý hoặcđảng bộ các đại lý được giao quyền cấp cho trên cơ sở, từng cấp cho được trích vướng lại một nửa, nộp50% lên cung cấp ủy cung cấp trên.

e) Các tỉnh giấc ủy, thành ủy, Đảng ủyKhối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Kân hận Doanh nghiệp Trung ương, Quân ủyTrung ương, Đảng ủy Công an Trung ương được trích để lại một nửa, nộp 50% về Vănphòng Trung ương Đảng.

1.2- Ở quanh đó nước

a) Chi bộ trực nằm trong, đảng cỗ trựcở trong đảng ủy nước sở tại được trích vướng lại 30%, nộp 70% lên cấp ủy cung cấp bên trên.

b) Đảng cỗ, bỏ ra bộ trực ở trong Đảngủy Ngoài nước được trích vướng lại 1/2, nộp một nửa về Đảng ủy Ngoài nước.

c) Đảng phí tổn chiếm được của Đảng ủyNgoài nước nộp 100% về Văn chống Trung ương Đảng.

2- Quản lý cùng sử dụng đảngphí

2.1- Đảng chi phí được trích nhằm lạisinh hoạt những cấp được thực hiện nlỗi sau :

- Chi bộ trực nằm trong đảng bộ bộphận, đảng cỗ thành phần, bỏ ra cỗ trực thuộc đảng bộ cơ sở; chi cỗ cơ sở, đảng bộcác đại lý xã, phường, thị trấn; đưa ra cỗ cửa hàng, đảng bộ các đại lý cùng đảng bộ cấp bên trên cơslàm việc hoặc đảng bộ cơ sở được giao quyền cấp bên trên các đại lý trong số phòng ban hànhbao gồm, tổ chức triển khai thiết yếu trị, tổ chức chính trị - làng mạc hội, doanh nghiệp, đơn vị sựnghiệp cùng tổ chức kinh tế tài chính : số đảng tầm giá trích lưu lại được bổ sung vào dự toánchi hoạt động vui chơi của tổ chức đảng.

- Các thị xã ủy, quận ủy, thị ủy,thành ủy, đảng ủy kăn năn những cơ sở cùng đảng ủy kăn năn doanh nghiệp và đảng ủytương đương trực ở trong tỉnh giấc ủy, thành ủy; những tỉnh giấc ủy, thành ủy trực thuộcTrung ương; Đảng ủy Khối hận những cơ quan Trung ương; Đảng ủy Kăn năn Doanh nghiệpTrung ương; Quân ủy Trung ương; Đảng ủy Công an Trung ương, cơ áo quan bao gồm đảngnghỉ ngơi Trung ương : số đảng tầm giá trích giữ lại được lập quỹ dự trữ của Đảng sinh sống cấpmình. Quỹ dự trữ được sử dụng bổ sung chi buổi giao lưu của cấp ủy, cung ứng kinh phí hoạtđộng cho những tổ chức triển khai đảng trực thuộc bao gồm khó khăn; cấp ủy đảng ra quyết định việcđầu tư trường đoản cú quỹ dự trữ.

2.2- Chế độ hạch toán cùng báocáo

2.2.1- Chế độ hạch toán

b) Đối cùng với các tổ chức đảng làđơn vị dự tân oán thực hiện như sau :

- Số đảng mức giá nhận được ghi :

Nợ TK 111, 112 - Tiền mặt, TGNH.

Có TK 5118 (51181) - Thu đảnggiá thành.

- Số đảng mức giá nộp lên cấp trênghi :

Nợ TK 5118 (51181) - Thu đảngmức giá (theo tỉ lệ thành phần trích nộp).

Có TK 111, 112 - Tiền mặt, TGNH.

- Cuối kỳ kết dịch số đảng phínhận được ghi .

Nợ TK 5118 (51181) - Thu đảngmức giá.

Có TK 463 - Nguồn kinh phí dự trữ(số đảng giá tiền trích trích giữ lại).

- Sử dụng mối cung cấp kinh phí đầu tư dự trữ:

+ Hỗ trợ ngân sách đầu tư vận động chocác tổ chức đảng trực trực thuộc :

Nợ TK 463 - Nguồn kinh phí đầu tư dự trữ.

Có TK 111, 112 - Tiền mặt, TGNH.

+ Bổ sung chi vận động cấp cho ủyghi :

Nợ TK 463 - Nguồn kinh phí dự trữ.

Có TK 461 - Nguồn kinh phí hoạthễ.

2.2.2 - Chế độ báo cáo

- Các cấp cho ủy gồm trách nát nhiệm tổnghợp thu, nộp, thực hiện đảng phí tổn của cung cấp mình và toàn đảng bộ, lập báo cáo gửilên cấp cho ủy cấp trên theo niên độ kế toán. Văn chống Trung ương Đảng gồm tráchnhiệm tổng vừa lòng thu, nộp, áp dụng đảng giá tiền của toàn Đảng, report Ban Chấp hànhTrung ương.

- Chế độ báo cáo triển khai theophụ lục sổ với report thu nộp đảng giá tiền hẳn nhiên.

IV - Tổ chức thực hiện

1-Đảng viênđóng đảng tầm giá hằng tháng trực tiếp mang đến đưa ra cỗ. Chi bộ trực nằm trong, đảng bộ cỗ phậnnộp đảng mức giá lên cấp bên trên theo tháng hoặc quý; những tổ chức đại lý đảng sót lại nộpvới gửi report lên cung cấp bên trên theo quý.

2-Cấp ủy hoặccơ hậu sự chủ yếu đảng cấp trên và ủy ban kiểm tra các cấp bao gồm trách nát nhiệm kiểmtra, hướng dẫn liên tiếp Việc thực hiện khí cụ về cơ chế đảng phí.

Xem thêm: Tin Tức Tai Nạn Giao Thông Ở Bến Lức : Đề Nghị Truy Tố Tài Xế Xe Container

Trong quy trình tổ chức triển khai,trường hợp bao gồm vướng mắc, những ủy đề đạt về những tỉnh giấc ủy, thành ủy và những đảng ủy trựcthuộc Trung ương để xem xét hướng dẫn. Trường hợp đặc trưng, các cấp cho ủy trực thuộcTrung ương đề đạt về Văn phòng Trung ương Đảng nhằm nghiên cứu và phân tích, xử lý.