Hàm Int() cùng hàm Mod() là 2 hàm cơ phiên bản dùng để làm cách xử trí kết quả của phép chia vào Excel. Hàm Int() và hàm Mod() thường được áp dụng để tính tân oán số tuần, số ngày lẻ, tính số bộ, số bó, dùng để làm xác định chẵn, lẻ, tính số nguyên, đem số dư của một phnghiền toán thù, …


*

A. Hàm Int()

1. Chức năng của hàm Int() trong Excel

Hàm Int() trong Excel cần sử dụng để lấy số ngulặng của một số (hay 1 phnghiền toán nhân chia). (Hoặc Hàm Int() dùng làm cắt bỏ phần thập phân (phần số lẻ) của số n.quý khách hàng sẽ xem: Cách tính số ngày lẻ vào excel

2. Cấu trúc của hàm Int() trong Excel

Int(n)

Giải thích:

n: Là 1 số ít hay là 1 phnghiền toán thù nhân chia.Quý khách hàng vẫn xem: Cách tính số ngày lẻ trong excel

3. Ví dụ về hàm Int() vào Excel

Ví dụ 1: Nhập giá trị ô A2 là 12.5. Tại ô A3 nhập công thức Int(A2) => Kết trái trả về đã là 12lấy một ví dụ 2: Nhập quý hiếm ô A2 là 7, quý giá ô A3 là 5. Tại ô A4 nhập công thức Int(A2/A3) => Kết quả trả về sẽ là một trong. Vì 7 chia cho 5 được một.4. Hàm Int() vẫn mang số ngulặng của công dụng là 1.

Bạn đang xem: Cách tính số ngày lẻ trong excel

B. Hàm Mod()

1. Chức năng của hàm Mod() trong Excel

Hàm Mod() vào Excel dùng để lấy số dư của phxay chia 2 số n cùng m.

2. Cấu trúc của hàm Int() vào Excel

Mod(n,m)

Giải thích:

3. lấy một ví dụ về hàm Mod() vào Excel

lấy ví dụ 1: Nhập quý giá ô A2 là 7, cực hiếm ô A3 là 5. Tại ô A4 nhập công thức Int(A2/A3) => Kết trái trả về đang là 2. Vì 7 chia mang lại 5 được 1 cùng dư 2. Hàm Mod() vẫn đem số dư là 2.lấy một ví dụ 2: Dựa vào hàm Mod() và hàm Int() nhằm tính số tuần tại ô F3 và số ngày lẻ trên ô G3 tại một Khách sạn theo bảng tài liệu sau.


*

a. Tính Số tuần:

Ta tất cả tổng số ngày ở và số ngày bên trên một tuần là 7. bởi thế nhằm tính số tuần ta đang rước toàn bô ngày làm việc chia mang lại 7 và đem số nguyên ổn của phnghiền phân chia này. Áp dụng hàm Int() tại ô F3 ta tất cả công thức: =Int(E3/7).

Xem thêm: Cách Xem Những Người Theo Dõi Mình Trên Facebook Bằng Điện Thoại

 Kết quả đang trả về là 0. Vì số ngày sinh sống E3 là 5, đề nghị rước 5/7 hiệu quả là 0.7. Hàm Int() vẫn rước số nguyên là 0.