CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG

thosanlinhhon.vn xin giới thiệu đến các em học sinh bàiCách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)giúp các em tìm hiểu một cuộc cách mạng đánh dấu sự ra đời của nhà nước chủ nghĩa xã hội, làm thay đổi hoà toàn nước Nga mà còn làm thay đổi toàn bộ cục diện của thế giới. Qua cuộc cách mạng này đã cổ vũ phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước thuộc địa - lệ thuộc trên thế giới. Cuộc cách mạng đó nổ ra như thế nào mời tất cả các em cùng tìm hiểu bài học này.

Bạn đang xem: Cách mạng tháng 10 nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng


1. Tóm tắt lý thuyết

1.1. Cách mạng tháng Mười Nga 1917

1.2. Các cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết

1.3.Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga

2. Luyện tập và củng cố

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài tập SGK

3. Hỏi đáp Bài 9 Lịch Sử 11


*

1. Tình hình nước Nga trước cách mạng

a. Về chính trị

Đầu thế kỉ XX Nga vẫn là một nước quân chủ chuyên chế, đứng đầu là Nga hoàngNga hoàng đã đẩy nhân dân Nga vào cuộc chiến tranh đế quốc, gây nên hậu quả kinh tế xã hội nghiêm trọng.

b. Về kinh tế

Lạc hậu, kiệt quệ vì chiến tranh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, công nghiệp, nông nghiệp đình đốn.

c. Về xã hội

Đời sống của nông dân, công nhân, các dân tộc trong đế quốc Nga vô cùng cực khổ.Phong trào phản đối chiến tranh đòi lật đổ Nga hoàng diễn ra khắp nơi.

*

(Hồng quân tiến chiếm Cung điện Mùa Đông)

2. Từ Cách mạng tháng Hai đến Cách mạng tháng Mười

a. Cách mạng dân chủ tư sản tháng 2/1917

→ Tính chất: Cáchmạng tháng 2/1917 ở Nga là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn tại 2 chính quyền song song:Chính phủ lâm thời (tư sản)Xô viết đại biểu (vô sản).

b. Cách mạng tháng Mười Nga 1917

Hoàn cảnh:Sau Cách mạng tháng Hai, Nga tồn tại 2 chính quyền song song:Chính phủ lâm thời (tư sản)Xô viết đại biểu (vô sản)Nên cục diện không thể kéo dài.Trước tình hình đó Lênin và Đảng Bônsêvích đã xác định cách mạng Nga là chuyển từ cách mạng dân chủ tư sản sang cách mạng xã hội chủ nghĩa (lật đổ chính quyền tư sản lâm thời).Đầu tháng 10/1917 không khí cách mạng bao trùm cả nước. Lênin đã về nước trực tiếp lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

*

(Luận cương tháng 4-1917 của Lê-nin)

→ Tính chất: Cách mạng tháng Mười mang tính chất của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa


*

2. Bảo vệ chính quyền Xô viếtCuối năm 1918 quân đội 14 nước đế quốc cấu kết với các lực lượng phản cách mạng trong nước mở cuộc tấn công nhằm tiêu diệt nước Nga Xô viết.Để chống thù trong giặc ngoài đầu 1919 chính quyền Xô viết đã thực hiện chính sách “Cộng sản thời chiến”.Nội dung của chính sách:Nhà nước kiểm soát toàn bộ nên công nghiệp: quốc hữu hóa đại công nghiệp và công nghiệp vừa và nhỏ nhằm tích lũy hàng tiêu dùng tiếp tế cho quân đội.Trưng thu lượng thực thừa của nông dân. Nhà nước độc quyền lúa mì. Năm 1920 chế độ này được áp dụng với cả khoai tây, rau đậu và nhiều nông phẩm khác.Thi hành chế độ cưỡng bức lao động.Chính sách đã động viên tối đa nguồn của cải nhân lực của đất nước, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đến cuối năm 1920 Nga đẩy lùi sự can thiệp của các nước đế quốc, bảo vệ chính quyền non trẻ.

1. Với nước Nga

Đập tan ách áp bức, bóc lột của phong kiến, tư sản, giải phóng công nhân và nhân dân lao động.Đưa công nhân và nông dân lên nắm chính quyền, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Xem thêm: Hướng Dẫn Gỡ Bỏ Liên Minh Huyền Thoại, Hướng Dẫn Gỡ Liên Minh Huyền Thoại Khỏi Máy Tính

2. Với thế giới

Làm thay đổi cục diện thế giới.Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.