Nồi cơm năng lượng điện tử Supor CFXB50FC29VN-75 được thiết bị tương đối nhiều chức năng nấu như: cháo, chè đậu, súp, nấu nướng cơm ngon, làm bánh….Bạn sẽ xem: Hướng dẫn sử dụng nồi cơm năng lượng điện supor

Để thổi nấu món nào thì các bạn chỉ việc bnóng nút ít “ Chọn” kế tiếp các bạn click chuột tính năng đề xuất nầu, rồi thừa nhận nút ít “bắt đầu”, điều này là chúng ta đang nấu ăn rồi. Bạn đang thấy làm việc bảng điều khiển đèn sáng sủa sinh hoạt tính năng làm sao thì tác dụng kia vẫn làm bếp.

Bạn đang xem: Cách sử dụng nồi cơm điện supor

Cách định giờ đồng hồ, hẹn giờ cho các tính năng nấu


*

Tất cả những công dụng đầy đủ rất có thể hứa hẹn tiếng thổi nấu, có nghĩa là trong tầm thời hạn hẹn thì thức ăn uống sẽ được nấu ( trừ chức năng làm cho bánh ko hứa được giờ đồng hồ nấu)

Chức năng nấu nướng cơm ngon, thổi nấu cơm nhanh


*

Để chọn tính năng này bạn dấn nút "Nấu cơm trắng ngon" hoặc "Nấu nhanh" rồi nhận nút “Bắt đầu” là bạn cũng có thể làm bếp. Với tác dụng này thì thời gian nấu nướng đã làm được công ty sản xuất mặc định, đề xuất chúng ta cần thiết tự điều chỉnh được thời gian này.

Chức năng làm cho bánh

Để làm cho bánh thì tất cả 2 các loại nguyên vật liệu là hoàn toàn có thể từ có tác dụng bột và bột sở hữu sẵn. Theo đó, so với các loại bột từ bỏ làm cho thì bạn phải nấu nướng 2 giờ, còn bột trộn sẵn thì đã mặc định chỉ 40 phút. Quý Khách thừa nhận nút ít “ chọn” rồi đến nút ít “ bánh”. Lúc kia ở bảng tinh chỉnh và điều khiển đã hiển thị 40 phút, nếu như là bột từ có tác dụng thì chúng ta đề xuất nhận thêm nút ít “+” nhằm tăng thời gian lên và thừa nhận nút “ bắt đầu”.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tạo Form Trong Word 2010, 10 Bước Tạo Form Tính Trong Word

Chức năng Giữ ấm/Huỷ

Chức năng giữ nóng được auto bật khi thức ăn uống đã làm được thổi nấu xong. Để bỏ một chức năng như thế nào đó vừa setup bạn có thể nhận nút ít "Giữ ấm/Huỷ" để setup lại từ đầu.

Cu00e1ch chu1ecdn cu00e1c chu1ee9c nu0103ng nu1ea5u Nu1ed3i cu01a1m u0111iu1ec7n tu1eed Supor CFXB50FC29VN-75 u0111u01b0u1ee3c trang bu1ecb ru1ea5t nhiu1ec1u chu1ee9c nu0103ng nu1ea5u nhu01b0: chu00e1o, chu00e8 u0111u1eadu, su00fap, nu1ea5u cu01a1m ngon, lu00e0m bu00e1nh…. u0110u1ec3 nu1ea5u mu00f3n nu00e0o thu00ec bu1ea1n chu1ec9 cu1ea7n bu1ea5m nu00fat “ Chu1ecdn” sau u0111u00f3 bu1ea1n bu1ea5m vu00e0o chu1ee9c nu0103ng cu1ea7n nu1ea7u, ru1ed3i nhu1ea5n nu00fat “bu1eaft u0111u1ea7u”, nhu01b0 vu1eady lu00e0 bu1ea1n u0111u00e3 nu1ea5u ru1ed3i. Bu1ea1n su1ebd thu1ea5y u1edf bu1ea3ng u0111iu1ec1u khiu1ec3n u0111u00e8n su00e1ng u1edf chu1ee9c nu0103ng nu00e0o thu00ec chu1ee9c nu0103ng u0111u00f3 u0111ang nu1ea5u. Cu00e1ch u0111u1ecbnh giu1edd, hu1eb9n giu1edd đến cu00e1c chu1ee9c nu0103ng nu1ea5u Tu1ea5t cu1ea3 cu00e1c chu1ee9c nu0103ng u0111u1ec1u cu00f3 thu1ec3 hu1eb9n giu1edd nu1ea5u, tu1ee9c lu00e0 vào khou1ea3ng thu1eddi gian hu1eb9n thu00ec thu1ee9c u0103n su1ebd u0111u01b0u1ee3c nu1ea5u ( tru1eeb chu1ee9c nu0103ng lu00e0m bu00e1nh khu00f4ng hu1eb9n u0111u01b0u1ee3c giu1edd nu1ea5u) u0110u1ec3 u0111u1ecbnh giu1edd nu1ea5u hou1eb7c hu1eb9n giu1edd (chu1ee9c nu0103ng chu00e1o, chu00e8 u0111u1eadu, hu1ea5p, su00fap, lu00e0m bu00e1nh) bu1ea1n nhu1ea5n nu00fat "u0110u1ecbnh giu1edd/Hu1eb9n giu1edd" sau u0111u00f3 u0111u1ec3 u0111iu1ec1u chu1ec9nh thu00ec bu1ea1n nhu1ea5n nu00fat "+" "-", ru1ed3i nhu1ea5n nu00fat bu1eaft u0111u1ea7u lu00e0 u0111u01b0u1ee3c, cu00f2n u0111u1ec3 chu1ecdn lu1ea1i thu1eddi gian nu1ea5u khu00e1c thu00ec bu1ea1n nhu1ea5n nu00fat "Giu1eef u1ea5m/Huu1ef7". Chu1ee9c nu0103ng nu1ea5u cu01a1m ngon, nu1ea5u cu01a1m nhanh u0110u1ec3 chu1ecdn chu1ee9c nu0103ng nu00e0y bu1ea1n nhu1ea5n nu00fat "Nu1ea5u cu01a1m ngon" hou1eb7c "Nu1ea5u nhanh" ru1ed3i nhu1ea5n nu00fat “Bu1eaft u0111u1ea7u” lu00e0 bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 nu1ea5u. Vu1edbi chu1ee9c nu0103ng nu00e0y thu00ec thu1eddi gian nu1ea5u u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c nhu00e0 su1ea3n xuu1ea5t mu1eb7c u0111u1ecbnh, nu00ean bu1ea1n khu00f4ng thu1ec3 tu1ef1 u0111iu1ec1u chu1ec9nh u0111u01b0u1ee3c thu1eddi gian nu00e0y. Chu1ee9c nu0103ng lu00e0m bu00e1nh u0110u1ec3 lu00e0m bu00e1nh thu00ec cu00f3 2 lou1ea1i nguyu00ean liu1ec7u lu00e0 cu00f3 thu1ec3 tu1ef1 lu00e0m bu1ed9t vu00e0 bu1ed9t mua su1eb5n. Theo u0111u00f3, u0111u1ed1i vu1edbi lou1ea1i bu1ed9t tu1ef1 lu00e0m thu00ec bu1ea1n phu1ea3i nu1ea5u 2 tiu1ebfng, cu00f2n bu1ed9t tru1ed9n su1eb5n thu00ec u0111u00e3 mu1eb7c u0111u1ecbnh chu1ec9 40 phu00fat. Bu1ea1n nhu1ea5n nu00fat “ chu1ecdn” ru1ed3i u0111u1ebfn nu00fat “ bu00e1nh”. Lu00fac u0111u00f3 tru00ean bu1ea3ng u0111iu1ec1u khiu1ec3n su1ebd hiu1ec3n thu1ecb 40 phu00fat, nu1ebfu lu00e0 bu1ed9t tu1ef1 lu00e0m thu00ec bu1ea1n phu1ea3i nhu1ea5n thu00eam nu00fat “+” u0111u1ec3 tu0103ng thu1eddi gian lu00ean vu00e0 nhu1ea5n nu00fat “ bu1eaft u0111u1ea7u”. Chu1ee9c nu0103ng Giu1eef u1ea5m/Huu1ef7 Chu1ee9c nu0103ng giu1eef u1ea5m u0111u01b0u1ee3c tu1ef1 u0111u1ed9ng bu1eadt Lúc thu1ee9c u0103n u0111u00e3 u0111u01b0u1ee3c nu1ea5u ngừng. u0110u1ec3 hu1ee7y mu1ed9t chu1ee9c nu0103ng nu00e0o u0111u00f3 vu1eeba cu00e0i u0111u1eb7t bu1ea1n cu00f3 thu1ec3 nhu1ea5n nu00fat "Giu1eef u1ea5m/Huu1ef7" u0111u1ec3 cu00e0i u0111u1eb7t lu1ea1i tu1eeb u0111u1ea7u. ","product_id":0,"type":0,"date":1508858537,"date_text":"3 nu0103m","link":"/hoidap/3908/626774/ban-da-biet-cach-su-dung-noi-com-dien-tu-supor-cfxb50fc29vn-75-chua.html","num_reply":0,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"linhnn_thosanlinhhon.vn","name":"Nguyu1ec5n Nhu1eadt Linh","company":"cu00f4ng ty cu1ed5 phu1ea7n thosanlinhhon.vn sầu.com","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"nhatlinh2702