Công trường bằng tay thủ công, gớm tế hàng tồn kho hóa, trung trung khu công nghiệp, thương mại..phát triển bạo gan.Luân Đôn đổi thay trung tâm công nghiệp ,tmùi hương nghiệp ,tài bao gồm lớn nhất nước Anh.

Quý khách hàng đã xem:

-Ở nông buôn bản ,nhiều quý tộc phong loài kiến đang gửi sang trọng kinh doanh theo con đường bốn bản ,bằng cách”rào khu đất chiếm ruộng”,đổi mới ruộng khu đất thu được thành phần nhiều đồng cỏ ,thuê nhân công nuôi cừu để mang lông cung ứng cho Thị trường.

-Xuất hiện nay tầng lớp quý tộc new ,còn nông dân thì mất khu đất nghèo đói.

-Chế độ phong kiến liên tục kìm hãm ách thống trị tư sản cùng quý tộc new ,ngăn cản chúng ta trở nên tân tiến theo con đường bốn bạn dạng .Vì vậy ,kẻ thống trị tứ sản cùng quý tộc bắt đầu đang liên minh lại với nhau lật đổ cơ chế phong loài kiến siêng chế ,xác lập dục tình cung cấp TBCN.

Đúng 0 Bình luận (0)Đúng 0 Bình luận (0)

Mình kẻ bảng mang đến dễ hiểu nhé bạn