Cấu trúc Used lớn được thực hiện khá phổ cập vào giờ Anh. phần lớn chúng ta thấy sự xuất hiện của đuôi "ed" thường xuyên đoán các từ bỏ này nằm trong thì vượt khứ đọng, để mày mò kĩ rộng, hãy xem ngay lập tức trên bài viết dưới đây nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng used to và be used to


I. DỊCH NGHĨA, KHÁI NIỆM USED TO

1. Use khổng lồ là gì?

Use lớn nếu như được sử dụng độc thân sẽ có nghĩa là: Từng, đã có lần.

Used to là kết cấu ngữ pháp giờ Anh được thực hiện để nói về một sự khiếu nại đang xảy ra vào thừa khứ cơ mà không xảy ra trong hiện thời nữa. Hoặc câu hỏi thực hiện cấu trúc use lớn nhằm nhấn mạnh sự biệt lập thân bây giờ và thừa khứ.

Ví dụ: I used to live sầu in Ha Noi. (Tôi đã từng sống ở Ha Noi – mà lại hiện giờ đã không còn nữa).

I didn’t used to lớn stay up late when I was a student (Tôi ko từng thức khuya Khi tôi còn là sinh viên – giờ đã vứt kinh nghiệm đó).

> Tsay đắm khảo: Cấu trúc would rather

*

2. Cấu trúc Used to

Khẳng định: S + used to lớn + V

Ví dụ:I used to read lớn the book. (Ngày trước tôi thường đọc sách.)We used to go to lớn school together. (Ngày trước chúng tôi hay đến lớp bên nhau.)

Phủ định: S + did not + use to + V

Ví dụ:I didn"t use to read khổng lồ the book. (Ngày trước tôi thường ko đọc sách.)We did not use to go to lớn school together. (Ngày trước Cửa Hàng chúng tôi thường không đến lớp cùng cả nhà.)

Nghi vấn: Did + S + use lớn + V..?

Ví dụ:Did you use to lớn read to the book? (Ngày trước các bạn tất cả thường đoch sách không?)Did you use to lớn go lớn school together? (Ngày trước chúng ta tất cả hay đi học với mọi người trong nhà không?)

Nếu bạn muốn thừa nhận tứ vấn tham mê gia các khóa đào tạo của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giảng viên giỏi thẳng huấn luyện và giáo trình trường đoản cú biên soạn chuẩn theo format đề thi, tương xứng cùng với từng trình độ chuyên môn của Học viên. quý khách hàng Hãy ĐK ngay Tại Đây nhé!

II. CÁCH SỬ DỤNG USED TO

1. Để chỉ kiến thức vào quá khứ

Used to được áp dụng để chỉ thói quen vào vượt khứ đọng và không được duy trì vào hiện thời.

Ví dụ:

- We used lớn live sầu in Tnhị Binch when I as a child.

- I used lớn walk to lớn work when I was younger. 

2. Tình trạng / trạng thái vào vượt khứ

Used to được dùng để làm trình bày tình trạng trong vượt khứ đọng (hay được dùng làm việc vượt khứ đọng đơn) cơ mà không còn mãi sau nữa được miêu tả bằng mọi đụng từ bỏ biểu hiện tâm trạng sau: Have, believe sầu, know với like.

Ví dụ:

- I used to lượt thích The Men but now I never listen lớn them.

- She used lớn have sầu long hair but nowadays this hair is very short.

Dạng thắc mắc của Used to: Did(n"t) + subject + use to

Ví dụ:

Did she use to work in the office very late at night?

3. Dạng thắc mắc của Used to: Did(n’t) + subject + use to

VD: used to, be used to cùng get used to

Did he use to work in the office very late at night?

4. Dạng phủ định của Used to: Subject + didn’t + use to

VD: used lớn, be used to cùng get used to

– We didn’t use to be vegetarians.

– We didn’t use lớn get up early when we were children.

III. NHỮNG TỪ LOẠI TƯƠNG TỰ BE USED TO VÀ GET USED TO

Cấu trúc Be used khổng lồ, Used to lớn V, Get used khổng lồ trong giờ đồng hồ Anh gồm kết cấu hơi như là nhau đề nghị hay bị nhầm lẫn Khi làm cho những bài xích tập ngữ pháp. Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn dễ dàng phân minh 3 cấu tạo bên trên.

> Cách phân phát âm đuôi ed chuẩn như tín đồ bản ngữ

1. Cấu trúc BE USED TO (Đã quen với)

- Cấu trúc: To be + V-ing/ Noun

Be used to + các danh từ hoặc ving (trong kết cấu này, used là một trong tính từ bỏ và to lớn là 1 trong những giới từ)

- Cách dùng

+ Để biểu đạt chân thành và ý nghĩa rằng các bạn đã từng làm cho 1 việc gì đấy nhiều lần, vẫn khôn xiết bao gồm kinh nghiệm cùng với Việc này rồi với không thể lạ lẫm hoặc gặp khó khăn với bài toán này nữa.

Ví dụ:

- I am used to lớn getting up lately in the morning.

- She didn"t complain about the noise nextdoor. She was used lớn it.

+ Nghĩa ngược trở lại của be used to la be NOT used to: lạ lẫm với, chưa quen với

Ví dụ:

I am not used lớn the new system in the factory yet.

2. Cấu trúc to GET USED TO (Dần thân quen với)

- Cấu trúc

to get used to + V-ing/ noun

- Cách dùng

Được áp dụng nhằm nhấn mạnh vấn đề ngôn từ của cấu trúc này là Việc dần quen thuộc với cùng một vấn đề/vụ việc như thế nào đó

Ví dụ:

He got used to lớn American food

I got used khổng lồ getting up early in the morning. 

He is used to lớn swimming every day

IV. BÀI TẬP THỰC HÀNH VÀ ĐÁP.. ÁN

1. Hoàn thành những câu sau đây.

Bài tập

1. Liz .... a motorxe đạp,but last year she sold it and bought a car.

2. We came to lớn live sầu in London a few years ago. We .... in Leeds.

3. I rarely eat ice-cream now, but I .... it when I was a child.

4. Jim .... my best friover, but we aren"t good friover any longer.

5. It only takes me about 40 minutes to get lớn work now that the new roadis open. It .... more than an hour.

6. There .... a hotel near the airport, but it closed a long time ago.

7. When you lived in New York, .... lớn the theatre very often?

Đáp án

1. used to lớn have sầu

2. used to lớn live sầu

3. used khổng lồ eat

4. used to lớn be

5. used to lớn take

6. used to be

7. used khổng lồ use to go

2. Hoàn thành các câu sau

Câu hỏi

1. European drivers find it difficult khổng lồ _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.

2. See that building there? I _______________________ (go) khổng lồ school there, but now it"s a factory.

3. I"ve only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they bởi things round here.

4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

5. Working till 10pm isn"t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.

6. I can"t believe sầu they are going to lớn build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.

7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day - now he doesn"t smoke at all!

8. Whenever all my friends went to lớn discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.

9. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now.

When Max went lớn live sầu in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He"s a very open minded person.

Đáp án

1. get used khổng lồ driving.

2: used to go.

3: am still not used to.

4: used to live.

5: am used khổng lồ finishing.

6: never get used lớn.

7: used khổng lồ smoke.

8: never used to go.

9: am used to driving.

10: got used khổng lồ living.

3. Chọn đáp án đúng

Câu hỏi

1 – I lượt thích it now, but I ____.

A. didn’t use to

B. didn’t used to

2 – I find it hard _____ khổng lồ the dark evenings in winter.

A. used

B. get used

C. to lớn get used

3 – It took me a while khổng lồ get used to ____ on a continental keyboard.

A. type

B. typing

4 – I _____ to lớn being spoken khổng lồ lượt thích that!

A. am not used

B. don’t get used

C. used

5 – I ____ play football on Saturdays when I was at school.

A. was used to

B. used to

6 – Before I started cycling, I _____ go khổng lồ work by bus.

A. used to

B. got used to

7 – I haven’t studied for ages và I’m finding it hard to get used khổng lồ _____ every day.

A. study

B. studied

C. studying

8 – I couldn’t _____ used khổng lồ the food.

A. because

B. get

9 – He never _____ behave sầu like that.

A. used

B. used to

10 – It’s taking me a long time lớn ____ speaking Norwegian.

A. used to

B. get used to

Đáp án

1. A

2 .C

3. B

4. A

5. B

6. A

7. C

8. B

9. B

10. B

➢  Cấu trúc as long as cùng phần đa cấu tạo thường xuyên gặp

➢  cấu trúc Each other và những cấu tạo thường xuyên gặp

Hi vọng rằng gần như share bên trên để giúp đỡ các bạn thạo rộng vào vấn đề sử dụng cấu trúc used lớn, get used to hay be used to lớn. Đây là một trong trong số cấu tạo tiếng anh được thực hiện rộng rãi thường ngày cũng tương tự trong những bài thi TOEIC, IELTS hiện giờ.

Xem thêm: Bổ Sung Tính Năng Cho Microsoft Word Với 3 Add, Tải Hoặc Bỏ Tải Mẫu Hoặc Chương Trình Bổ Trợ

Nếu chúng ta bao gồm thắc mắc gì về used to lớn, hãy giữ lại comment dưới để được cung cấp thêm nhé.Nhận hỗ trợ tư vấn khóa đào tạo tương xứng ngay hôm nay: