Cách Dùng Which Trong Mệnh Đề Quan Hệ

Mệnh đề quan hệ tình dục là 1 trong những công ty điểm quan trọng đặc biệt, đề nghị nắm vững trong họcgiờ anh. Bài hôm nay thosanlinhhon.vn Reviewđang chia sẻ tới chúng ta chủ đề này.

Bạn đang xem: Cách dùng which trong mệnh đề quan hệ


*

Mệnh đề (Clause) là một trong những phần của câu, nó rất có thể bao gồm các từ bỏ tuyệt tất cả cấu trúc của tất cả một câu. Mệnh đề dục tình dùng làm phân tích và lý giải rõ hơn về danh tự đứng trước nó.
Xét ví dụ sau:The woman who is wearing the T-shirt is my girlfriend.Trong câu này phần được viết chữ nghiêng được điện thoại tư vấn là 1 trong relative sầu clause, nó lép vế “the woman” và dùng để làm xác định danh tự kia.Nếu quăng quật mệnh đề này ra bọn họ vẫn đang còn một câu hoàn chỉnh:The woman is my girlfriend.

Đại từ bỏ quan hệ

Cách sử dụng

Ví dụ

Who

Làm chủ ngữ, thay mặt đại diện ngôi người

I told you about the womanwho lives next door.

which

Làm công ty ngữ hoặc tân ngữ, thay mặt ngôi đồ vật, rượu cồn vậtBổ sung cho cả câu đứng trước nó

Do you see the catwhich is lying on the roof?He couldn’t readwhich surprised me.

whose

Chỉ tải cho những người với vật

Do you know the boywhose mother is a nurse?

whom

Đại diện mang lại tân ngữ chỉ người

I was invited by the professorwhom I met at the conference.

That

Đại diện đến chủ ngữ chỉ bạn, đồ gia dụng, đặc trưng vào mệnh đề quan hệ khẳng định (who, which vẫn đang còn thê áp dụng được)

I don’t lượt thích the tablethat stands in the kitchen.

B.Relative sầu Clauses -Mệnh đề quan tiền hệ

Mệnh đề quan hệ tình dục (mệnh đề tính từ) bước đầu bởi các đại trường đoản cú quan liêu hệ: who, whom, which, that, whose tốt phần đa trạng trường đoản cú quan lại hệ: why, where, when. Mệnh đề quan hệ giới tính dùng làm ngã nghĩa đến danh trường đoản cú đứng trước nó.

I. Các đại tự quan liêu hệ


1. WHO

- cai quản trường đoản cú vào mệnh đề quan lại hệ

- thay thế sửa chữa đến danh trường đoản cú chỉ người

….. N (person) + WHO + V + O

2. WHOM

- có tác dụng túc từ bỏ đến cồn tự vào mệnh đề quan tiền hệ

- sửa chữa mang đến danh trường đoản cú chỉ người

…..N (person) + WHOM + S + V

3. WHICH

- cai quản trường đoản cú hoặc túc trường đoản cú vào mệnh đề quan hệ

- sửa chữa thay thế mang đến danh từ bỏ chỉ vật

….N (thing) + WHICH + V + O….N (thing) + WHICH + S + V

4. THAT

- hoàn toàn có thể sửa chữa thay thế cho địa điểm của who, whom, which vào mệnh đề quan hệ giới tính quan hệ xác định

* Các ngôi trường hòa hợp hay sử dụng “that”:

- Khi đi sau những vẻ ngoài đối chiếu nhất

- khi đi sau những từ: only, the first, the last

- lúc danh trường đoản cú đi trước bao gôm toàn bộ cơ thể cùng vật

- khi đi sau những đại tự bất định, đại từ phủ định, đại từ bỏ chỉ số lượng: no one, notoàn thân, nothing, anyone, anything, anytoàn thân, someone, something, sometoàn thân, all, some, any, little, none.

Ex: He was the most interesting person that I have ever met.

It was the first time that I heard of it.


These books are all that my sister left me.

She talked about the people và places that she had visited.

* Các ngôi trường đúng theo không sử dụng that:

- trong mệnh đề quan hệ nam nữ không xác định


- sau giới từ

5. WHOSE

Dùng nhằm chỉ sở hữu cho danh trường đoản cú chỉ tín đồ hoặc đồ vật, hay nỗ lực cho các từ: her, his, their, hoặc bề ngoài ‘s

…..N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

*

II. Các trạng từ quan lại hệ

1. WHY: mởđầu mang đến mệnh đề dục tình trong giờ Anhchỉ nguyên nhân, thường nỗ lực mang đến nhiều for the reason, for that reason.

…..N (reason) + WHY + S + V …

Ex: I don’t know the reason. You didn’t go to school for that reason.

→I don’t know the reason why you didn’t go lớn school.

2. WHERE: thay thế sửa chữa từ chỉ xứ sở, thường thay cho there

….N (place) + WHERE + S + V ….

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: a/ The hotel wasn’t very clean. We stayed t that khách sạn.

→The khách sạn where we stayed wasn’t very clean.→The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

3. WHEN: sửa chữa thay thế trường đoản cú chỉ thời gian, hay cố gắng mang lại trường đoản cú then

….N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

Ex: Do you still remember the day? We first met on that day.

→Do you still rethành viên the day when we first met?→Do you still remember the day on which we first met?

I don’t know the time. She will come bachồng then. →I don’t know the time when she will come bachồng.

III.Các loại Mệnh đề quan tiền hệ

Có nhị nhiều loại mệnh đề quan lại hệ: mệnh đề dục tình xác định với mệnh đề dục tình ko xác minh.

Mệnh đề tình dục khẳng định (Defining relative clauses): là mệnh đề được dùng làm khẳng định danh từ bỏ đứng trước nó. Mệnh đề xác minh là mệnh đề cần thiết mang đến ý nghĩa sâu sắc của câu, không tồn tại nó câu sẽ không đầy đủ nghĩa. Nó được thực hiện Khi danh tự là danh từ không xác minh và ko cần sử dụng vệt phẩy ngăn cách nó với mệnh đề thiết yếu.Mệnh đề tình dục không hạn định (Non-defining relative sầu clauses): là mệnh đề cung ứng thêm đọc tin về một người, một thứ hoặc một vấn đề đã làm được khẳng định. Mệnh đề không khẳng định là mệnh đề không độc nhất thiết yêu cầu tất cả vào câu, không tồn tại nó câu vẫn đầy đủ nghĩa. Nó được sử dụng Lúc danh trường đoản cú là danh trường đoản cú xác định và được phân làn cùng với mệnh đề thiết yếu bằng một hoặc nhị vệt phẩy (,) xuất xắc vết gạch ngang (-)

Ex: Dalat, which I visited last summer, is very beautiful. (Non-defining relative sầu clause)

Note: để tìm hiểu khi nào dùng mệnh đề quan hệ không xác định, ta xem xét các điểm sau:

- lúc danh từ mà nó vấp ngã nghĩa là một trong những danh trường đoản cú riêng

- Khi danh từ bỏ nhưng mà nó té nghĩa là một trong những tính trường đoản cú thiết lập (my, his, her, their)

- lúc danh trường đoản cú nhưng nó ngã nghĩa la một danh trường đoản cú đi với this , that, these, those

IV. Một số xem xét trong mệnh đề quan hệ

1. Nếu vào mệnh đề quan hệ giới tính bao gồm giới từ bỏ thì giới tự hoàn toàn có thể đặt trước hoặc sau mệnh đề quan hệ tình dục (chỉ áp dụng với whom với which.)

Ex: Mr. Brown is a nice teacher. We studied with hyên ổn last year.→Mr. Brown, with whom we studied last year, is a nice teacher.→Mr. Brown, whom we studied with last year, is a nice teacher.

2. Có thể dùng which nạm cho tất cả mệnh đề đứng trước.

Ex: She can’t come khổng lồ my birthday party. That makes me sad. → She can’t come to my birthday tiệc nhỏ, which makes me sad.

3. Ở vị trí túc từ bỏ, whom hoàn toàn có thể được vậy bằng who.

Ex: I’d lượt thích lớn talk lớn the man whom / who I met at your birthday các buổi tiệc nhỏ.

4. Trong mệnh đề tình dục xác minh , bạn có thể quăng quật những đại từ quan hệ giới tính làm cho túc từ:whom, which.


5. Các cụm từ bỏ chỉ số lượng some of, both of, all of, neither of, many of, none of … có thể được dùng trước whom, which với whose.

Ex: I have sầu two sisters, both of whom are students. She tried on three dresses, none of which fitted her.
Mệnh đề quan hệ nam nữ chứa các đại từ tình dục quản lý từ who, which, that hoàn toàn có thể được rút gọn thành cụm ngày nay phân từ (V-ing) hoặc quá khứ đọng phân từ bỏ (V3/ed).

* Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề dữ thế chủ động thì rút thành cụm bây chừ phân từ (V-ing).

a/ The man who is standing over there is my father. →The man standing over there is my father.b/ The couple who live sầu next door to lớn me are professors. →The couple living next door khổng lồ me are professors.

* Nếu mệnh đề quan hệ là mệnh đề tiêu cực thì rút thành cụm thừa khứ đọng phân từ (V3/ed). Ví dụ:

a/ The instructions that are given on the front page are very important. →The instructions given on the front page are very important.b/ The book which was bought by my mother is interesting. → The book bought by my mother is interesting.

2. Mệnh đề quan hệ tình dục được rút ít thành các hễ trường đoản cú nguyên ổn mẫu

Mệnh đề quan hệ được rút thành cụm cồn từ bỏ nguyên ổn mẫu mã (To-infinitive) Lúc trước đại từ quan hệ tình dục tất cả các các từ: the first, the second, the last, the only hoặchình thức đối chiếu số 1. Ví dụ

a/ John was the last person that got the news. → John was the last person to lớn get the news.

b/ He was the best player that we admire. → He was the best player to be admired.


c/ He was the second man who was killed in this way. → He was the second man lớn be killed in this way.

Xem thêm: Viết Một Đoạn Văn Kể Về Ngày Đầu Tiên Đi Học Thành Một Đoạn Văn Ngắn


+ The woman,whois very clever và beautiful is my aunt

Được giản lược thành: The woman,clever and beautiful is my aunt.

4. Loại quăng quật đại tự quan hệ và to lớn be trước một ngữ giới từ bỏ (một giới tự khởi đầu kết phù hợp với các danh từ theo sau)


Ví dụ: