Chức năng bình luận bị tắt ngơi nghỉ Hướng dẫn lập Báo cáo tình trạng tài bao gồm theo chủng loại B01b-DNN_Thông bốn 133

*
*
*

Tin tức kế toán: Hướng dẫn lập Báo cáo thực trạng tài thiết yếu theo mẫu B01b-DNN_Thông tứ 133, mẫu mã Báo cáo tình trạng tài chính giành riêng cho DN đáp ứng giả định hoạt cồn liên tiếp, report phân theo tính lâu năm, ngắn thêm hạn…..

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo tài chính theo thông tư 133

Theo Thông tư 133/2016/TT-BTC biểu mẫu làm Báo cáo tài chính đối với công ty đáp ứng trả định vận động thường xuyên ko kể mẫu mã B01a-DNN trình bày theo tính tkhô nóng khoản giàm dần thì còn có chủng loại B01b-DNN trình bày theo thời gian ngắn, dài hạn

Sau trên đây Kế Tân oán Hà Nội xin lí giải lập Báo cáo tình hình tài chính theo mẫu mã B01b-DNN_Thông tư 133

⊗ CƠ STại LẬP – Báo cáo tình trạng tài chính theo chủng loại B01b-DNN_Thông bốn 133.

Cnạp năng lượng cđọng vào:

 – Sổ kế toán tổng hợp

 – Sổ, thẻ kế toán thù chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết

 – Báo cáo thực trạng tài bao gồm năm kia (nhằm trình bày cột đầu năm)

⊗ NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬPhường. – Báo cáo tình trạng tài thiết yếu theo mẫu B01b-DNN.

BẢNG TÓM TẮT CÁCH LÊN CÁC CHỈ TIÊU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀ CHÍNH MẪU B01b-DNN.

*

*

*

*

*

*

*

» » Tải chủng loại report file word: TẠI ĐÂY

» » Tải mẫu báo cáo file excel:  TẠI ĐÂY

Chi máu rứa thể Hướng dẫn lập Báo cáo tình hình tài thiết yếu theo mẫu mã B01b-DNN_Thông tư 133 nlỗi sau:

PHẦN TÀI SẢN vào Báo cáo tình hình tài bao gồm theo mẫu B01b-DNN_

A: TÀI SẢN NGẮN HẠN – Mã số 100

Là tiêu chuẩn tổng vừa lòng phản chiếu tổng vốn chi phí và các khoản tương tự chi phí, các khoản chi tiêu tài chính ngắn hạn, những khoản bắt buộc thu ngắn hạn, hàng tồn kho với tài sản thời gian ngắn không giống hoàn toàn có thể cung cấp hay sử dụng trong vòng không quá 12 mon hoặc một chu kỳ kinh doanh thông thường của doanh nghiệp tại thời điểm report.

Mã số 100 = Mã số 110 + Mã số 1trăng tròn + Mã số 130 + Mã số 140 + Mã số 15

1. Tiền và các khoản tương đương chi phí – Mã số 110

 – Chỉ tiêu này phản ánh tổng thể tiền mặt tại quỹ, chi phí gửi bank không kỳ hạn cùng các khoản tương tự tiền hiện nay có của công ty tại thời khắc report.

 – Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là tổng số dư Nợ của những thông tin tài khoản sau:

+ Số dư nợ TK 111, 112

+ Số dư Nợ chi tiết của TK 1281 (chi tiết các khoản tiền gửi có kỳ hạn gốc không thực sự 3 tháng)

+ TK 1288 (chi tiết những khoản đủ tiêu chuẩn chỉnh phân một số loại là tương đương tiền)

 – Dường như, vào quá trình lập báo cáo, trường hợp phân biệt những khoản mục được đề đạt nghỉ ngơi những thông tin tài khoản khác thỏa mãn tư tưởng tương tương tiền thì kế toán được phép trình diễn trong tiêu chí này. Các khoản tương tự chi phí hoàn toàn có thể gồm những: Kỳ phiếu ngân hàng, tín phiếu kho bạc, …

 – Các khoản trước đây được phân loại là tương tự tiền nhưng hết hạn sử dung không thu hồi được đề xuất gửi lịch sự trình diễn trên các chỉ tiêu không giống, phù hợp cùng với ngôn từ của từng khoản mục.

 – Lúc so sánh những tiêu chuẩn tài bao gồm, kế bên những khoản tương đương chi phí trình diễn trong tiêu chí này, kế tân oán có thể coi tương đương tiền bao hàm cả các khoản gồm thời hạn thu hồi còn lại bên dưới 3 mon kể từ ngày report (nhưng gồm kỳ hạn gốc bên trên 3 tháng) có tác dụng biến đổi tiện lợi thành một số tiền xác định cùng không có khủng hoảng trong câu hỏi đổi khác thành chi phí.

2. Đầu tư tài chủ yếu thời gian ngắn – Mã số 120

Là tiêu chuẩn tổng thích hợp phản ánh tổng mức vốn của các khoản đầu tư chi tiêu tài thiết yếu thời gian ngắn (sau khi vẫn trừ đi dự phòng giảm ngay chứng khoán khiếp doanh)

Bao gồm: Chứng khoán sale, những khoản đầu tư chi tiêu sở hữu đến ngày đáo hạn gồm kỳ hạn sót lại không thật 12 tháng Tính từ lúc thời khắc báo cáo.

Các khoản chi tiêu tài bao gồm ngắn hạn được phản ánh trong chỉ tiêu này không bao gồm các khoản chi tiêu thời gian ngắn đã làm được trình diễn vào tiêu chí “Tiền cùng những khoản tương tự tiền” (Mã số 110), những khoản cần thu về cho vay vốn được trình diễn vào tiêu chí “Phải thu ngắn hạn khác” (Mã số 133).

Mã số 120 = Mã số 121 + Mã số 122 + Mã số 123

 – Chứng khoán thù kinh doanh (Mã số 121)

+ Chỉ tiêu này phản ảnh cực hiếm những khoản chứng khoán thù với các phương tiện tài bao gồm không giống nắm giữ bởi vì mục tiêu sale trên thời khắc report (nắm giữ cùng với mục tiêu hóng tăng giá nhằm đẩy ra kiếm lời). Chỉ tiêu này rất có thể bao gồm cả những nguyên tắc tài thiết yếu ko được bệnh khoán hóa, ví dụ như thương phiếu, thích hợp đồng kỳ hạn, đúng theo đồng hân oán đổi… sở hữu do mục tiêu kinh doanh

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 121.

 – Dự chống áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hội chứng khân oán kinh doanh (Mã số 122)

+ Chỉ tiêu này phản chiếu khoản dự phòng giảm giá của những khoản bệnh khoán kinh doanh trên thời điểm report.

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 2291 cùng được ghi bằng số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đối kháng (…)

 – Đầu tư nắm giữ mang đến ngày đáo hạn thời gian ngắn (Mã số 123)

+ Chỉ tiêu này phản ảnh những khoản đầu tư chi tiêu sở hữu mang lại ngày đáo hạn tất cả kỳ hạn còn lại không thực sự 12 tháng hoặc vào một chu kỳ luân hồi chế tạo, marketing thông thường tại thời gian báo cáo

Bao gồm: tiền gửi bao gồm kỳ hạn, trái phiếu, thương thơm phiếu và những các loại hội chứng khân oán nợ không giống.

+ Chỉ tiêu này ko bao hàm các khoản chi tiêu nắm giữ mang lại ngày đáo hạn đã được trình diễn trong tiêu chí “Tiền cùng những khoản tương đương tiền” (Mã số 110), các khoản nên thu về cho vay vốn được trình diễn vào tiêu chuẩn “Phải thu thời gian ngắn khác” (Mã số 133).

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ chi tiết của TK 1281, 1288.

3. Các khoản buộc phải thu nđính thêm hạn – Mã số 130

Là tiêu chí tổng hợp phản chiếu toàn bộ quý hiếm của các khoản đề xuất thu thời gian ngắn tất cả kỳ hạn thu hồi còn sót lại không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ luân hồi marketing thông thường trên thời gian báo cáo

Bao gồm: Phải thu thời gian ngắn của chúng ta, trả trước cho tất cả những người buôn bán thời gian ngắn, nên thu ngắn hạn không giống, gia tài thiếu đợi cách xử trí (sau khoản thời gian đã trừ đi dự trữ đề nghị thu ngắn hạn cực nhọc đòi).

Mã số 130 = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 133 + Mã số 134 + Mã số 135

 – Phải thu ngắn hạn của chúng ta (Mã số 131)

+ Chỉ tiêu này phản ánh số chi phí còn cần thu của bạn bao gồm kỳ hạn tịch thu còn lại không thực sự 12 tháng hoặc vào một chu kỳ sale thông thường trên thời gian report.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào toàn bô dư Nợ cụ thể của TK 131 msinh hoạt theo từng quý khách.

 – Trả trước cho người buôn bán thời gian ngắn (Mã số 132)

+ Chỉ tiêu này phản ánh số tiền vẫn trả trước cho những người cung cấp để sở hữ gia sản, dịch vụ với công ty đang nhận thấy tài sản, các dịch vụ vào thời hạn không thật 12 tháng hoặc vào một chu kỳ luân hồi marketing thông thường tại thời điểm báo cáo.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này căn cứ vào toàn bô dư Nợ cụ thể của TK 331 mnghỉ ngơi theo từng tín đồ bán.

 – Phải thu thời gian ngắn không giống (Mã số 133)

+ Chỉ tiêu này đề đạt những khoản cần thu khác bao gồm kỳ hạn thu hồi sót lại không quá 12 mon hoặc vào một chu kỳ luân hồi sale thường thì trên thời khắc báo cáo

Bao gồm: Phải tiếp thu giải ngân cho vay ngắn hạn; phải thu nội bộ thời gian ngắn khác quanh đó khoản bắt buộc bỏ túi vốn marketing sinh sống đơn vị chức năng trực ở trong đã làm được phản ảnh sinh sống tiêu chí “Vốn sale sống đơn vị trực thuộc” (Mã số 213); những khoản sẽ đưa ra hộ; cần đuc rút tiền lãi, cổ tức được chia; các khoản tạm ứng; các khoản cầm đồ, cam kết cược, ký kết quỹ, cho mượn trong thời điểm tạm thời,… mà lại công ty lớn được quyền thu hồi.

+ Lúc đơn vị chức năng cấp bên trên lập Báo cáo tình trạng tài chủ yếu tổng phù hợp với đơn vị chức năng cấp dưới hạch tân oán nhờ vào, khoản yêu cầu thu nội bộ ngắn hạn không giống vào tiêu chí này được bù trừ cùng với khoản cần trả nội bộ thời gian ngắn không giống trong chỉ tiêu “Phải trả ngắn hạn khác” (Mã số 415) bên trên Báo cáo tình trạng tài thiết yếu của những đơn vị hạch toán phụ thuộc.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ chi tiết của các TK 1288 (cụ thể mang đến vay), 1368, 1386, 1388, 334, 338, 141.

 – Tài sản thiếu thốn ngóng cách xử trí (Mã số 134)

+ Chỉ tiêu này phản ánh những tài sản thiếu vắng, mất non chưa rõ nguim nhân đang ngóng giải pháp xử lý tại thời gian report.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ TK 1381.

 – Dự phòng buộc phải thu thời gian ngắn cực nhọc đòi (Mã số 135)

+ Chỉ tiêu này phản chiếu khoản dự phòng cho những khoản buộc phải thu ngắn hạn khó đòi trên thời gian report.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có chi tiết của TK 2293, chi tiết dự phòng cho những khoản phải thu ngắn hạn khó khăn đòi với được ghi ngay số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…)

4. Hàng tồn kho – Mã số 140

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh toàn thể quý giá hiện tại có những các loại hàng tồn kho dự trữ đến quy trình thêm vào, marketing của người tiêu dùng (sau khoản thời gian trừ đi dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho) cho thời gian report.

Mã số 140 = Mã số 141 + Mã số 142

 – Hàng tồn kho (Mã số 141)

+ Chỉ tiêu này phản chiếu tổng mức của sản phẩm tồn kho trực thuộc quyền thiết lập của chúng ta được giao vận trong vòng thời hạn không thật 12 tháng hoặc vào một chu kỳ marketing thông thường trên thời khắc báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ của những TK 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157

 – Dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá sản phẩm tồn kho (Mã số 142)

+ Chỉ tiêu này đề đạt khoản dự phòng tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá của các các loại mặt hàng tồn kho tại thời điểm báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Có của TK 2294 với được ghi ngay số âm dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đối chọi (…)

5. Tài sản thời gian ngắn khác – Mã số 150

Là chỉ tiêu tổng thích hợp phản ảnh tổng giá trị các gia sản ngắn hạn khác bao gồm thời hạn thu hồi hoặc thực hiện không thực sự 12 mon hoặc vào một chu kỳ luân hồi marketing thông thường trên thời khắc report, như thuế GTGT còn được khấu trừ cùng gia sản thời gian ngắn không giống.

Mã số 150 = Mã số 151 + Mã số 152

 – Thuế quý hiếm tăng thêm được khấu trừ (Mã số 151)

+ Chỉ tiêu này phản ảnh số thuế GTGT còn được khấu trừ với số thuế GTGT còn được hoàn lại cho cuối năm report.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này địa thế căn cứ vào số dư Nợ của TK 133.

 – Tài sản thời gian ngắn không giống (Mã số 152)

+ Chỉ tiêu này phản ánh tài sản thời gian ngắn khác gồm thời hạn thu hồi hoặc sử dụng không thực sự 12 mon trên thời khắc report, gồm chi phí trả trước thời gian ngắn, thuế cùng các khoản khác phải thu Nhà nước.

+ Số liệu ghi vào tiêu chí này căn cứ vào số dư Nợ cụ thể của các TK 242, 333

B: TÀI SẢN DÀI HẠN – MÁ SỐ 200

 – Là tiêu chí tổng hợp đề đạt trị giá chỉ những loại gia tài không được phản ảnh vào chỉ tiêu gia sản ngắn hạn.

 – Tài sản lâu năm là các gia tài gồm thời hạn tịch thu hoặc áp dụng trên 12 tháng trên thời gian báo cáo

Bao gồm: Các khoản buộc phải thu lâu năm, gia sản thắt chặt và cố định, nhà đất đầu tư, tạo cơ bản dsinh sống dang, đầu tư tài chủ yếu dài hạn với tài sản dài hạn khác

Mã số 200 = Mã số 210 + Mã số 2trăng tròn + Mã số 230 + Mã số 240 + Mã số 250 + Mã số 260

1. Các khoản đề xuất thu lâu dài – Mã số 210

 Là chỉ tiêu tổng đúng theo đề đạt toàn cục quý hiếm của những khoản phải thu bao gồm kỳ hạn tịch thu trên 12 mon hoặc hơn một chu kỳ phân phối, kinh doanh thường thì trên thời điểm báo cáo

Bao gồm: Phải thu lâu năm của người sử dụng, trả trước cho người buôn bán dài hạn, vốn sale ở đơn vị chức năng trực trực thuộc, cần thu lâu dài không giống (sau khi trừ đi dự trữ bắt buộc thu dài hạn cực nhọc đòi).

Mã số 210 = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213 + Mã số 214 + Mã số 215

 – Phải thu lâu năm của người sử dụng (Mã số 211)

+ Chỉ tiêu này phản ảnh số tiền còn phải thu của người tiêu dùng có kỳ hạn thu hồi trên 12 mon hoặc hơn một chu kỳ luân hồi sản xuất, marketing thường thì tại thời điểm báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số dư Nợ chi tiết của TK 131 msinh sống theo từng quý khách.

 – Trả trước cho tất cả những người bán lâu dài (Mã số 212)

+ Chỉ tiêu này đề đạt số chi phí đã trả trước cho người chào bán để sở hữ gia sản, dịch vụ cùng công ty đang nhận ra gia tài, dịch vụ trong thời hạn trên 12 mon hoặc hơn một chu kỳ luân hồi tiếp tế, sale thông thường tại thời khắc báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này căn cứ vào toàn bô dư Nợ cụ thể của TK 331 mnghỉ ngơi theo từng bạn bán.

 – Vốn marketing sống đơn vị trực trực thuộc (Mã số 213)

+ Chỉ tiêu này chỉ ghi trên Báo cáo tình trạng tài bao gồm của đơn vị chức năng cấp trên đề đạt số vốn marketing đang giao cho các đơn vị chức năng hạch toán nhờ vào.

+ lúc lập Báo cáo tình trạng tài chủ yếu tổng vừa lòng của toàn công ty, chỉ tiêu này được bù trừ cùng với tiêu chí “Phải trả nội bộ về vốn gớm doanh” (Mã số 423) hoặc tiêu chí “Vốn góp của chủ sngơi nghỉ hữu” (Mã số 511) bên trên Báo cáo tình trạng tài bao gồm của các đơn vị hạch tân oán dựa vào, chi tiết phần vốn nhận của đơn vị chức năng cấp cho bên trên.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào số dư Nợ của TK 1361.

 – Phải thu dài hạn không giống (Mã số 214)

+ Chỉ tiêu này phản ảnh các khoản yêu cầu thu khác có kỳ hạn thu hồi còn lại bên trên 12 mon hoặc hơn thế một chu kỳ sale thường thì trên thời khắc báo cáo

+ Bao gồm: Phải thu dài hạn về cho vay, buộc phải thu nội cỗ dài hạn không giống không tính khoản yêu cầu thu nội bộ về vốn marketing đã có đề đạt sinh sống chỉ tiêu “Vốn marketing ngơi nghỉ đơn vị trực thuộc” (Mã số 213), yêu cầu thu về những khoản đã đưa ra hộ; các khoản nhất thời ứng, cầm đồ, ký kết cược, cam kết quỹ, đến mượn…cơ mà công ty được quyền thu hồi.

+ khi đơn vị cung cấp trên lập Báo cáo thực trạng tài chính tổng phù hợp với đơn vị cung cấp bên dưới hạch toán nhờ vào, khoản nên thu nội bộ lâu năm vào chỉ tiêu này được bù trừ cùng với khoản đề nghị trả nội cỗ lâu năm được trình diễn vào tiêu chí “Phải trả lâu năm khác” (Mã số 424) trên Báo cáo thực trạng tài chủ yếu của các đơn vị chức năng hạch toán thù phụ thuộc vào.

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Nợ chi tiết của các TK 1288 (cụ thể đến vay), 1368, 1386, 1388, 334, 338, 141.

 – Dự chống yêu cầu thu lâu dài khó khăn đòi (Mã số 215)

+ Chỉ tiêu này phản ánh khoản dự trữ cho các khoản yêu cầu thu lâu năm khó khăn đòi trên thời điểm report.

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có cụ thể của TK 2293, chi tiết dự phòng cho các khoản cần thu lâu năm nặng nề đòi và  được ghi bằng số âm bên dưới hình thức ghi vào ngoặc đối chọi (…)

2. Tài sản thắt chặt và cố định – Mã số 220

Là tiêu chí tổng hợp phản ánh toàn cục quý hiếm còn sót lại (Nguyên ổn giá trừ cực hiếm hao mòn lũy kế) của những một số loại gia sản cố định tại thời khắc report.

Mã số 2trăng tròn = Mã số 221 + Mã số 222

 – Nguyên ổn giá chỉ (Mã số 221)

+ Chỉ tiêu này phản ánh tổng thể nguyên giá chỉ những các loại gia tài cố định tại thời điểm báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Nợ của TK 211.

 – Giá trị hao mòn lũy kế (Mã số 222)

+ Chỉ tiêu này phản ánh toàn thể quý giá đang hao mòn của các một số loại gia tài cố định lũy kế tại thời khắc report.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Có của những TK 2141, 2142, 2143 và được ghi thông qua số âm dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc đối kháng (…)

3. Bất hễ sản đầu tư – Mã số 230

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ảnh toàn cục quý giá còn sót lại của những một số loại BDS đầu tư chi tiêu trên thời điểm report.

Mã số 230 = Mã số 231 + Mã số 232

 – Ngulặng giá chỉ (Mã số 231)

+ Chỉ tiêu này đề đạt toàn thể ngulặng giá bán của những nhiều loại nhà đất đầu tư trên thời gian report sau thời điểm đã trừ số tổn định thất bởi suy giảm giá trị của bất động sản đầu tư chi tiêu nắm giữ hóng tăng giá.

+ Số liệu để phản ảnh vào tiêu chí này là số dư Nợ của TK 217.

 – Giá trị hao mòn lũy kế (Mã số 232)

+ Chỉ tiêu này phản ảnh cục bộ quý giá hao mòn lũy kế của bất động sản đầu tư cần sử dụng làm cho mướn tại thời gian report.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Có của TK 2147 và được ghi thông qua số âm bên dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc đối chọi (…)

4. Xây dựng cơ phiên bản dlàm việc dang – Mã số 240

 – Chỉ tiêu này phản chiếu tổng thể trị giá gia tài cố định đang buôn bán, chi phí đầu tư xây dừng cơ bạn dạng, chi phí thay thế sửa chữa Khủng tài sản cố định dở dang hoặc đang hoàn thành chưa bàn giao hoặc không chính thức đi vào sử dụng.

 – Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 241.

5. Đầu tư tài chủ yếu lâu năm – Mã số 250

Là tiêu chuẩn tổng thích hợp phản ánh tổng mức vốn những khoản đầu tư tài bao gồm lâu dài (sau khoản thời gian trừ đi khoản dự trữ tổn thất đầu tư vào đơn vị chức năng khác) tại thời khắc báo cáo

Bao gồm: Đầu tứ góp vốn vào đơn vị không giống, đầu tư chi tiêu sở hữu mang lại ngày đáo hạn lâu dài bao gồm kỳ hạn còn sót lại bên trên 12 mon hoặc hơn một chu kỳ luân hồi sản xuất, marketing thường thì tại thời khắc báo cáo.

Mã số 250 = Mã số 251 + Mã số 252 + Mã số 253

 – Đầu bốn góp vốn vào đơn vị khác (Mã số 251)

+ Chỉ tiêu này phản ánh những khoản đầu tư vào đơn vị liên doanh, links cùng các khoản đầu tư không giống.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ cụ thể của TK 228.

 – Dự chống tổn thất đầu tư vào đơn vị không giống (Mã số 252)

+ Chỉ tiêu này phản chiếu khoản dự trữ tổn thất chi tiêu vào đơn vị chức năng không giống vày đơn vị chức năng được đầu tư bị lỗ cùng bên chi tiêu có tác dụng mất vốn trên thời khắc report.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Có của TK 2292 với được ghi bằng số âm bên dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc solo (…)

 – Đầu bốn nắm giữ mang lại ngày đáo hạn dài hạn (Mã số 253)

+ Chỉ tiêu này phản ánh những khoản đầu tư chi tiêu nắm giữ cho ngày đáo hạn bao gồm kỳ hạn sót lại bên trên 12 mon hoặc là hơn một chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường Tính từ lúc thời khắc báo cáo

+ Bao gồm: tiền gửi tất cả kỳ hạn, trái khoán, tmùi hương phiếu và những loại hội chứng khoán thù nợ không giống. Chỉ tiêu này sẽ không bao hàm các khoản đề nghị tiếp thu giải ngân cho vay được trình bày trong chỉ tiêu “Phải thu lâu năm khác” (Mã số 214).

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ cụ thể của các TK 1281, 1288.

6. Tài sản lâu dài khác – Mã số 260

 – Chỉ tiêu này đề đạt giá trị những tài sản dài hạn khác gồm thời hạn tịch thu bên trên 12 tháng hoặc hơn một chu kỳ sản xuất, sale thường thì trên thời điểm báo cáo

Bao gồm: chi phí trả trước dài hạn, các khoản yêu cầu thu của Nhà nước lâu năm (nếu như có) không được trình bày sinh hoạt các tiêu chí bên trên.

 – Doanh nghiệp chưa phải tái phân loại chi phí trả trước lâu năm thành chi phí trả trước ngắn hạn.

 – Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào số dư Nợ cụ thể của TK 242, 333.

TỔNG CỘNG TÀI SẢN – MÃ SỐ 300

Là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng trị giá tài sản hiện tại tất cả của khách hàng tại thời khắc báo cáo, bao gồm gia tài thời gian ngắn cùng tài sản dài hạn.

TỔNG CỘNG TS (Mã 300) = TS NGẮN HẠN (Mã 100) + TS DÀI HẠN (Mã 200)

PHẦN NGUỒN VỐN trong Báo cáo thực trạng tài bao gồm theo chủng loại B01b-DNN_

1. NỢ PHẢI TRẢ – MÃ SỐ 400

Là tiêu chuẩn tổng hòa hợp phản ảnh toàn thể số nợ yêu cầu trả tại thời điểm báo cáoBao gồm: Nợ ngắn hạn cùng nợ dài hạn.

Mã số 400 = Mã số 410 + Mã số 420

1. Nợ thời gian ngắn – Mã số 410

Là tiêu chuẩn tổng phù hợp đề đạt tổng giá trị những khoản nợ còn cần trả tất cả thời hạn tkhô hanh toán thù không quá 12 mon hoặc dưới một chu kỳ cung ứng, kinh doanh thường thì tại thời điểm báo cáo

Bao gồm: Các khoản vay mượn với nợ mướn tài bao gồm ngắn hạn, buộc phải trả cho người phân phối thời gian ngắn, người tiêu dùng đưa trước thời gian ngắn, thuế cùng những khoản yêu cầu nộp Nhà nước, buộc phải trả tín đồ lao rượu cồn, đề xuất trả thời gian ngắn không giống, dự phòng nên trả thời gian ngắn … trên thời điểm report.

Mã số 410 = Mã số 411 + Mã số 412 + Mã số 413 + Mã số 414 + Mã số 415 + Mã số 416 + Mã số 417 + Mã số 418

 – Phải trả bạn cung cấp ngắn hạn (Mã số 411)

+ Chỉ tiêu này phản ánh số tiền còn nên trả cho người phân phối tất cả thời hạn tkhô hanh toán thù còn sót lại không quá 12 tháng hoặc vào một chu kỳ luân hồi thêm vào, sale thông thường trên thời khắc report.

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào toàn bô dư Có chi tiết của TK 331 msinh hoạt đến từng fan phân phối.

 – Người sở hữu đưa tiền trước thời gian ngắn (Mã số 412)

+ Chỉ tiêu này phản chiếu số chi phí người mua ứng trước để sở hữ thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ, gia tài cố định và thắt chặt, BDS đầu tư chi tiêu cùng công ty có nghĩa vụ hỗ trợ vào thời hạn không quá 12 tháng hoặc trong một chu kỳ luân hồi phân phối, sale thường thì trên thời gian báo cáo (ko bao gồm những khoản lợi nhuận thừa nhận trước).

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này căn cứ vào tổng thể dư Có chi tiết của TK 131 msống mang lại từng quý khách hàng.

 – Thuế cùng những khoản đề xuất nộp Nhà nước (Mã số 413)

+ Chỉ tiêu này phản chiếu tổng các khoản công ty còn nên nộp đến Nhà nước tại thời gian báo cáo, bao hàm cả những khoản thuế, phí tổn, lệ phí tổn và những khoản buộc phải nộp không giống.

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này địa thế căn cứ vào tổng số dư Có cụ thể của TK 333.

 – Phải trả bạn lao động (Mã số 414)

+ Chỉ tiêu này phản chiếu các khoản công ty lớn còn đề nghị trả cho những người lao rượu cồn trên thời điểm report.

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có cụ thể của TK 334.

 – Phải trả thời gian ngắn khác (Mã số 415)

+ Chỉ tiêu này phản ánh những khoản phải trả không giống bao gồm kỳ hạn tkhô hanh toán thù còn lại không quá 12 tháng hoặc vào một chu kỳ phân phối, sale thông thường tại thời khắc báo cáo, ko kể các số tiền nợ yêu cầu trả đã làm được phản ảnh trong các tiêu chí khác

Bao gồm: Ngân sách đề xuất trả thời gian ngắn, nên trả nội bộ thời gian ngắn khác xung quanh khoản yêu cầu trả nội bộ về vốn sale đã có được phản chiếu sống tiêu chí “Phải trả nội cỗ về vốn ghê doanh” (Mã số 423), doanh thu không tiến hành ngắn hạn, giá trị gia sản vạc hiện tại thừa chưa rõ nguim nhân, các khoản đề nghị nộp mang đến ban ngành BHXH, KPCĐ, các khoản dấn cam kết cược, cam kết quỹ ngắn thêm hạn…

+ Lúc đơn vị cung cấp bên trên lập Báo cáo tài chính tổng hợp với các đơn vị chức năng cung cấp bên dưới hạch toán thù nhờ vào, khoản nên trả nội cỗ ngắn hạn trong tiêu chí này được bù trừ cùng với khoản buộc phải thu nội bộ thời gian ngắn được trình diễn vào chỉ tiêu “Phải thu ngắn hạn khác” (Mã số 133) bên trên Báo cáo tình hình tài bao gồm của những đơn vị hạch tân oán phụ thuộc.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào số dư Có cụ thể của các TK 335, 3368, 338, 1388.

 – Vay với nợ mướn tài chủ yếu thời gian ngắn (Mã số 416)

+ Chỉ tiêu này đề đạt tổng mức vốn các khoản doanh nghiệp đi vay tất cả vay mượn dưới vẻ ngoài gây ra trái phiếu, còn nợ các bank, tổ chức, cửa hàng tài chính và những đối tượng khác có kỳ hạn thanh tân oán sót lại không thật 12 tháng hoặc vào một chu kỳ cung ứng kinh doanh thông thường trên thời điểm báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào số dư Có chi tiết của TK 341.

 – Dự chống đề nghị trả ngắn hạn (Mã số 417)

+ Chỉ tiêu này phản chiếu khoản dự trữ cho những khoản dự loài kiến yêu cầu trả không thật 12 mon hoặc vào chu kỳ phân phối, sale thông thường tiếp theo trên thời điểm báo cáo

Bao gồm: Dự chống bảo hành thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, công trình xây dựng xuất bản, các khoản chi phí trích trước để thay thế sửa chữa TSCĐ định kỳ, ngân sách hoàn nguyên môi trường trích trước… Các khoản dự phòng buộc phải trả thường xuyên được dự trù, chưa chắc chắn rằng về thời gian nên trả, quý hiếm nên trả với công ty không nhận ra hàng hóa, hình thức dịch vụ từ nhà hỗ trợ.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào số dư Có chi tiết của TK 352.

 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi an sinh (Mã số 418)

+ Chỉ tiêu này phản chiếu Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi an sinh, Quỹ ttận hưởng ban cai quản quản lý không sử dụng trên thời khắc report.

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 353.

2. Nợ dài hạn – Mã số 420

Là tiêu chí tổng phù hợp phản ảnh tổng giá trị các khoản nợ dài hạn của doanh nghiệp bao gồm số đông khoản nợ gồm thời hạn tkhô cứng toán sót lại trường đoản cú 12 mon trsống lên hoặc trên một chu kỳ luân hồi cấp dưỡng, marketing thông thường trên thời khắc báo cáo

Bao gồm: Khoản cần trả fan cung cấp dài hạn, người mua đưa trước dài hạn, buộc phải trả nội bộ về vốn marketing, những khoản bắt buộc trả lâu dài không giống, vay mượn cùng nợ thuê tài bao gồm lâu năm, dự phòng cần trả lâu năm và quỹ trở nên tân tiến khoa học với technology trên thời gian báo cáo.

Mã số 4trăng tròn = Mã số 421 + Mã số 422 + Mã số 423 + Mã số 424 + Mã số 425 + Mã số 426 + Mã số 427.

 – Phải trả tín đồ phân phối dài hạn (Mã số 421)

+ Chỉ tiêu này phản ánh số chi phí còn yêu cầu trả cho những người bán gồm thời hạn tkhô cứng toán còn sót lại trên 12 mon hoặc hơn một chu kỳ luân hồi cung ứng, sale thông thường trên thời điểm báo cáo.

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào tổng số dư Có chi tiết của TK 331 mngơi nghỉ cho từng người bán.

 – Người sở hữu trả trước dài hạn (Mã số 422)

+ Chỉ tiêu này phản ảnh số chi phí người mua ứng trước để mua thành phầm, hàng hóa, hình thức dịch vụ, gia tài cố định và thắt chặt, bất động sản đầu tư với thời hạn công ty bao gồm nghĩa vụ cung cấp là trên 12 mon hoặc hơn thế một chu kỳ luân hồi tiếp tế, kinh doanh thông thường trên thời điểm báo cáo (ko bao hàm các khoản doanh thu nhấn trước).

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này địa thế căn cứ vào số dư Có cụ thể của TK 131 msống cụ thể mang lại từng quý khách.

 – Phải trả nội bộ về vốn sale (Mã số 423)

+ Tùy nằm trong vào đặc điểm chuyển động và quy mô cai quản của từng đơn vị chức năng, doanh nghiệp tiến hành phân cấp cho với cách thức cho đơn vị chức năng hạch tân oán phụ thuộc vào ghi nhấn khoản đầu tư bởi doanh nghiệp lớn cung cấp vào tiêu chuẩn này hoặc chỉ tiêu “Vốn góp của nhà snghỉ ngơi hữu” (Mã số 511).

+ Chỉ tiêu này chỉ trình diễn trên Báo cáo tình trạng tài bao gồm đơn vị cấp dưới không tồn tại tư giải pháp pháp nhân hạch toán phụ thuộc vào, phản chiếu các khoản đơn vị cung cấp bên dưới yêu cầu trả mang lại đơn vị chức năng cung cấp bên trên về vốn sale.

+ khi đơn vị chức năng cấp bên trên lập Báo cáo thực trạng tài thiết yếu tổng vừa lòng toàn doanh nghiệp, tiêu chuẩn này được bù trừ với tiêu chuẩn “Vốn marketing sinh hoạt đơn vị chức năng trực thuộc” (Mã số 213) trên Báo cáo tình hình tài bao gồm của đơn vị cung cấp bên trên.

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào chi tiết số dư Có TK 3361.

 – Phải trả lâu năm không giống (Mã số 424)

+ Chỉ tiêu này phản ánh các khoản bắt buộc trả không giống gồm kỳ hạn tkhô nóng tân oán còn sót lại trên 12 tháng hoặc hơn thế một chu kỳ luân hồi cung ứng, kinh doanh thường thì tại thời khắc báo cáo, ko kể những số tiền nợ đề nghị trả đã làm được phản ánh trong các chỉ tiêu khác

Bao gồm: Chi phí đề nghị trả, bắt buộc trả nội bộ khác ko kể khoản cần trả nội cỗ về vốn sale, doanh thu chưa tiến hành lâu dài, những khoản dấn cam kết cược, ký kết quỹ lâu năm hạn…

+ khi đơn vị chức năng cấp bên trên lập Báo cáo tài chủ yếu tổng hợp với các đơn vị chức năng cấp bên dưới hạch toán thù dựa vào, khoản đề xuất trả nội cỗ lâu năm vào tiêu chuẩn này được bù trừ cùng với khoản bắt buộc thu nội cỗ dài hạn khác được trình bày trong tiêu chí “Phải thu lâu năm khác” (Mã số 214) bên trên Báo cáo tình hình tài chủ yếu của những đơn vị chức năng hạch tân oán phụ thuộc vào.

+ Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này căn cứ vào số dư Có chi tiết của các TK 335, 3368, 338, 1388.

 – Vay với nợ thuê tài thiết yếu lâu dài (Mã số 425)

+ Chỉ tiêu này đề đạt các khoản công ty lớn vay mượn, nợ của những bank, tổ chức, công ty tài thiết yếu với những đối tượng không giống, cực hiếm cổ phiếu ưu tiên theo mệnh giá bán nhưng buộc phải người kiến tạo bắt buộc thâu tóm về tại một thời điểm đã làm được xác minh sau này bao gồm kỳ hạn thanh hao toán còn lại bên trên 12 hoặc hơn một chu kỳ tiếp tế kinh doanh thường thì trên thời điểm báo cáo

Bao gồm: Tiền vay mượn bank, tổ chức tài thiết yếu, khoản đề xuất trả về gia tài thắt chặt và cố định mướn tài chính…

 – Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có cụ thể những TK 341, 4111 (chi tiết loại cổ phiếu ưu tiên được phân các loại là nợ buộc phải trả).

 – Dự phòng bắt buộc trả dài hạn (Mã số 426)

+ Chỉ tiêu này đề đạt khoản dự phòng cho các khoản dự kiến nên trả sau 12 tháng hoặc sau một chu kỳ cung ứng, sale thông thường tiếp theo sau tại thời điểm báo cáo

Bao gồm: Dự phòng bh sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, công trình thiết kế, dự phòng tái tổ chức cơ cấu, các khoản chi phí trích trước để thay thế TSCĐ định kỳ, chi phí trả nguyên ổn môi trường trích trước… Các khoản dự phòng phải trả thường được ước tính, không chắc chắn rằng về thời hạn cần trả, cực hiếm nên trả và công ty lớn chưa nhận thấy hàng hóa, hình thức từ bỏ bên hỗ trợ.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này căn cứ vào số dư Có chi tiết của TK 352.

 – Quỹ cải tiến và phát triển khoa học với technology (Mã số 427)

+ Chỉ tiêu này phản ảnh số Quỹ phát triển kỹ thuật và technology chưa áp dụng trên thời khắc báo cáo.

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có của TK 356.

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU – MÃ SỐ 500

Là chỉ tiêu tổng phù hợp phản ảnh các khoản đầu tư marketing thuộc về của người đóng cổ phần, thành viên góp vốn

Bao gồm: Vốn góp của chủ cài đặt, thặng dư vốn cổ phần, vốn khác của chủ download, cổ phiếu quỹ, các quỹ thuộc vốn chủ cài đặt, ROI sau thuế chưa phân păn năn, chênh lệch tỷ giá bán ân hận đoái.

Mã số 500 = Mã số 511 + Mã số 512 + Mã số 513 + Mã số 514 + Mã số 515 + Mã số 516 + Mã số 517

1. Vốn góp của chủ tải – Mã số 511

 – Chỉ tiêu này đề đạt tổng số vốn đã thực góp của các nhà cài đặt vào doanh nghiệp (đối với cửa hàng cổ phần phản ảnh vốn góp của các cổ đông theo mệnh giá chỉ cổ phiếu) trên thời khắc báo cáo.

 – Tại đơn vị chức năng hạch tân oán nhờ vào, tiêu chuẩn này rất có thể phản ánh số vốn được cấp ví như doanh nghiệp hình thức đơn vị hạch tân oán phụ thuộc ghi nhấn vào TK 411.

 – Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là số dư Có của TK 4111.

2. Thặng dư vốn CP – Mã số 512

 – Chỉ tiêu này đề đạt thặng dư vốn cổ phần tại thời khắc report của chúng ta cổ phần.

 – Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có của TK 4112. Nếu TK 4112 gồm số dư Nợ thì tiêu chí này được ghi thông qua số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc đối kháng (…)

3. Vốn khác của nhà tải – Mã số 513

 – Chỉ tiêu này đề đạt quý hiếm các khoản đầu tư không giống của nhà download tại thời khắc báo cáo.

 – Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này là số dư Có TK 4118.

4. Cổ phiếu quỹ – Mã số 514

 – Chỉ tiêu này đề đạt quý giá cổ phiếu quỹ hiện tại gồm ở thời khắc report của công ty cổ phần.

 – Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là số dư Nợ của TK 419 với được ghi bằng số âm bên dưới bề ngoài ghi vào ngoặc solo (…)

5. Chênh lệch tỷ giá chỉ hối hận đoái – Mã số 515

 – Trường phù hợp đơn vị chức năng áp dụng đồng tiền khác Đồng toàn quốc có tác dụng đơn vị chức năng chi phí tệ vào kế tân oán, tiêu chí này phản ánh khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái vì chưng chuyển đổi Báo cáo tài chủ yếu sang trọng Đồng toàn quốc.

6. Các quỹ trực thuộc vốn nhà cài – Mã số 516

 – Chỉ tiêu này đề đạt những quỹ trực thuộc vốn nhà sở hữu chưa thực hiện tại thời khắc report.

 – Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là số dư Có TK 418.

7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân păn năn – Mã số 517

 – Chỉ tiêu này phản ảnh số lãi (hoặc lỗ) sau thuế chưa phân pân hận tại thời điểm report.

Xem thêm: Mở Khóa Mạng Điện Thoại Viettel Bị Khóa Và Cách Mở Khóa, Mở Khóa Mạng Điện Thoại Viettel

 – Số liệu để ghi vào tiêu chí này là số dư Có của TK 421. Trường hòa hợp TK 421 tất cả số dư Nợ thì số liệu chỉ tiêu này được ghi bằng số âm bên dưới bề ngoài ghi vào ngoặc solo (…)

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN – MÃ SỐ 600

Phản ánh tổng số những nguồn vốn ra đời gia tài của bạn tại thời điểm báo cáo.

MÃ SỐ 600 = NỢ PHẢI TRẢ (MÃ SỐ 400) + VỐN CHỦ STại HỮU (MÃ SỐ 500)

LƯU Ý:

TỔNG CỘNG TÀI SẢN (Mã số 300) = TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (Mã số 600)

Hướng dẫn bí quyết lập Báo cáo tình hình tài chính theo chủng loại B01-DNNKLT – Thông tứ 133/2016/TT-BTC