Hướng Dẫn Cách Vẽ Sơ Đồ Pert

Nếu bạn chưa là hội viên hãy trở thành hội viên của thosanlinhhon.vn để được hỗ trợ và chia sẽ thông tin nhiều hơn. Click Like button để trở thành hội viên của thosanlinhhon.vn trên facebook.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cách vẽ sơ đồ pert


*

Lý thuyết Quản Trị là hệ thống mà thosanlinhhon.vn đã số hoá toàn bộ Sách giáo khoa của chương trình 4 năm đại học và 2 năm sau đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.Với hệ thống này, bạn có thể truy xuất tất cả hệ thống lý thuyết chuyên ngành Quản trị Kinh doanh trong quá trình nghe giảng, làm bài tập hoặc thi cử.Hệ thống Lý Thuyết Quản Trị được phát triển bởi Viện MBA, thành viên của MBA Institute Global

Nếu còn thắc mắc hoặc tìm hiểu chuyên sâu hơn về Quản trị Ứng dụng, bạn có thể đặt câu hỏi với Chuyên Gia thosanlinhhon.vn


Kết quả

Phương pháp sơ đồ mạng lưới (PERT):

Phương pháp PERT(Program and Evaluation Review Technique) là phương pháp kếhoạch hoá và chỉ đạo thực hiện các dự án sản xuất, các chương trình sản xuất phức tạp. Đểáp dụng phương pháp PERT phải thực hiện một số nội dung chính sau:

a. Lập sơ đồ PERT

Để lập sơ đồ PERT cần phải biết độ dài của các công việc và mối liên hệ của các côngviệc đó. Khi lập sơ dồ PERT cần tuân theo những nguyên tắc sau:

- Một sơ đồ PERT chỉ có một điểm đầu và một điểm cuối

- Mỗi công việc được biểu diễn chỉ bằng một cung có mũi tên chỉ hướng trên sơ đồmạng, có độ dài tương ứng với thời gian thực hiện công việc đó.

Ví dụ: Công việc a có độ dài là 5 được thể hiện trong hình 1.

*

- Đầu và cuối các cung là các nút, mỗi nút là một sự kiện, ký hiệu bằng vòng tròn, bêntrong đánh số thứ tự sự kiện.

*

Trong hình 2 sự kiện số 1 là sự kiện bắt đầu công việc a, sự kiện số 2 là sự kiện kếtthúc công việc a.

- Hai công việc a và b nối tiếp nhau được trình bày như trong hình 3

*

- Hai công việc a và b được tiến hành song song biểu diễn trong hình 4

*

- Hai công việc a và b hội tụ (có nghĩa là chúng được thực hiện trước một công việcc), được biểu diễn trong hình 5.

*

Ví dụ : Cần phải thực hiện 4 công việc, công việc a có độ dài 5 ngày, công việc b cóđộ dài 3 ngày, công việc c có độ dài 4 ngày, công việc d có độ dài 5 ngày, công việc b và c được tiến hành sau công việc a, công việc d chỉ được tiến hành sau khi b và c đã kết thúc.

*

Do yêu cầu của việc trình bày mối quan hệ trước sau giữa các công việc, đôi khi bắtbuộc phải đưa vào các công việc giả có độ dài bằng 0 .

Các yếu tố thời gian của các sự kiện được thể hiện trên hình

*


- Tính thời gian xuất hiện sớm của các sự kiện:Thời gian xuất hiện sớm của sự kiện jlà thời gian sớm nhất kể từ khi bắt đầu dự án đến khi đạt tới sự kiện j.=tjs= max{ tis+tij}

Thời gian xuất hiện sớm của các sự kiện được tính từ trái sang phải, với sự kiện bắtđầu, thời gian xuất hiện sớm bằng 0.

- Tính thời gian xuất hiện muộn của các sự kiện:Thời gian xuất hiện muộn của sựkiện i là thời gian chậm nhất phải đạt tới sự kiện i nếu không muốn kéo dài toàn bộ thời gian hoàn thành dự án.

tim= min{ tjm- tij}

Để xác định thời hạn muộn nhất của sự kiện i trước hết phải xác định giới hạn kết thúccủa toàn bộ dự án và xuất phát từ đó thời gian xuất hiện muộn của các sự kiện được tính từ phải sang trái. Với sự kiện kết thúc ta có thời gian xuất hiện sớm bằng thời gian xuất hiện muộn.

- Xác định các sự kiện găng và những công việc găng:

Những sự kiện găng là những sự kiện có thời gian xuất hiện sớm bằng thời gian xuấthiện muộn.Đường găng là đường đi qua các sự kiện găng.

Xem thêm: Các Bật/ Tắt Ứng Dụng Khởi Động Cùng Windows 10, 8, 7, Xp, Vô Hiệu Hóa Phần Mềm Khởi Động Cùng Windows

Những công việc găng là những công việc nằm trên đường găng.


c. Xác định thời gian dự trữ của các công việc

Đối với mỗi công việc người ta xác định 3 loại thời gian dự trữ sau:

Thời gian dự trữ tự do của công việc ij:

MLij= tsj- tsi- tij

Thời gian dự trữ hoàn toàn của công việc ij

MTij= tmj- tsi- tij

Thời gian dự trữ chắc chắn của công việc ij

MCij= tsj- tmi- tij


Ví dụ: Một dự án sản xuất gồm 7 công việc, có độ dài thời gian và trình tự thực hiệnnhư sau:


*


Để xác định đường găng trước hết cần tính thời hạn sớm và thời hạn muộn của các sựkiện: