Hàm Đổi Chữ Hoa Thành Chữ Thường Trong Excel

Trong bài viết này, thosanlinhhon.vn sẽ hướng dẫn các bạn các cách khác nhau về hàm đổi chữ hoa thành viết thường và ngược lại, viết hoa chữ cái đầu tiên bằng hàm Excel hoặc VBA Macros và Microsoft Word

HÀM THAY ĐỔI CÁCH VIẾT HOA THÀNH VIẾT THƯỜNG VÀ NGƯỢC LẠI TRONG EXCEL:

Microsoft Excel có ba hàm đặc biệt để thay đổi cách viết hoa/viết thường. Chúng là UPPER, LOWER VÀ PROPER. Hàm UPPER cho phép bạn chuyển đổi tất cả chữ in thường thành chữ in hoa. Hàm LOWER cho phép bạn chuyển đổi tất cả chữ in hoa thành chữ in thường. Hàm PROPER giúp bạn viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ và các chữ cái khác trong từ được in thường.

Bạn đang xem: Hàm đổi chữ hoa thành chữ thường trong excel

Tất cả ba tùy chọn đều hoạt động trên cùng một nguyên lý, vậy nên tôi chỉ trình bày cách sử dụng một trong ba công thức trên. Hãy lấu hàm UPPER là một ví dụ.

Nhập công thức Excel

Chèn một cột phụ kế bên cột chứa nội dung bạn muốn chuyển đổi.Chú ý. Bước này có thể thực hiện hoặc không. Nếu bảng của bạn không đủ lớn, bạn có thể sử dụng bất kỳ cột trống liền kề nào.

Xem thêm: Cách Đổi Cầu Thủ Trong Fifa Online 3 M, 3 Lưu Ý Khi Giao Dịch 3

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

CHUYỂN ĐỔI VIẾT HOA/VIẾT THƯỜNG BẰNG VBA MACRO

Bạn cũng có thể sử dụng Macro VBA để thay đổi trong Excel 2010/2013. Tôi sẽ không hướng dẫn lại cách chèn và chạy mã VBA trong Excel vì nó đã được mô tả chi tiết trong những bài viết trước. Tôi chỉ trình bày Macro mà bạn có thể sao chép và dán vào mã Module.

Nếu bạn muốn chuyển đổi văn bản sang chữ hoa, bạn có thể sử dụng VBA Macro sau đây:

Sub Uppercase()For Each Cell In SelectionIf Not Cell.HasFormula ThenCell.Value = UCase(Cell.Value)End IfNext CellEnd Sub

Để chuyển sang chữ thường, chèn dòng mã sau:

Sub Lowercase()For Each Cell In SelectionIf Not Cell.HasFormula ThenCell.Value = LCase(Cell.Value)End IfNext CellEnd Sub

Nếu muốn chuyển đổi giá trị nội dung được viết hoa chữ cái đầu tiên, chèn dòng mã sau:

Sub Propercase()For Each Cell In SelectionIf Not Cell.HasFormula ThenCell.Value = _Application _.WorksheetFunction _.Proper(Cell.Value)End IfNext CellEnd Sub