A.Các nước bốn bản: bên phía trong tăng cường bóc tách lột dân chúng lao đụng, mặt ngoàixâm lược cùng áp bức dân chúng các dân tộc ở trong địa.B.Mâu thuẫn giữa các dân tộc bản địa ở trong địa cùng với công ty nghĩa thực dân ngày càng nóng bức.C.Phong trào chống chọi thôn tính ra mắt mạnh bạo ở các nước thuộc địa.

Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam

Câu 2:Mã câu hỏi:96229

Mâu thuẫn vừa cơ bản vừa chủ yếu trong làng mạc hội đất nước hình chữ S bên dưới thời Thực dân Pháp giai cấp là?


A.Nhân dân, chủ yếu là nông dân cùng với địa chủB.Công nhân cùng với bốn bảnC.Toàn thể quần chúng. # VN với Thực dân Pháp

Câu 3:Mã câu hỏi:96230

Chủ trương “dùng phương án bạo động nhằm đánh đuổi thực dân Pháp phục sinh nền hòa bình mang lại dân tộc”, đại diện của Xu thế đảo chính này là?


A.Phan Bội ChâuB.Phan Chu TrinhC.Bùi Quang Chiêu

Câu 4:Mã câu hỏi:96231

Chủ trương “vận chuyển cải cách văn hóa, thôn hội; động viên lòng yêu thương nước vào nhân dân; công kích bọn vua quan lại phong loài kiến thối nát, chủ xướng tứ tưởng dân chủ bốn sản; tiến hành knhì dân trí, chấn dân khí, hậu dân số, msinh hoạt sở hữu dân quyền; phản đối đấu tranh thiết bị cùng cầu viện nước ngoài”, đại biểu Xu thế cách tân này là ?


A.Phan Bội ChâuB.Phan Châu TrinhC.Nguyễn Ái Quốc

Câu 5:Mã câu hỏi:96232

Vụ giết hại Ba Danh (Bazin - trùm mộ phu đồn điền cao su thiên nhiên của Pháp) xẩy ra vào thời hạn nào? Do các tổ chức triển khai làm sao thực hiện?


A.2-1919, một vài đảng viên của Tân Việt Cách mạng ĐảngB.2-1929, một số đảng viên của nước ta quốc dân ĐảngC.3-1929, một trong những đảng viên của Đảng Tkhô hanh niên Cao vọng

Câu 6:Mã câu hỏi:96233

Sự khiếu nại nào được Nguyễn Ái Quốc nhận xét “nlỗi tiếng sét đã đánh thức quần chúng châu Á tỉnh niềm mơ ước sản phẩm cố kỷ” ?


A.Cuộc Cách mạng Tháng 10 năm 1917 ngơi nghỉ Nga giành chiến thắng.B.Sự thành lập và hoạt động của Quốc tế cộng sản.C.Sự Thành lập và hoạt động của Hội Quốc tế. Nông Dân

Câu 7:Mã câu hỏi:96234

Quốc tế cộng sản (nước ngoài III) được Thành lập lúc nào?


A.7/1971.B.3/1918.C.3/1919.

Câu 8:Mã câu hỏi:96235

Tính hóa học của thôn hội Việt Nam sau sự kẻ thống trị của thực dân Pháp ?


A.Xã hội nằm trong địa.B.Xã hội nửa phong loài kiến.C.Xã hội có giai cấp.

Câu 9:Mã câu hỏi:96236

Nhiệm vụ chủ yếu của biện pháp mạng toàn nước vào thời kỳ 1930-1954 ?


A.Đánh đuổi thực dân Pháp, giành chủ quyền tự do cho dân tộc.B.Xóa quăng quật chính sách phong con kiến, giành quyền dân nhà cho quần chúng.C.Chống đế quốc, giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bậc nhất.

Câu 10:Mã câu hỏi:96237

Nguyễn Ái Quốc đang tấn công giá: “Ông là tiêu biểu vượt trội đến chủ nghĩa quốc gia”. Ông là ai?


A.Phan Bội Châu.B.Phan Châu Trinch.C.Vua Hàm Nghi.

Câu 11:Mã câu hỏi:96238

Tân Việt phương pháp mạng Đảng Thành lập và hoạt động lúc nào?


A.3/1926.B.5/1927C.7/1928. Hội Hưng Nam

Câu 12:Mã câu hỏi:96239

Những kẻ thống trị bị trị sinh sống Việt Nam dưới cơ chế thuộc địa của Pháp là ?


A.Công nhân với nông dân.B.Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, bốn sản dân tộc.C.Công nhân, nông dân, tiẻu bốn sản.

Câu 13:Mã câu hỏi:96240

Đông Dương Cộng sản Liên đoàn dấn mình vào Đảng Cộng sản VN Lúc nào?


Câu 14:Mã câu hỏi:96241

Sự kiện như thế nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “là một bước ngoặt cực kì quan trọng đặc biệt trong lịch sử hào hùng Cách mạng Việt Nam ta” ?


A.Sự Ra đời Đảng Cộng sản Pháp.B.Đảng Cộng sản nước ta ra đời.C.Vụ mưu ngay cạnh tên toàn quyền Méc- Lanh của Phạm Hồng Thái.

Câu 15:Mã câu hỏi:96242

Đại biểu những tổ chức triển khai cùng sản như thế nào sẽ tđắm đuối dự lễ hội nghị Ra đời Đảng thứ nhất năm 1930?


A.Đông Dương Cộng sản Đảng cùng An Nam Cộng sản Đảng.B.Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam CS Đảng, Đông Dương CS liên đoàn.C.An Nam CS Đảng với Đông Dương CS liên đoàn.

Câu 16:Mã câu hỏi:96243

Hội Việt Nam phương pháp mạng tkhô hanh niên triển khai chủ trương “vô sản hóa” Khi nào?


A.Năm 1926.B.Năm 1927.C.Năm 1928.

Câu 17:Mã câu hỏi:96244

Trong tác phẩm Đường Kách Mệnh, Nguyễn Ái Quốc đã nói kẻ thống trị như thế nào là công ty, cội, và cái cốt của cách mệnh?


A.Liên kết công - nông.B.Giai cấp vô sản.C.Giai cấp công nhân.

Câu 18:Mã câu hỏi:96245

Chọn câu trả lời đúng nhất:


A.Cách mạng Việt Nam là cuộc cách mạng “bốn sản dân quyền giải pháp mạng cùng hậu thổ biện pháp mạng nhằm đi tới thôn hội cùng sản”.B.Đảng Cộng sản VN là sản phẩm của sự việc phối kết hợp chủ nghĩa Mác- Lênin cùng với phong trào công nhân với phong trào yêu nước của dân chúng nước ta.C.Sự kiện Đảng Cộng sản toàn nước thành lập và hoạt động là một trong những sự thay đổi vô vùng quan trọng đặc biệt trong lịch sử hào hùng Cách mạng cả nước ta.

Câu 19:Mã câu hỏi:96246

Nội dung làm sao không phải là trách nhiệm về kinh tế của biện pháp mạng VN?


A.Thủ tiêu hết các sản phẩm quốc trái, tịch thu toàn cục sản nghiệp lớn của tứ phiên bản đế quốc nhà nghĩa Pháp để giao mang lại Chính Phủ công nông binh quản ngại lí.B.Lập cơ quan chính phủ công nông binh, tổ chức quân đội công nông.C.Bỏ sưu thuế mang lại nông dân nghèo, thực hành cách thức ngày làm 8 giờ.

Câu 20:Mã câu hỏi:96247

Sau lúc Tân Việt giải pháp mạng Đảng Ra đời, vào nội bộ Đảng ra mắt cuộc chiến đấu thân các khuynh hướng nào?


A.Tư tưởng phương pháp mạng vô sản với bốn tưởng cách mạng tư sản.B.Tư tưởng giải pháp mạng vô sản và tư tưởng cải lương.C.Tư tưởng cách mạng tư sản và bốn tưởng cải lương.

Câu 21:Mã câu hỏi:96248

Phong trào Cần Vương ra mắt vào thời gian nào?


A.1885-1896.B.1884-1913.C.1884-1896.

Câu 22:Mã câu hỏi:96249

Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc đang vun rõ âm mưu với âm mưu của công ty nghĩa đế quốc đậy vệt tội ác dưới chiếc vỏ quấn “khai hóa văn minh”?


A.Bản án chính sách thực dân Pháp.B.Đường kách mệnh.C.Nhật ký kết vào tầy.

Câu 23:Mã câu hỏi:96250

Nhiệm vụ bậc nhất của Đảng ta đặt ra vào thực tế lịch sử đất nước hình chữ S đằng sau sự thống trị của Pháp là?


A.Xóa vứt chế độ phong con kiến.B.Giành quyền dân nhà mang lại nhân dân, đa số là ruộng đất cho nông dân.C.Chống đế quốc, giải pngóng dân tộc bản địa.

Câu 24:Mã câu hỏi:96251

VN quốc dân đảng là đảng chủ yếu trị theo Xu thế nào?


A.Dân chủ vô sản.B.Dân công ty bốn sản.C.Tư tưởng phong kiến.

Câu 25:Mã câu hỏi:96252

Nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản toàn nước trong thời kỳ đầu của bí quyết mạng?


A.Chủ nghĩa Mác- Lênin.B.Cách mạng tháng 10 Nga.C.Xu phía bạo động của Phan Bội Châu.

Câu 26:Mã câu hỏi:96253

Nội dung của không ít nhà trương trong Xu thế cải tân của Phan Châu Trinh?


A.Vận rượu cồn cải cách văn hóa, xóm hội, bội phản đối chiến đấu vũ trang cùng cầu viện nước ngoài.B.Động viên lòng yêu nước vào dân chúng, vẫn kích bầy vua quan tiền phong con kiến tăn năn nát, khởi xướng bốn tưởng dân chủ tứ sản.C.Thực hiện tại knhị dân trí, chấn dân Lúc, hậu số lượng dân sinh, msống với dân quyền.

Câu 27:Mã câu hỏi:96254

Cơ quan tiền tuim truyền của Hội toàn nước bí quyết mạng tkhô cứng niên là?


Câu 28:Mã câu hỏi:96255

Nguyễn Ái Quốc tmê mẩn gia Đảng xã hội Pháp vào thời gian nào?


A.1918B.1919C.1920

Câu 29:Mã câu hỏi:96256

Trong dịp khai quật thuộc địa lần đầu tiên của thực dân Pháp ngơi nghỉ nước ta tất cả ách thống trị bắt đầu làm sao được hình thành?


A.Giai cung cấp bốn sảnB.Giai cấp cho tứ sản và công nhânC.Giai cung cấp công nhân

Câu 30:Mã câu hỏi:96257

Dưới cơ chế thực dân phong kiến, trải nghiệm bức thiết nhất của thống trị nông dân toàn quốc là?


A.Độc lập dân tộcB.Quyền đồng đẳng nam nữC.Ruộng đất

Câu 31:Mã câu hỏi:96258

Từ cuối rứa kỉ XIX, nhà nghĩa tứ bạn dạng đang chuyển từ tự do đối đầu và cạnh tranh sang quy trình nào?


A.Xã hội chủ nghĩaB.Chủ nghĩa tư bản độc quyềnC.Phát xít

Câu 32:Mã câu hỏi:96259

Chủ nghĩa Mác-Lênin chứng thực, ao ước giành được thắng lợi vào cuộc chống chọi tiến hành sứ mệnh lịch sử dân tộc của mình, thống trị công nhthân thương làm cho gì?


A.Xóa quăng quật bốn bảnB.Lập ra Đảng Cộng sảnC.Xóa bỏ vạc xít

Câu 33:Mã câu hỏi:96260

Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản ra đời năm nào?


A.1838B.1848C.1858

Câu 34:Mã câu hỏi:96261

Đối với những dân tộc bản địa ở trong địa, Cách mạng Tháng Mười Nga đã nêu ra tấm gương sáng sủa gì?


A.Giải pchờ dân tộc bị áp bứcB.Chống tứ bảnC.Chống vạc xít

Câu 35:Mã câu hỏi:96262

Dưới tác động ảnh hưởng cơ chế thống trị, chính sách tài chính, văn hóa truyền thống, giáo dục thực dân, xóm hội nước ta phân hóa ngày càng thâm thúy. Trong số đó, giai cấp địa chủ chiếm phần bao nhiêu % người dân nông thôn?


A.5%B.6%C.7%

Câu 36:Mã câu hỏi:96263

Dưới tác động ảnh hưởng cơ chế thống trị, chính sách kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, dạy dỗ thực dân, xóm hội nước ta phân hóa càng ngày thâm thúy. Trong số đó, giai cấp địa nhà cố gắng bao nhiêu % ruộng đất?


A.50%B.60%C.70%

Câu 37:Mã câu hỏi:96264

Dưới tác động chính sách thống trị, chính sách tài chính, văn hóa truyền thống, dạy dỗ thực dân, buôn bản hội toàn quốc phân hóa càng ngày càng sâu sắc. Trong đó, ách thống trị nông dân chiếm phần bao nhiêu % dân số?


A.60%B.70%C.80%

Câu 38:Mã câu hỏi:96265

Giai cấp cho nông dân dưới máy bộ giai cấp của thực dân Pháp trên toàn quốc bắt buộc chịu từng nào tầng áp bức, tách bóc lột?


A.1B.2C.3

Câu 39:Mã câu hỏi:96266

Dưới tác động ảnh hưởng chế độ kẻ thống trị, cơ chế kinh tế tài chính, văn hóa, giáo dục thực dân, xóm hội VN phân hóa ngày dần thâm thúy. Giai cung cấp tư sản toàn quốc có những tầng lớp nào?


A.Tư sản tmùi hương nghiệpB.Tư sản công nghiệpC.Tư sản nông nghiệp

Câu 40:Mã câu hỏi:96267

Giai cung cấp tứ sản nước ta dưới cỗ máy giai cấp của thực dân Pháp bị tư sản nước làm sao cnhát ép?


A.Tư sản bạn HoaB.Tư sản PhápC.Cả 2 đa số đúng

Câu 41:Mã câu hỏi:96268

Sở phận nào của tầng lớp tè tứ sản VN chịu ảnh hưởng của tứ tưởng văn minh, gồm tinh thần cách mạng cao, thức thời với nhậy cảm cùng với thời cuộc ?


A.Học sinh, trí thứcB.Thợ bằng tay thủ công, viên chứcC.Những tín đồ làm cho nghề tự do

Câu 42:Mã câu hỏi:96269

Chính sgiai cấp của thực dân Pháp vẫn ảnh hưởng mạnh khỏe đến làng hội đất nước hình chữ S bên trên lĩnh vực tài chính, bao gồm trị, văn uống hóa- làng hội làm nảy sinh mâu thuẫn vừa cơ bản, vừa đa phần với ngày dần nóng bức vào buôn bản hội nước ta, chính là xích míc gì?


A.Nông dân – địa chủB.Tư sản – công nhânC.Công nhân - nông dân

Câu 43:Mã câu hỏi:96270

Trước toàn cảnh lịch sử dân tộc toàn nước bên dưới cỗ máy kẻ thống trị của thực dân Pháp sẽ đặt ra mang lại quần chúng Việt Nam trách nhiệm số 1 là?


A.Chống vạc xítB.Chống đế quốcC.Giải phóng dân tộc

Câu 44:Mã câu hỏi:96271

Trước sự xâm lăng của thực dân Pháp, phong trào chống chọi giải phóng dân tộc bản địa theo định hướng phong con kiến. Trong số đó, Cuộc khởi nghĩa Yên Thế diễn ra sinh sống đâu?


A.Hà GiangB.Bắc GiangC.Nghệ An

Câu 45:Mã câu hỏi:96272

Trong thời gian vận động tại pháp, Nguyễn Ái Quốc đọc bạn dạng “Sơ thảo lần trước tiên Những luận cương về sự việc dân tộc bản địa với sự việc nằm trong địa” của Lênin đăng trên báo Nhân đạo vào khoảng thời gian nào?


A.5/1919B.7/1920C.9/1921

Câu 46:Mã câu hỏi:96273

Đường kách Mệnh vị cơ sở làm sao của Hội liên kết những dân tộc bản địa bị áp bức xuất bàn năm 1927 ?


A.Bộ văn hóaB.Sở giáo dụcC.Bộ tuim truyền

Câu 47:Mã câu hỏi:96274

Qúa trình sẵn sàng điều kiện Thành lập và hoạt động Đảng của Nguyễn Ái Quốc được ghi lại bằng bài toán Người tích cực truyền cại trị nghĩa Mác-Lênin vào VN trải qua đều bài bác đăng bên trên báo nào?


A.Người cùng khổB.Nhân đạoC.Đời sống công nhân

Câu 48:Mã câu hỏi:96275

Tháng 11-1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu Trung Quốc (Trung Quốc), Sau kia Người thành lập Hội cả nước cách mạng thanh hao niên năm nào?


A.6/1925B.5/1926C.5/1925

Câu 49:Mã câu hỏi:96276

Để lan truyền bốn tưởng Mác-Lênin vào toàn quốc, Nguyễn Ái Quốc đang tổ chức xuất bản hầu hết tờ báo nào ?


A.Chuông rtrằn,B.Thanh niên, công nông, bộ đội giải pháp mệnh, Tiền phongC.TP. Sài Gòn giải phóng

Câu 50:Mã câu hỏi:96277

Trong những năm 1919-1925 trào lưu công nhân diễn ra mạnh mẽ. Trong đó làm reo của người công nhân Ba Son vày Tôn Đức Thắng tổ chức triển khai diễn ra năm nào?*


Môn học

Triết học

Lịch Sử Đảng

Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Kinc Tế Vi Mô

Kinch Tế Vĩ Mô

Tân oán Cao Cấp

LT Xác suất và Thống kê

Đại Số Tuyến Tính

Tâm Lý Học Đại Cương

Tin Học Đại Cương

Kế Toán Đại Cương

Pháp Luật Đại Cương

Marketing Cnạp năng lượng Bản

Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ

Xã Hội Học Đại Cương

Logic Học

Lịch Sử Văn uống Minch Thế Giới

Cơ Ssống Vnạp năng lượng Hóa VN


Trắc nghiệm

Trắc nghiệm Triết học

Trắc nghiệm Lịch Sử Đảng

Trắc nghiệm Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Trắc nghiệm Kinch Tế Vi Mô

Trắc nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô

các bài tập luyện Toán thù Cao Cấp

bài tập LT Xác suất và Thống kê

những bài tập Đại Số Tuyến Tính

Trắc nghiệm Tâm Lý Học Đại Cương

Trắc nghiệm Tin Học Đại Cương

Trắc nghiệm Kế Toán thù Đại Cương

Trắc nghiệm Pháp Luật Đại Cương

Trắc nghiệm Marketing Căn Bản

Trắc nghiệm Lý Thuyết Tài Chính Tiền Tệ

Trắc nghiệm Xã Hội Học Đại Cương

Trắc nghiệm Logic Học

Trắc nghiệm Lịch Sử Văn uống Minh Thế Giới

Trắc nghiệm Cơ Ssinh hoạt Văn uống Hóa VN


Tài liệu - Giáo trình

Lý luận chính trị

Khoa học trường đoản cú nhiên

Khoa học tập xã hội

Kinch tế - Tài chính

Kỹ thuật - Công nghệ

Cộng nghệ thông tin

Tiếng Anh - Ngoại ngữ

Luận vnạp năng lượng - Báo cáo

Kiến trúc - Xây dựng

Kỹ năng mềm

Y tế - Sức khoẻ

Biểu mẫu - Văn uống bản


Khác

Hỏi đáp


*

Kết nối cùng với bọn chúng tôi


*
*

TẢI ỨNG DỤNG HỌC247

*
*

Thứ 2 - trang bị 7: trường đoản cú 08h30 - 21h00

thosanlinhhon.vn.vn

Thỏa thuận sử dụng


Đơn vị nhà quản: Công Ty Cổ Phần Giáo Dục HỌC 247


chịu đựng trách rưới nhiệm nội dung: Nguyễn Công Hà - Giám đốc công ty chúng tôi CPhường Giáo Dục Học 247


×

Thông báo


quý khách vui lòng đăng nhập trước khi áp dụng chức năng này.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Typing Test Lop 7 Về Máy, Phần Mềm Luyện Gõ Chữ Nhanh 10 Ngón Lớp 7


Bỏ quaĐăng nhập
×

Thông báo


Bạn vui mừng đăng nhập trước lúc sử dụng tác dụng này.


Đồng ý
1=>1