Cách in full khổ giấy a4 trong powerpoint

Hướng dẫn in các bản trính chiếu từ PowerPoint

Để in được, Microsoft PowerPoint cần phải có một hệ thống printer driver(điều khiển máy in) trong máy tính để máy in được sử dụng. Bật máy in và đưa giấy vào khay của máy in.Thay đổi thiết lập Page Setup- Từ menuFile, kíchPage Setup- Hộp thoạiPage Setuphiển thị, kích vào chỗ mũi tên xổ xuống trênSlides sized for:và chọn:

Bạn đang xem: Cách in full khổ giấy a4 trong powerpoint 2010

Bạn đang xem: Cách in full khổ giấy a4 trong powerpoint

*

On-screen ShowHướng trang nằm ngang. Độ rộng thiết lập 10 inches, độ cao là 7.5 inches
Letter Paper (8.5 X 11 in)Độ rộng là 10 inches, độ dài là 7.5 inches. Cho phép các slide ở trong cả trang, (định hướng trang xoay ngang)
Ledger Paper (11 X 17 in)Độ rộng là 13.32 inches, độ dài 9.99 inches. Giấy đươc xoay ngang
A3 Paper (297 X 420 mm)Giấy A3Độ rộng là 14 inches, dài là 10.5 inches. Giấy được xoay ngang
A4 Paper (210 X 297 mm)Giấy A4Nếu giấy được thiết lập nằm ngang, với độ rộng là 26 cm, dài là 18 cm thì slide sẽ lấp đầy cả trang A4.
B4 (ISO) Paper (250 X 353 mm)Giấy B4Giấy B4 Độ rộng được đăt là 11.84 inches, dài là 8.88 inches
B5 (ISO) Paper (176 X 250 mm)Giấy B5Giấy B5 Độ rộng là 7.84 inches, dài là 5.88 inches
35 mm SlidesĐộ rộng là 11.25 inches, dài là 7.5 inches. Nếu giấy được đặt ngang, nội dung slide sẽ nằm trong khoảng đó
OverheadĐộ rộng là 10 inches, dài là 7.5 inches. Cho phép slide cả trang giấy, thiết lập giấy được xoay ngang
BannerĐộ rộng là 8 inches, dài là 1 inches
CustomLựa chọn kích thước bạn cần bằng cách kích vào mũi tên lên hoặc xuống trong hộp Height và Width

- Nếu bạn muốn bắt đầu đánh số tự động cho các slide với nhiều số khác nhau, gõ số mới trong hộpNumber slides from- Trong phầnOrientation, lựa chọn cách định hướng cho các slide trong hộp Slide. Chọn đứng hoặc nằm ngang.- Trong phầnNotes, handouts & outline, lựa chọn cách định hướng cho mục ghi chú, mục tin và đường viền. Chọn đứng hoặc nằm ngang.- Khi nào kết thúc, kíchOKIn ấn- Từ menuFile, kíchPrint


Xem thêm: Việt Nam Sau Cách Mạng Tháng 8, Cách Mạng Tháng Tám Năm 1945

*

- Hộp thoại Print có 4 mục:Printer(Máy in),Print range(Vùng in),Copies(Số bản sao) vàPrint what.Phần PrinterPhần này hiển thị thông tin về máy in. Phải chắc chắn trong mụcName:hộp hiển thị tên máy inNút PropertiesKích lên nút để bạn thiết lập cỡ giấy in, định hướng giấy, màu sắc hoặc in đen trắng,… Những việc đó rất quan trọng, nó ảnh hưởng đến việc in ra ngoài. KíchOKkhi kết thúc và quay trở lại hộp thoạiPrintPhần Print range (Vùng in)Vùng in cho phép bạn xác định in cái gì. Lựa chọn các mục sẵn có: