Cách restore iphone giu nguyen phien ban

Chào đầy đủ fan, bản thân đang sẵn có con ip5 bản thân jaibreak bị lỗi,hiện thời mong muốn restore lại thiết bị tuy thế giữ nguyên phiên bạn dạng quả táo 8.4, mong muốn các người chỉ bảo giúp. bản thân jaibreak rồi cơ mà phục sinh setup cội là bị treo táo khuyết nên mình không dám test, chỉ xin đa số fan biện pháp restore trên laptop cơ mà vẫn không thay đổi được phiên bản ios 8.4, chđọng ip5 lên quả táo 8.1 thì lag lắm. thank all ;)