Excel mang lại thosanlinhhon.vn 365 Excel mang đến thosanlinhhon.vn 365 dành mang lại máy Mac Excel mang đến web Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Xem thêm...Ít hơn
*

Ẩn cột

Chọn một hoặc nhiều cột, rồi nhấn Ctrl nhằm chọn những cột bổ sung cập nhật không gần cạnh.

Bạn đang xem: Hiển thị cột ẩn trong excel

Bấm con chuột đề nghị vào các cột vẫn lựa chọn, rồi chọn Ẩn.


Bỏ ẩn cột

Chọn những cột cạnh bên cho các cột ẩn.

Bấm con chuột nên vào các cột đang lựa chọn, rồi lựa chọn Bỏ ẩn.

Hoặc bấm đúp vào con đường knghiền thân nhị cột trường tồn cột ẩn.


Bạn bao gồm thấy những mặt đường đôi sinh sống các tiêu đề mặt hàng hoặc cột thế vì các cột hoặc hàng, nlỗi trong hình này không?

*

Các con đường song này tức là một vài cột và mặt hàng được ẩn. Để xem dữ liệu ẩn, hãy bỏ ẩn phần nhiều cột hoặc mặt hàng. Xem tài liệu của bạn bao gồm phía bên trong một phạm vi hoặc một bảng hay không, dưới đây là cách để vứt ẩn các cột hoặc hàng:

Chọn các cột trước và sau các cột ẩn (nlỗi các cột C cùng F vào ví dụ của chúng tôi).

Bnóng con chuột cần vào tiêu đề cột vẫn lựa chọn cùng lựa chọn Bỏ ẩn Cột.

*

Đây là cách để diệt ẩn hàng:

Hãy chọn các hàng trcầu và sau các hàng ẩn (hàng 2 và 4 vào ví dụ của bọn chúng tôi).

Bấm con chuột đề xuất vào những title sản phẩm được lựa chọn với chọn Bỏ ẩn Hàng.

*


Lưu ý: lúc các cột hoặc những hàng liên tiếp được ẩn, quý khách không thể vứt ẩn hàng hoặc cột cụ thể. Trước hết buộc phải bỏ ẩn toàn bộ những cột hoặc sản phẩm, rồi chọn ẩn số đông gì các bạn không thích hiển thị.

Xem thêm: Cách Căn Chỉnh Sửa Trang In Trong Excel 2010, Cách Chỉnh Sửa Trang In Trong Excel 2010


Quý Khách cần thêm trợ giúp?

quý khách hàng luôn luôn có thể hỏi một Chuyên Viên trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc thừa nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Bỏ ẩn cột hoặc sản phẩm đầu tiên vào trang tính


*
*
*

Bạn yêu cầu thêm trợ giúp?


Phát triển các tài năng của bạn
Khám phá câu chữ đào tạo
Snghỉ ngơi hữu tính năng mới đầu tiên
Tham mê gia thosanlinhhon.vn sử dụng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.) Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?


Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?


Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)


Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
thosanlinhhon.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà phạt triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © thosanlinhhon.vn 2021