Điều kiện ghi nhận tài sản cố định theo thông tư 200


*
*
1. Các điều kiện ghi nhận tài sản cố định hữu hình

Tài sản hay nói cụ thể hơn là tư liệu lao động có hình thái vật chất cụ thể, mua về phục vụ sản xuất, kinh doanh đồng thời thoã mãn cả 3 điều kiện sau thì được xếp vào TSCĐ:

Việc sử dụng tài sản này phải đảm bảo chắc chắn là sẽ thu được lợi ích kinh tế trong tương lai.Có thời gian sử dụng (dự kiến) từ 1 năm trở lên.Nguyên giá (NG) TSCĐ phải ít nhất là bằng hoặc trên 30.000.000 đồng.

Bạn đang xem: Điều kiện ghi nhận tài sản cố định theo thông tư 200

Như vậy: nếu những tư liệu lao động không thoả mãn cả 3 điều kiện trên thì được xếp vào công cụ dụng cụ (CCDC). Kế toán cần xác định chính xác vì quy trình hạch toán của TSCĐ và CCDC là hoàn toàn khác nhau. Nên xem: Cách khấu hao TSCĐ trong công ty xây dựng

Lưu ý một số trường hợp thực tế về điều kiện ghi nhận tài sản cố định:

Trong quá trình sử dụng, nếu phát sinh các khoản chi phí liên quan đến TSCĐ thì tuỳ theo 2 trường hợp cơ bản để xử lý như sau:

+ Chi phí để sửa chữa TSCĐ không được ghi tăng NG của tài sản cố định mà phải hạch toán thẳng hoặc phân bổ dần vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ sửa chữa (nhưng tối đa không quá 3 năm).

+ Chi phí bỏ ra nhằm nâng cấp tài sản cố định thì được ghi nhận khoản chi phí đó vào chính NG của TSCĐ.

Những tài sản cố định đang trích khấu hao theo chế độ kế toán cũ (thông tư số 203/2009/TT-BTC, nguyên giá chỉ cần từ 10.000.000 đồng trở lên còn 2 điều kiện kia giữ nguyên) , nay không đủ điều kiện ghi nhận TSCĐ thì giá trị còn lại được phân bổ vào chi phí SXKD (thời gian phân bổ không quá 3 năm).

Những con súc vật làm việc tạo ra sản phẩm thì từng con súc vật được xem như là 1 tài sản cố định hữu hình (nếu thỏa mãn 3 điều kiện nêu trên).

Đối với các vườn cây lâu năm thì từng mảnh vườn hoặc từng cây lâu năm đó nếu thoã mãn đủ 3 điều kiện nêu trên thì được xem như là một tài sản cố định hữu hình.

2. Các điều kiện ghi nhận tài sản cố định vô hình

Các khoản chi phí thực tế DN chi ra nếu thoã mãn đủ 3 điều kiện ghi nhận tài sản cố định hữu hình nêu trên, nhưng không phải là tài sản cố định hữu hình thì được xem là tài sản cố định vô hình (không có hình thái vật chất cụ thể).

Các khoản chi phí trong giai đoạn triển khai được ghi nhận là tài sản cố định vô hình tạo ra từ trong nội bộ doanh nghiệp nếu đồng thời thoã mãn 7 điều kiện:

+ Tính khả thi về mặt kỹ thuật đảm bảo tài sản được hoàn thành và đưa vào sử dụng theo kế hoạch hoặc để bán.

+ DN dự tính hoàn thành tài sản cố định vô hình để sử dụng hoặc để bán.

+ DN hoàn toàn có khả năng sử dụng hoặc bán tài sản đó.

+ Tài sản vô hình này phải chắc chắn tạo ra được lợi ích nhất định trong tương lai.

+ Có đầy đủ các nguồn lực về mọi mặt như: tài chính, kỹ thuật,… để hoàn tất các giai đoạn trong việc triển khai, sử dụng hoặc bán tài sản đó.

+ Có khả năng xác định chắc chắn tất cả các chi phí trong giai đoạn triển khai để tạo ra tài sản vô hình này.

+ Ước tính có đủ tiêu chuẩn về giá trị cũng như về thời gian sử dụng theo điều kiện ghi nhận TSCĐ.

Xem thêm: 5 Cách Loại Bỏ Màu Nền Trong Word 2010 2013, Loại Bỏ Màu Nền Trong Word 2010

Lưu ý: Những khoản chi phí sau đây không phải là tài sản cố định vô hình, được phân bổ dần vào chi phí SXKD của DN và không quá 3 năm: chi phí thành lập DN, chi đào tạo nhân viên, chi quảng cáo phát sinh trước khi DN được thành lập, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí dịch chuyển địa điểm, chi phí để mua và có, sử dụng những tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển gia công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế trong kinh doanh.

Tham khảo: Thanh lý tài sản cố định cần làm những thủ tục gì?

Trung tâm đào tạo kế toán thosanlinhhon.vn.vn là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực đào tạo kế toán thực tế. Nếu bạn có bất cứ câu hỏi nào hay muốn tham gia các khóa học kế toán của trung tâm với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ