Xin mời khách hàng theo dõi bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 48 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, vày Hằng Tâm cùng Brandon prúc trách nát.quý khách sẽ xem: Every once in a while là gì

The two idioms we’re learning today are ONCE IN A WHILE và A WORKAHOLIC.

Bạn đang xem: Every once in a while là gì

Trong bài học bây giờ, hai thành ngữ ta học là ONCE IN A WHILE và A WORKAHOLIC.


*

*

The coffee shop is unusually crowded today. Young people take up all available chairs in the shop. Laughter and talking voices fill the air; everyone seems to delight in this relaxing atmosphere. Mai Lan and Mike enjoy it, for sure. They seldom come to lớn this place, but when they’re here, they often see their friends & relish the conversation with them.

Quán coffe từ bây giờ đông không bình thường. Giới tphải chăng tuổi ngồi hết ghế trong tiệm. Tiếng mỉm cười tiếng nói vang mọi nơi; ai cũng vui mê say form chình ảnh dễ chịu này. Chắc chắn Mai Lan với Mike cũng vậy. Họ không nhiều lúc đến trên đây mà lại khi tại đây thì họ chạm mặt chúng ta với chuyện trò siêu vui.

MIKE: It’s good to see happy people around us, Mai Lan.

Thật vui thấy lúc đầy đủ bạn quanh mình nao nức, Mai Lan.

MAI LAN: So true. Everyone’s relaxed & seems lớn be carekhông tính phí. We deserve moments lượt thích this once in a while.

Đúng quá. Ai nấy nhàn hạ và có vẻ như ko lo ngại gì. Chúng bản thân xứng danh thừa kế phần lớn thời điểm cố gắng này, lâu lâu một lượt.

MIKE: Wow! Mai Lan. You’re using a new idiom, “once in a while”.

Ôi chao, Mai Lan. Cô dùng tự mới, “once in a while”.

MAI LAN: Yes. I just learned it from a story I read last night. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E means “sometimes”.

Đúng đó. Tôi vừa học tập được trường đoản cú này lúc tôi gọi một cthị xã về tối ngày qua. Once O-N-C-E in a while W-H-I-L-E Có nghĩa là “song khi”.

MIKE: You just said that once in a while we came to this coffee-siêu thị. When was the last time we were here, vị you remember?

Cô vừa nói đôi lúc bọn họ tới tiệm coffe này. Lần chót ta cho tới đấy là hồi nào, cô tất cả nhớ ko ?

MAI LAN: Oh, that was the night before Thanksgiving Day. I remember we went shopping, we bought pretty much because there were such good sales. We stopped here lớn rest, enjoy coffee and my favorite almond cookies.

Ồ, chính là ngày trước Lễ Tạ ơn. Mình đi bán buôn, download không ít vị có chào bán giá bán tốt. Mình ngủ tại phía trên nhằm uống coffe với nạp năng lượng bánh hạnh nhân tôi khôn xiết ưa thích.

MIKE: I remember now. You have such good memory, Mai Lan. So we come here once in a while, not as often as we wish.

Tôi nhớ rồi. Cô bao gồm trí tuệ giỏi thừa, Mai Lan. Thỉnh phảng phất ta new sắp tới, rất ít như ta mong mỏi.

MAI LAN: Let’s come here more often. It’s really nice here. We’re so busy, but after the exams, we have time to relax.

Mình sắp tới nhiều hơn nhé. Tại trên đây dễ thương và đáng yêu vượt. Chúng mình bận, mà lại sau kỳ thi, đang có rất nhiều thời giờ sinh sống hơn.

MIKE: Don’t forget we have sầu jobs this summer. You’re khổng lồ be a salesperson at Macy’s, aren’t you? And I, I’m going to intern at the ngân hàng. We’ll be quite busy again.

Đừng quên bọn họ tất cả câu hỏi làm mùa hè này. Cô đã bán hàng đến tiệm Macy’s, đúng không? Còn tôi, tôi tập sự nghỉ ngơi bank. Mình lại bận nữa.

MAI LAN: Yes. I’m so glad I got the job at Macy’s. A salesperson’s job is not really physically demanding, but I’ll have lớn st& up all the time. I’ll have to sit down & relax at break time.

MIKE: That’s right. I’ll have lớn work hard at the bank, too. Both of us need khổng lồ get experience in the workforce và we also need khổng lồ build up our cash savings.

Đúng vắt. Tôi cũng biến thành bắt buộc làm việc nhiều sinh sống bank. Cả nhị bọn họ yêu cầu tay nghề thao tác, mình cũng cần phải để dành thêm chi phí nữa.

MAI LAN: You always think about work. You work so hard at school & then at work. What vì you Hotline a person who works very hard?

Anh luôn luôn luôn nghĩ về cho làm việc. Anh lo bài toán học ở ngôi trường, rồi câu hỏi làm cho. Một tín đồ thao tác làm việc các quá điện thoại tư vấn là gì ?

MIKE: A workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

Một workaholic. W-O-R-K-A-H-O-L-I-C.

MAI LAN: That’s an interesting word. I’ve sầu only heard of an alcoholic.

Từ này xuất xắc rò rỉ. Tôi chỉ nghe tới từ alcoholic.

MIKE: An alcoholic is a person who drinks too much wine, beer, liquor, etc. và often gets drunk. He’s addicted lớn alcoholic drinks.

Một alcoholic là tín đồ uống rượu vang, bia, rượu mạnh mẽ, v.v... những vượt và giỏi bị say sưa. Hắn là một fan nghiện rượu.

MAI LAN: What a relief you’re not an alcoholic. I wouldn’t lượt thích to lớn see you hanging around with a drink in your h&, doing nothing.

May quá, anh không hẳn là người nghiện tại rượu. Tôi không thích thấy anh la cà nỗ lực ly rượu vào tay, không thao tác gì không còn.

MIKE: I wouldn’t vì chưng that, you know me!

Tôi không khi nào làm cầm cố. Cô biết tôi mà.

MAI LAN: So, you’re not an alcoholic, but you are a workaholic. You work all the time. You don’t even take time to lớn rest.

Vậy anh chưa phải là một trong những anh nghiện nay rượu, tuy nhiên anh là anh nghiện nay làm việc. Anh làm việc một ngày dài, không ngừng ngơi luôn luôn.

MIKE: I’m not an alcoholic, I’m not a workaholic either. I really want to lớn work more. I think I’m a bit lazy.

Tôi ko là tín đồ nghiện rượu, tuy nhiên cũng ko là người nghiện làm. Tôi còn muốn có tác dụng nhiều hơn. Tôi nghĩ về tôi tương đối lười nhác.

MAI LAN: Mike, you’re as good as gold. You study hard, you work hard. I find it hard khổng lồ catch up with you.

Mike, anh xuất sắc lắm. Anh chăm học tập siêng làm cho. Tôi thấy nặng nề bì kịp cùng với anh.

MIKE: You sound like I’m your hero! How I wish that were true! In reality, I’m a lazy bum.

Cô nói nlỗi tôi là anh hùng của cô! Tôi ước nào đó là sự việc thực! Chính thực tế tôi là anh đại lãn, anh lười hạng đại!

MAI LAN: I’ll ask you more about the idiom “a lazy bum” later. For now, let’s enjoy this delicious coffee & this fun place.

Sau này, tôi đang hỏi thêm anh về trường đoản cú “a lazy bum”, “anh lười”. Bây giờ mình hưởng thụ cafe ngon và vị trí hạnh phúc này nhé.

Xem thêm: Hướng Dẫn Gỡ Bỏ Liên Minh Huyền Thoại, Hướng Dẫn Gỡ Liên Minh Huyền Thoại Khỏi Máy Tính

Hôm nay họ vừa học tập nhị thành ngữ : ONCE IN A WHILE nghĩa là ĐÔI KHI với A WORKAHOLIC nghĩa là MỘT NGƯỜI NGHIỆN LÀM VIỆC. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quí vị vào bài học kinh nghiệm cho tới.