Tìm đọc về những Form, chế tác những biểu mẫu mã khác biệt, phối kết hợp thực hiện Sub Form nhằm tạo sự link tài liệu phức tạp


Giới thiệu về Form (Biểu mẫu) vào Access

Form là yếu tố hình ảnh (hộp thoại, cửa ngõ sổ) nhằm cập nhật, chỉnh sửa, coi công bố tài liệu ... Form thường xuyên được cung cấp những mối cung cấp tài liệu là các bảng (Table), những Query nhằm chuyển động.

Bạn đang xem: Cách tạo main sub form trong access 2010


Để chế tạo ra Form, nhấn Create trên Ribbon. Có thể chọn: Form - nhằm tạo Form với nguồn cấp trường đoản cú bảng sẽ chọn Form Design - nhằm sinh sản Form nghỉ ngơi cơ chế Design View. Dữ liệu tự động dàng buộc cùng với Form nếu như tất cả lựa chọn Table tốt Query Form Wizard - cung cấp từng bước một để tạo ra Form Blank Form - tạo nên Form trống, chưa tồn tại mối cung cấp cấp dữ liệu nào Multiple Items - dạng Form hiện thị được nhiều Record một cơ hội
*

Tạo Single Form

Single Form hiện thị một record trên 1 thời điểm. Từ Navigation Panel bấm chọn Table/Query nên có tác dụng nguồn cung cấp tài liệu mang lại Form. Sau đó lựa chọn thực đơn Create, chọn Form. Form bắt đầu tạo ra, hiện thị sinh sống dạng Layout View.

cũng có thể lựa chọn chế độ Design View 1 2, Ở chính sách này dấn đề nghị loài chuột vào khoanh vùng Form chọn Form Properties xuất hiện thêm Property Sheet 3 nhằm chỉnh một trong những cấu hình thiết lập cơ bản như:


*

Form chia làm cha phần, gồm

Form header - phần đầu Form, thường xuyên trình diễn các tiêu đề Detail - phần bao gồm cất văn bản Form footer - phần cuối size

Tại thẻ Format 4

Caption đặt title mang lại Form Width biến đổi chiều rộng Record Selectors vứt ký hiệu chọn Record

Tại thẻ Data 5

Record Source cho thấy thêm mối cung cấp tài liệu (Table/Query) Allow Addition Chon phnghiền thêm record new hay không Allow Deletions Chon phxay xóa record hay không Allow Edits Chon phép sửa record hay là không

Tại thẻ Other 6

Pop Up Nếu chọn Yes chính vậy hiện thị sinh hoạt dạng hộp thoại nổi lên Modal Nếu YES thì cho phép gửi vỏ hộp thoại/hành lang cửa số không giống lúc Form đã mở

khi bấm lựa chọn những điều khiển và tinh chỉnh (Control - các thành phần vào Form) thì cũng có Property Sheet để triển khai Việc với điều khiển và tinh chỉnh kia. Từ kia hiểu rằng báo cáo về loại control, định dạng hiện thị lên (Color, chữ), dữ liệu link ...

*

Các Control tạo nên tự động hóa hay ba trị vào một Layout, để sa thải nó thì chọn các Control, trên Ribbon chọn Arrange > Remove sầu Layout

Đưa nút ít lệnh Button vào Form

Chọn Button trong số Controls, gửi con chuột vẽ nó vào Form. Cửa số Wizard xuất hiện, lựa chọn hành vi hy vọng triển khai lúc bấm vào nút ít bấm. lấy ví dụ như, hành động là xóa Record : Lúc Wizard nhắc nhở chọn Categories là Record Operations, Action lựa chọn là Delete Record, Tiếp theo nhập tiêu đề nút ít bấm ở chỗ Text.

ví dụ như msinh sống Form

*

Tạo Form dạng Datasheet

Form dạng Datasheet, hiện thị các ô lưới nhằm nhập dữ liệu tương tự như nhỏng bảng tính Excel. Nguồn cung cấp tài liệu rất có thể trường đoản cú những Query tuyệt những Table. Ví dụ chế tạo một Query đánh tên là CacLop để triển khai mối cung cấp tài liệu nhỏng sau:


Query này dễ dàng liệt kê lại những trường tài liệu của bảng LOP, tuy vậy tạo ra Query sau đây nhằm hoàn toàn có thể sửa đổi lọc tài liệu. Nó có thể làm cho Form nhỏ vào một Form cha với tài liệu lọc tương quan.

Các Query đó, rồi bnóng tạo thành Form, lựa chọn mục DataSheet, lưu giữ và khắc tên Form là CacLop_Sub

cũng có thể chuyển quý phái cơ chế Design View, trên đây có thể chỉnh tiêu đề cột 1, đặt những trực thuộc tính cho Control. Kết trái mngơi nghỉ Form có dạng 2

*

*

Thực hành sử dụng Sub Form

Sub Form là 1 trong Form nhỏ phía bên trong Form cha, nó tất cả liên hệ tài liệu cùng với Record sẽ chỉnh sửa sinh hoạt Form thân phụ. ví dụ như, Form phụ thân biên soạn thảo Record về ngành học, thì mặt khác nó hiện lên một Form nhỏ là list những lớp học trực thuộc ngành học tập kia.

Tạo một Blank Form đánh tên là FormNganhLop, kế tiếp đặt những nằm trong tính:

Caption: Các ngành với lớp Record Selector: No Record Source: Chọn bảng NGANH Bật hiện thị Form Header, đặt vào đó một Label, nhập vào trong dòng chữ CÁC NGÀNH VÀ LỚP, sau đó định dạng làm sao cho dễ nhìn đọc.

Bấm vào nút bấm Add Existing Fields bên trên Ribbon (Design), kéo các ngôi trường hiện thị sống Field List mặt yêu cầu vào Form tất cả các ngôi trường NGANHID, TENNGANH, MA, Sophái nam.

Trong số đó NGANHID cấu hình thiết lập Visible là NO

Thêm vào Form các nút bnóng Button, tùy chỉnh thiết lập là các Commvà Button với Category/Action tùy chỉnh thiết lập theo Wizard gồm các nút bnóng gồm:

Record Navigation > Go khổng lồ Next Record Record Navigation > Go to lớn PReviews Record Record Operations > Delete Record Record Operations > Save Record Record Operations > Add New Record
*

Tiến hành các bước để đưa Form gồm sẵn là CacLop_Sub, đã sửa đổi để tại từng Record chủ yếu hiện lên list những lớp theo ngành.

Kéo CacLop_Sub vào Form bao gồm, lựa chọn nó 1. Sau kia cấu hình thiết lập links cùng với Form phụ vương bằng ngôi trường tương tác trên 2, bao gồm Link Master Fields với Link Child Fields, đó là nhì ngôi trường liên hệ - NGANHID trong Form chả và NGANHID vào Form con.

*

Liên kết Control trong Form

Một Control vào Form có thể lấy quý hiếm của nó viết trong các truy vấn vấn bằng mẫu !!

Ví dụ từng bước xây đắp ra Form phức tạp để hiện thị danh sách học viên của lớp được chọn. Có một ComboBox để chọn Khóa, khi 1 khóa được chọn thì danh sách các lớp nằm trong khóa đó được liệt kê trong một List Box, lúc gồm chọn phần bên trong List Box thì hiện lên list lớp trong một Sub-Form ...

Tạo một Blank Form, đặt tên là FormHocSinhDS, kéo vào kia một ComboBox viết tên là Khoa, tùy chỉnh dữ liệu mang đến nó nlỗi sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: Bnóng vào ... để kiến thiết Query tài liệu cho nó.

SELECT NIENKHOA.KHOAID, NIENKHOA.TenKhoa FROM NIENKHOA; Bound Column: 1 Default Value: điền giá trị mang định Lúc mở Form (ví dụ 4) Column Count: 2 Colunm Widths: 0cm;2.54centimet

*
Tiếp tục đặt vào một List Box, đặt tên Lop, List Box này là list các lớp ở trong Khóa chọn, tất cả những tùy chỉnh như sau:

Row Source Type : Table/Query Row Source: Bấm vào ... để kiến tạo Query dữ liệu đến nó.

SELECT LOP.LOPID, LOP.NIENKHOAID, TenCacLop.TENDAYDUFROM TenCacLop INNER JOIN LOP ON TenCacLop.LOPID = LOP..LOPIDWHERE (((LOP..NIENKHOAID)=!!)); Query trên sẽ tyêu thích chiếu tài liệu tại phần =!! Bound Column: 1 Column Count: 3 Colunm Widths: 0cm;0cm;2.54cm
Lúc bấy giờ ví như chạy đầu tiên thì nó đang hiện lên đúng danh sách lớp khớp ứng cùng với Combo Box Khoa, tuy vậy khi Form đã msống thì biến hóa Khoa nó chưa cập nhật theo. Để khắc phục:

Bắt sự khiếu nại Lúc Combo Box đổi khác tài liệu, tại nằm trong tính On Change, click chuột ... để sinc hàm VBA khi Combo Box thay đổi quý giá. Trong thủ tục bắt sự kiện này, chỉ cần viết dòng code là hưởng thụ Lop nạp lại dữ liệu Me!.Requery, nội dung không thiếu nlỗi sau:

Private Sub Khoa_Change() Me!.RequeryEnd Sub khi Khóa được lựa chọn thì Lớp theo khóa hiện nay thị


*

Sub Form list học sinh theo lớp

Tạo một Sub Form danh sách học sinh dạng DataSheet, với nguồn dữ liệu bảng học sinh, đánh tên là HocSinhLop

Ở phần Footer bao gồm thêm vào một trong những TextBox đặt tên là sohocsinh, cùng với ở trong tính Control Source là =Count() để cho biết tổng học sinh trong danh sách.

Chuyển sang trọng chế đố Datasheet View, chỉ hiện thị lên các cột nlỗi hình (các cột khác ẩn đi), trong những số ấy cột Tên được tùy chỉnh sắp xếp tăng đột biến.

*

Quay trở về FormHocSinhDS, kéo HocSinhLop vào - viết tên HOCSINH, thiết lập nằm trong tính nhằm liên kết cùng với LOP

Link Master Fields : Lop Link Child Fields : LOPID

Kéo thêm vào một trong những TextBox hiện thị số học sinh của lớp, cùng với trực thuộc tính Control Source : =.

Xem thêm: Các Mẫu Bảng Đối Chiếu Công Nợ Khách Hàng, Mẫu Biên Bản Đối Chiếu Công Nợ Mới Nhất

!

Kết trái chạy đang như sau:

*

Tiếp theo tiến hành tác vụ, giả dụ bnóng knghiền vào Họ của một học sinh nào kia, thì sẽ hiện thị lên vỏ hộp thoạt biên soạn thảo cụ thể cho học sinh kia.

Chọn nguồn cung cấp là bảng HocSinc, bấm sinh sản Form khắc tên là HocSinhChiTiet nhỏng sau:

*

Quay trở lại chính sách Design View của HocSinhLop, trên Ho bắt sự kiện On Dbl Cliông xã, cùng với văn bản VBA nhỏng sau:

Private Sub Ho_DblClick(Cancel As Integer) DoCmd.OpenForm "HocSinhChitet", , , "HOCSINHID = " & Me!.ValueEnd Sub "Mở Form HocSinhChitet, lọc HOCSINHID = Me!"Me! là quý hiếm bây chừ bên trên FormHocSinhDS

*