Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễnlà một trong những thì quan trọng vào cấu trúc ngữ pháp tiếng anh. Bởi bọn chúng được sử dụng hơi nhiều vào công việc với cuộc sống vào môi trường ngoại ngữ. thosanlinhhon.vn đã tổng hợp những kiến thức cần thiết để giúp những bạn tất cả thể hiểu rõ và nắm vững các kiến thức của cấu trúc này, bao gồm: khái niệm, giải pháp sử dụng, công thức, dấu hiệu cũng như sự khác biệt với thì hiện tại hoàn thành. Hy vọng bài xích viết này sẽ giúp ích được cho các bạn.

Bạn đang xem: Cách sử dụng thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

1. Định nghĩa thì hiện tại dứt tiếp diễn

Thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn là thì được sử dụng để chỉ sự việc xảy ra vào quá khứ nhưng vẫn còn tiếp tục ở hiệntại cùng có thể vẫn còn tiếp diễn vào tương lai. Chúng ta sử dụng thì này để nói về sự việc đã kết thúc nhưng chúng ta vẫn còn thấy ảnh hưởng

*

2. Cách cần sử dụng thì hiện tại dứt tiếp diễn

Cách dùngVí dụ

Hành động bắt đầuvào quá khứ, diễn ra liên tục với kéo dài đến hiện tại. Nhấn mạnh vào tính chất“liên tục”của hành động.

She has been waiting for you all day (Cô chị em đã đợi cậu cả ngày rồi)

She has been working here since 2010. (Cô ấy làm việc ở đây từ năm 2010.)

Ihave sầu been typingthis letter for 2 hours. (Tôi đã đánh máy bức thư này được 2 tiếng đồng hồ rồi.)

Hành độngđã xảy ra,vừa đã kết thúcnhưngkết quả của hành động vẫn gồm thể chú ý thấy được ở hiện tại.

It has been raining (Trời vừa mưa dứt )

I am very tired now because I have been working hard for 12 hours. (Bây giờ tôi rất mệt do tôi đã làm cho việc vất vả trong 12 tiếng đồng hồ.)

3. Công thức thì hiện tại tiếp diễn

- Khẳng định

S + have/ has + been + V-ing

Ví dụ:

– Ihave graduatedfrom my university since 2012. (Tôi tốt nghiệp đại học từ năm 2012.)

– Shehas livedhere for one year. (Cô ấy sống ở đây được một năm rồi.)

- Phủ định

S + haven’t/ hasn’t + been + V-ing

Ví dụ:

- He hasn’t been sleeping enough recently.(Anh ấy ngủ không đủ thời gian gần đây.)

– Shehasn’t been watchingfilms since last year. (Cô ấy ko xem phyên ổn từ năm ngoái.)

- Câu hỏi

Have/ Has + S + been + V-ing?

Trả lời: Yes, S + have/has. – No, S + haven’t/hasn’t.

Ví dụ

- Haveyoubeen standingin the rain for more than 2 hours? (Bạn đứng dưới mưa hơn 2 tiếng đồng hồ rồi phải không?)

Yes, I have sầu./ No, I haven’t.

Hashebeen typingthe report since this morning? (Anh ấy đánh thứ bài bác report từ sáng rồi rồi phải không?)

Yes, he has./ No, he hasn’t.

4. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

– Since + mốc thời gian

Ex: She has been working since early morning. (Cô ấy có tác dụng việc từ sáng sớm.)

– For + khoảng thời gian

Ex: They have sầu been listening khổng lồ the radio for 3 hours. (Họ nghe đài được 3 tiếng đồng hồ rồi.)

– All + thời gian (all the morning, all the afternoon, all day, …)

Ex: They have sầu been working in the field all the morning. (Họ làm việc kế bên đồng cả buổi sáng sủa.)

5. Phân biệt thì Hiện tại xong cùng thì Hiện tại dứt tiếp diễn

*

Thì Hiện tại trả thànhThì Hiện tại dứt tiếp diễn
Thì Hiện tại xong nhấn mạnh và kết quả của hành động.

I have visited Paris 3 times.(Tôi từng đi thăm Paris 3 lần.)

Thì Hiện tại chấm dứt tiếp diễn thường nhấn mạnh vào tính liên tục của hành động.

Xem thêm: Cách Tạo Số Điện Thoại Ảo Của Việt Nam Nhanh Chóng, Dễ Làm, Cách Tạo Số Điện Thoại Ảo Để Nhận Tin Nhắn

I’ve sầu been calling her all day.(Tôi đã gọi mang lại cô ấy cả ngày.)