Excel mang đến thosanlinhhon.vn 365 Word mang lại thosanlinhhon.vn 365 Outlook đến thosanlinhhon.vn 365 PowerPoint đến thosanlinhhon.vn 365 Excel 2021 Word 2021 Outlook 2021 PowerPoint 2021 Excel 2019 Word 2019 Outlook 2019 PowerPoint 2019 Excel năm nhâm thìn Word năm nhâm thìn Outlook năm nhâm thìn PowerPoint 2016 Excel 2013 Word 2013 Outlook 2013 PowerPoint 2013 Excel 2010 Word 2010 Outlook 2010 PowerPoint 2010 Excel 2007 Word 2007 Outlook 2007 PowerPoint 2007 Xem thêm...Ít hơn

Lưu ý: Để biết báo cáo về kiểu cách kết nối hình với đường, hãy coi mục Vẽ hoặc xóa mặt đường trực tiếp hoặc con đường liên kết.

Bạn đang xem: Chỉnh sửa ảnh trong word 2013


Vẽ hình tự do thoải mái

Trên tab Chèn, trong đội Hình minch họa, hãy bấm Hình dạng.

*

Dưới Đường, hãy thực hiện một trong những quá trình sau:

Để vẽ hình tất cả cả phân đoạn cong với trực tiếp, hãy click chuột Hình từ do

*
.

Để vẽ một hình trông giống như được vẽ bởi bút thủ công bằng tay hoặc để tạo thành con đường cong trót lọt, hãy nhấp chuột Công cụ vẽ con đường

*
.

Bấm vào địa điểm bất kỳ vào tư liệu, rồi kéo nhằm vẽ. Để vẽ phân đoạn trực tiếp bởi luật Hình thoải mái, hãy nhấn vào một vị trí, di chuyển bé trỏ cho một vị tríđịa điểm khác, rồi bnóng lại; để vẽ phân đoạn cong, hãy dấn nút con chuột khi chúng ta kéo nhằm vẽ.

Để hoàn chỉnh việc vẽ bản thiết kế, hãy triển khai một trong các quá trình sau:

Để sinh sản bản thiết kế mlàm việc, bnóng lưu ban vào ngẫu nhiên thời gian làm sao.

Để đóng góp làm nên, bnóng ngay sát điểm bước đầu của nó.

Sửa điểm vào hình dạng

Quý khách hàng có thể sửa các điểm của đa số các làm nên. Ví dụ: bạn sửa đổi điểm khi đề xuất nghiêng một hình tam giác mặt buộc phải.

Chọn hình bạn có nhu cầu chỉnh sửa.

Trên tab Định dạng, bnóng vào Chỉnh sửa

*
, rồi nhấn vào Điểm Sửa.

*

Kéo một trong số đỉnh phác thảo hình. Đỉnh là điểm được bộc lộ bằng chnóng màu Đen, tại đó, con đường cong dứt hoặc là vấn đề địa điểm hai phần đường gặp gỡ nhau vào hình trạng tự do.

*

Làm việc với điểm sửa

Để thêm điểm, bnóng nét phác hoạ mẫu mã trong những lúc bnóng Ctrl.

Để xóa khỏi điểm, bấm điểm trong lúc bnóng Ctrl.

Để đặt điểm sao ở dạng điểm mịn, hãy bnóng Shift trong những khi kéo 1 trong các nhì tay điều khiển và tinh chỉnh đi cùng với điểm. Sau khi bạn ngừng kéo, điểm sẽ được biến hóa thành điểm mịn. Điểm mịn nối nhì phần con đường gồm độ lâu năm bằng nhau.

Để đặt điểm sao sinh sống dạng điểm thẳng, hãy bnóng Ctrl trong những khi kéo một trong nhì tay tinh chỉnh và điều khiển đi kèm với điểm. Sau khi bạn dừng kéo điểm sẽ tiến hành đổi khác thành điểm thẳng. Điểm trực tiếp nối nhì phần đường bao gồm độ nhiều năm khác biệt.

Để đặt điểm sao sinh hoạt dạng điểm góc, hãy bấm Alt trong những lúc kéo một trong những nhị tay tinh chỉnh và điều khiển kèm theo cùng với điểm. Sau khi chúng ta giới hạn kéo điểm sẽ được chuyển đổi thành điểm góc. Điểm góc nối nhì phần mặt đường với một phần di chuyển theo hướng không giống.

Để diệt vứt biến hóa so với điểm với phần đường, bnóng Esc trước lúc thả nút ít con chuột.

Để mngơi nghỉ chính sách Chỉnh sửa Điểm bằng phím tắt, hãy lựa chọn hình, rồi thừa nhận Alt + JD, E, E.

Xem thêm: Hướng Dẫn Lọc Dữ Liệu Trong Excel 2003, Cách Sử Dụng Filter

Xóa hình dạng

Bấm vào hình dạng quý khách hàng muốn xóa bỏ rồi nhấn Xóa bỏ.Nếu bạn có nhu cầu xóa các ngoại hình, nên lựa chọn mẫu thiết kế thứ nhất, nhấn cùng giữ lại Ctrl vào khi bạn chọn các ngoại hình khác, rồi thừa nhận Delete.