Xin vui miệng nhập thúc đẩy gmail đến thông tin tài khoản của công ty. Một mã xác minch này sẽ được gửi đến cho mình. Một khi bạn đã nhận được mã xác minch, các bạn sẽ hoàn toàn có thể chọn 1 mật khẩu new cho thông tin tài khoản của bạn.
Đăng cam kết
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
officetab bottom