Cách Vẽ Đồ Thị Đường Trong Excel

Bài viết sau đây chúng tôi vẫn cùng bạn mày mò về biện pháp vẽ những đường bên trên 1 thiết bị thị trong Excel tuyệt nói một cách khác là biểu đồ vật dạng hỗn hợp. Biểu thứ này là dạng kết hợp thân nhì giỏi những các loại biểu vật dụng khác nhau, ví như một biểu thiết bị phối kết hợp thân biểu đồ gia dụng mặt đường cùng biểu đồ gia dụng cột.

*

*

*

Bước 2: Lựa chọn biểu đồ vật hình thứ hai, đó là biểu trang bị cột có chỉ kẻ ngang nằm sát trục tung vật dụng hai

*

*

Cách 3: Khi đó biểu vật của các bạn sẽ tất cả dạng nhỏng sau:

*

*

Bước 4: Thực hiện nay lựa chọn cột đứng đại diện thay mặt mang lại lợi nhuận thuần, phối hợp thiết lập cấu hình thông số kỹ thuật về chu kỳ tài liệu chuỗi ck lên nhau cũng như khoảng cách trong chuỗi dữ liệu

*

*

Cách 5: Chọn phần ghi chú rồi đặt nó lên trên đầu biểu đồ

*

*

Cách 6: Tiến hành chọn trục tung thứ hai rồi kiểm soát và điều chỉnh lại đơn vị mang định thiết yếu thành .01 (1%)

*

*

Cách 7: Cuối cùng các bạn sẽ bao gồm biểu đồ hoàn chỉnh nhỏng hình bên dưới:

*

*

Để hoàn chỉnh đến công việc vẽ biểu thiết bị, bạn có thể bổ sung cập nhật phân phối biểu vật bằng phương pháp triển khai đặt tên biểu đồ gia dụng, căn chỉnh cỡ chữ toàn văn uống bản cũng giống như size của biểu đồ vật cho thật cân đối.

Trên đấy là cục bộ hướng dẫn về biện pháp vẽ nhiều con đường trên 1 trang bị thị trong Excel, hy vọng bạn sẽ triển khai thành công!