Hàm ngày hiện tại trong excel

Excel cho thosanlinhhon.vn 365 Excel cho thosanlinhhon.vn 365 dành mang đến máy Mac Excel đến website Excel 2021 Excel 2021 for Mac Excel 2019 Excel 2019 for Mac Excel năm 2016 Excel năm 2016 for Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm...Ít hơn

Bài viết này thể hiện cú pháp cách làm cùng biện pháp cần sử dụng hàm Todaytrong thosanlinhhon.vn Excel.

Bạn đang xem: Hàm ngày hiện tại trong excel

Mô tả

Trả về số sê-ri của ngày hiện tại. Số sê-ri là mã ngày-thời gian được Excel dùng vào các tính toán ngày và thời gian. Nếu định dạng của ô là Chung trước Khi hàm được nhập vào, Excel sẽ thay đổi định dạng ô thành Ngày. Nếu quý khách hàng muốn coi số sê-ri, người tiêu dùng phải nạm đổi định dạng ô thành Chung hoặc Số.

Hàm TODAY rất hữu ích khi quý khách hàng cần hiển thị ngày hiện thời trong một trang tính bất kỳ Khi nào người dùng mở sổ làm việc. Nó cũng rất hữu ích Khi tính toán các gần đúng thời gian. Ví dụ, nếu người mua hàng biết một người sinh vào năm 1963, quý khách có thể dùng công thức dưới đây để tìm tuổi của người đó tính đến sinch nhật năm nay:

= YEAR( TODAY())-1963

Công thức này dùng hàm TODAY làm một đối số đến hàm YEAR để có được năm hiện tại, rồi trừ đi 1963 và trả về tuổi của người đó.


Lưu ý: Nếu hàm TODAY không cập nhật ngàgiống hệt như ước ao muốn, có thể người dùng cần cố gắng đổi thiết để để điều khiển khi nào thì sổ làm việc hoặc trang tính sẽ tính toán lại. Trên tab Tệp, hãy bấm Tùy chọn, rồi vào thể loại Công thức bên dưới Tùy chọn tính toán, hãy đảm bảo đã chọn Tự động.


Cú pháp

TODAY()

Cú pháp hàm TODAY không tồn tại đối số.


Lưu ý: Excel tàng trữ ngày tháng làm việc dạng số sê-ri liên tiếp nhằm sử dụng trong tính toán thù. Theo mặc định, ngày 01 Tháng một năm 1900 là số sê-ri 1 và ngày 01 Tháng 1 năm 2008 là số sê-ri 39448 bởi nó là 39.447 ngày sau ngày 01 Tháng một năm 1900.


Ví dụ

Sao chxay tài liệu ví dụ trong bảng dưới đây cùng ốp lại ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để bí quyết hiển thị hiệu quả, nên lựa chọn chúng, dấn F2 với tiếp nối nhấn Enter. Nếu buộc phải, bạn có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng cột để thấy toàn bộ tài liệu.

Công thức

Mô tả

Kết quả

=TODAY()

Trả về ngày ngày nay.

=TODAY()+5

=DAY(TODAY())

Trả về ngày hiện tại vào tháng (1 - 31).

Xem thêm: Điểm Chuẩn Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan Năm 2021, Trường Cao Đẳng Tài Chính Hải Quan

1

=MONTH(TODAY())

Trả về tháng hiện tại trong năm (1 - 12). Ví dụ, nếu tháng hiện tại là tháng Năm, công thức trả về 5.

12


*
*
*

Bạn nên thêm trợ giúp?


Phát triển các năng lực của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Ssinh sống hữu tính năng lạ đầu tiên
Tmê man gia thosanlinhhon.vn cần sử dụng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?


CóKhông
Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng mang đến biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Giải quyết được vấn đề
Xóa hướng dẫn
Dễ theo dõi
Không có thuật ngữ
Hình ảnh có ích
Chất lượng dịch thuật
Không khớp với màn hình
Hướng dẫn không chính xác
Quá kỹ thuật
Không đủ thông tin
Không đủ hình ảnh
Chất lượng dịch thuật
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)
Gửi phản hồi

Cảm ơn phản hồi của bạn!


×
Nội dung mới
thosanlinhhon.vn Store
Giáo dục
Doanh nghiệp
Nhà vạc triển
Công ty
Tiếng Việt (Việt Nam) © thosanlinhhon.vn 2022