Cách Viết Di Chúc Như Thế Nào

Khi một cá nhân muốn định đoạn tài sản của mình cho người khác theo mong muốn của bản thân thì thường họ sẽ lựa chọn việc lập di chúc.

Bạn đang xem: Cách viết di chúc như thế nào


Trong cuộc sống hiện tại chúng ta sẽ không thể lường trước được những sự việc có thể sẽ xảy đến do vậy việc lập di chúc để có thể định đoạt được tài sản của mình theo mong muốn luôn được nhiều người lựa chọn hiện nay. Khi thực hiện việc lập di chúc một vấn đề luôn được nhiều người quan tâm đó là hiện nay có quy định về mẫu di chúc hay không và di chúc được lập thế nào thì là hợp pháp. Nội dung bài viết sau sẽ tư vấn cụ thể vấn đề này.

Di chúc là gì?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Từ khái niệm trên thấy được rằng mục đích của việc lập di chúc chính là để ghi lại tâm nguyện, dặn dò và phân chia tài sản của người lập di chúc. Ngoài ra thông qua di chúc còn thể hiện được ý chí của người viết di chúc nhằm chuyển giao tài sản của mình cho người khác sau khi họ chết.

Ngoài ra di chúc cũng thể hiện được ý chí và nguyện vọng của cá nhân lúc còn sống để cho người thân thực hiện sau khi mình chết, đây cũng chính là cơ sở để cho việc phân chia tài sản mà người đó để lại một cách nhanh chóng, hạn chế phát sinh những tranh chấp giữa những người có liên quan.

Việc viết di chúc cũng là một cách để đảm bảo được sự công bằng trong việc thừa hưởng di sản mà người có tài sản muốn để lại.

Về bản chất di chúc là việc thể hiện ý chí của cá nhân nên nó được hình thành dựa trên ý chí đơn phương của người để lại tài sản mà sẽ không phụ thuộc vào ý chí của các chủ thể khác. Thông qua việc lập di chúc thì cá nhân sẽ xác lập một giao dịch dân sự về thừa kế với quyết định chuyển giao một phần hoặc toàn bộ tài sản của mình cho người đã được xác định trong di chúc.

Do vậy khi muốn lập di chúc thì mẫu di chúc hiện nay luôn được rất nhiều cá nhân tìm kiếm.

*

Thừa kế theo di chúc là gì?

Thừa kế theo di chúc là việc chuyển tài sản của người đã chết sang cho người khác còn sống theo mong muốn, nguyện vọng của người đó được thể hiện thông qua di chúc mà người chết để lại.

Như vậy có thể hiểu những người có tên trong di chúc mà người chết để lại sẽ được phân chia di sản theo đúng với ý chí và nguyện vọng của người chết để lại. Người lập di chúc có các quyền theo quy định của Bộ luật dân sự như sau:

– Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

– Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

– Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

– Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

– Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Việc chia di sản theo di chúc sẽ được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu như trong di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản đó sẽ được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Điều kiện để bản di chúc hợp pháp?

Khi viết mẫu di chúc thì điều kiện để di chúc hợp pháp là rất quan trọng mà người lập di chúc cần phải lưu ý.

Theo quy định tại điều 630 của Bộ luật dân sự 2015 thì di chúc chỉ được coi là hợp pháp khi có đầy đủ các điều kiện như sau:

– Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;

– Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Khi lập di chúc thì phải lập thành văn bản nếu như trong trường hợp không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc bằng miệng.

Tuy nhiên cần lưu ý là di chúc miệng chỉ được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình thì di chúc miệng đó phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Như vậy có thể thấy được rằng không phải tất cả mọi trường hợp khi có di chúc đều được coi là hợp pháp do đó người lập di chúc cần phải lưu ý các điều kiện khi lập di chúc theo quy định của bộ luật dân sự khi lập mẫu di chúc.

Ví dụ về di chúc hợp pháp

Khi lập di chúc thì thế nào được coi là di chúc hợp pháp được rất nhiều người quan tâm, nội dung này sẽ nêu ra ví dụ cụ thể như sau:

Ví dụ: Ông A có vợ là B, có con là D và E, ông A có tài sản là một căn nhà lập di chúc để lại cho vợ và các con. Khi lập di chúc ông A hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt không có sự lừa dối, đe dọa của người khác.

Như vậy từ ví dụ trên có thể thấy được rằng di chúc của ông A lập là hoàn toàn hợp pháp bởi lẽ di chúc đó được lập bằng văn bản theo đúng quy định, nội dung trong di chúc của ông A không vi phạm điều cấm của pháp luật. Khi lập di chúc ông A hoàn toàn minh mẫn và không bị người khác đe dọa.

Di chúc vô hiệu trong trường hợp nào?

Di chúc vô hiệu có thể hiểu là di chúc không có hiệu lực pháp luật, di chúc có thể bị coi là vô hiệu toàn bộ hoặc là vô hiệu một phần nếu không đáp ứng được các điều kiện về di chúc hợp pháp. Do đó khi viết mẫu di chúc thì người viết cần phải chú ý về vấn đề này.

Di chúc bị coi là vô hiệu toàn bộ trong trường hợp:

– Toàn bộ người thừa kế trong di chúc đều không còn vào thời điểm mở thừa kế và không có người thừa kế kế vị. Người thừa kế có thể là cá nhân hoặc cơ quan, tổ chức. Nếu là cơ quan, tổ chức thì không còn vào thời điểm mở thừa kế.

– Toàn bộ di sản thừa kế mà người chết để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế.

– Trong trường hợp một người lập nhiều bản di chúc thì chỉ bản di chúc hợp pháp cuối cùng có hiệu lực pháp luật còn lại các bản trước đó đều bị vô hiệu.

Di chúc vô hiệu một phần là trường hợp chỉ có phần đó không có hiệu lực pháp luật còn những phần khác trong di chúc thì vẫn có hiệu lực pháp luật cụ thể như sau:

– Nếu như di chúc đáp ứng được hết tất cả các điều kiện để di chúc hợp pháp và chỉ có một phần nội dung của di chúc không hợp pháp thì chỉ phần di chúc không hợp pháp bị vô hiệu Theo khoản 4 Điều 643 Bộ luật Dân sự 2015.

– Nếu trong trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc hoặc một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực pháp luật.

– Nếu tất cả di sản để lại cho người thừa kế chỉ có một phần di sản không còn vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ nội dung phân chia phần di sản đó bị vô hiệu. Các phần di sản thừa kế còn lại vẫn có hiệu lực pháp luật.

Như vậy di chúc sẽ bị vô hiệu một phần hoặc là vô hiệu toàn bộ trong những trường hợp theo quy định như trên.

Mẫu di chúc 2022 mới nhất

Khi lập mẫu di chúc thì trong di chúc bắt buộc phải có các nội dunh như thông tin cá nhân của người viết di chúc, liệt kê đầy đủ những tài sản thuộc sở hữu của mình, những người được hưởng di chúc và những người làm chứng nếu có.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————

DI CHÚC

Hôm nay, ngày 04 tháng 01 năm 2022 ,vào lúc 8 giờ 00 phút, tại nhà số 05, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Họ và tên tôi là: Trần Đức Huy

HKTT: khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: số 05, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi lập Di chúc này như sau:

Tôi là chủ sở hữu tài sản gồm: 01 căn nhà 500m2 ở địa chỉ số 05, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Các giấy tờ, chứng từ sở hữu được cơ quan có thẩm quyền cấp gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01/2000.

Nay tôi lập Di chúc để định đoạt tài sản của tôi nêu trên như sau:

Sau khi tôi qua đời:

Bà: Nguyễn Ngọc Nga

HKTT: số 05, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: số 05, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Sẽ được thừa hưởng toàn bộ di sản thừa kế thuộc sở hữu của tôi, như đã nêu trên, do tôi để lại. Tôi không để lại di sản thừa kế của tôi nêu trên cho bất cứ ai khác.

Để làm chứng cho việc tôi lập Di chúc, tôi có mời hai nhân chứng là:

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Tú

HKTT: khu phố Gốt, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: số 6, khu phố Gốt, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

2. Họ và tên: Nguyễn Tuấn Ngọc

HKTT: khu phố Gốt, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: số 87, khu phố Gốt, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Hai nhân chứng kể trên là do tôi tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

Xem thêm: Top Phần Mềm Ghép Khuôn Mặt Vào Ảnh Người Khác Trên Điện Thoại Hiệu Quả

Di chúc đã được lập xong hồi 11 giở ngày 04 tháng 01 năm 2022. Đã thể hiện đúng theo ý chí, nguyện vọng của tôi, tôi không sửa đổi hoặc thêm bớt điều gì.