*

Đăng cam kết học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP.. - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc

………, ngày……… tháng……… năm………

ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA HÓA ĐƠN

Kính gửi:……………………………………………………………………………………

I. Tổ chức, cá nhân ý kiến đề nghị cài hóa đơn:………………………………………………………

1. Tên tổ chức triển khai, cá nhân (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………………...

Bạn đang xem: Đơn đề nghị mua hóa đơn mẫu số 3.3 phụ lục 3 thông tư 39/2014/tt-btc

2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………………...

3. Địa chỉ trụ ssống thiết yếu (Ghi theo ĐK thuế):………………………………………………….

4. Địa chỉ thừa nhận thông tin thuế (Ghi theo đăng ký thuế):………………………………………..

+ Cố định:………………………………………………………………………………………….

+ Di động:………………………………………………………………………………………….

6. Người đại diện thay mặt theo lao lý (Ghi theo ĐK thuế):………………………………………

7. Vốn điều lệ (ghi theo số sẽ góp đủ):……………………………………………………………

8. Số lượng lao động:……………………………………………………………………………..

9. Tên người tiêu dùng hóa đơn (Đối cùng với hộ marketing thì thương hiệu người tiêu dùng hóa đối chọi là công ty hộ ghê

doanh, trường hợp công ty hộ ủy quyền cho người không giống thì phải kèm giấy ủy quyền):……………….

Số CMND fan đi tải hóa đơn:………………………………………………………………..

Ngày cấp:.......................................... Nơi cấp:...................................................................................

II. Số lượng hóa đối kháng, triệu chứng từ ý kiến đề nghị mua:

Đề nghị phòng ban thuế phân phối hóa đối chọi, bệnh từ bỏ nhằm áp dụng theo con số với một số loại nlỗi sau:

Đơn vị tính: Số

S

T

T

Loại

hóa đối kháng, bệnh từ

Tồn đầu

kỳ trước

Số lượng

cài kỳ

trước

Sử dụng vào kỳ

Còn

cuối kỳ

Số lượng mua

kỳ này

Sử dụng

Xóa bỏ

Mất

Hủy

Cộng

Tôi xin cam kết:

Đã phân tích kỹ những công cụ trong Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP. của nhà nước và Thông tứ số 64/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính gợi ý về hóa 1-1 bán sản phẩm hóa cung ứng hình thức dịch vụ.

Quản lý cùng thực hiện hoá solo vị cơ quan thuế xuất bản đúng lý lẽ. Nếu phạm luật tổ chức, cá nhân xin trọn vẹn Chịu trách rưới nhiệm trước pháp luật.

Xem thêm: Top 5 Địa Chỉ Bán Than Hoạt Tính Tại Hà Nội, Mua Bán Than Hoạt Tính Ở Hà Nội

Ghi chú:NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁPhường LUẬT
- Hộ, cá nhân marketing ko cần đóng vệt.(Ký, đóng góp vệt và ghi rõ chúng ta, tên)