Định nghĩa về cách sử dụng since với for trong giờ đồng hồ Anh

Since với for là 2 giới trường đoản cú được thực hiện tương đối phổ biến vào giờ đồng hồ Anh và đặc biệt quan trọng trong những bài thi về thì thừa khđọng đối chọi cùng những thì hoàn thành. Vì vậy, làm thế nào nhằm minh bạch 2 giới trường đoản cú này với cách cần sử dụng vào từng ngôi trường phù hợp cố kỉnh thể?

Since cùng For những được dùng vào câu cùng với chân thành và ý nghĩa diễn tả về mốc thời gian với khoảng tầm thời hạn. Tuy nhiên, từng trường đoản cú lại được áp dụng trong số những tình huống khác biệt.

Bạn đang xem: Cách dùng since và for trong hiện tại hoàn thành

A. Cách dùng Since trong giờ đồng hồ Anh

Since: Từ lúc, Lúc, Tính từ lúc khi

Since dùng chỉ mốc thời gian cơ mà sự việc tốt hành vi bắt đầu xẩy ra, chỉ mốc thời hạn. Thường vấn đáp đến thắc mắc When với sử dụng nhiều trong số thì hoàn thành.

Ví dụ: Since 7pm, since October, since 1989,….

*
*
*

(Cấu trúc for vào giờ Anh)

SinceFor
10 o’clockMarchlunchtimethree hoursfour days2 months
Monday2020they came15 minutes5 yearsyears
đôi mươi JuneChristmasshe got uptwo weeksagesa long time

Các giải pháp dùng since cùng for vào tiếng Anh

Cách cần sử dụng since

Since dùng trong số thì hoàn thành


Các thì hoàn thành

Ví dụ

Thì hiện nay hoàn thành

She haven’t slept since last night.

(Cô ấy đã không ngủ trường đoản cú tối qua)

Thì bây giờ ngừng tiếp diễn

I have sầu been playing soccer since 6 o’cloông xã.

(Tôi sẽ đá bóng từ thời điểm 6 giờ)

Thì thừa khđọng hoàn thànhI was sad when the company moved. I had worked there since I was 21 years old.

(Tôi siêu bi thiết Lúc đơn vị đóng cửa. Tôi đã thao tác làm việc ở đó từ bỏ khi tôi 21 tuổi)

Thì vượt khứ chấm dứt tiếp diễnHe had been listening that tuy vậy every night since it started.

(Anh ấy đã nghe bạn dạng nhạc đó từng buổi tối từ lúc nó ban đầu phân phát hành)


Since + Thì thừa khđọng đơn

Ví dụ: 

John have sầu liked reading since He was a child

(John đã say đắm xem sách kể từ khi anh ấy còn bé)

Since his school year started, He has been so excited

(Kể từ khi năm học tập new ban đầu, anh ấy cảm thấy siêu háo hức)

Since + Thời điểm sinh hoạt quá khứ

Ví dụ:

I’ve sầu lived here since 2010

(Tôi vẫn sinh sống ở đây trường đoản cú 2010)

Since there: kể từ đó

Ví dụ:

Since there, they have never meet together again.

(Kể từ bỏ kia, chúng ta không khi nào chạm mặt nhau nữa)

Cách sử dụng for

Cách cần sử dụng For cho các thì


Các thì

Ví dụ

Thì ngày nay đơn

I play soccer for 2 hours a day

Thì hiện nay tiếp diễn

I’m watching movie for 1.5 hours

Thì hiện giờ trả thành

They have Just sleep for 45 minutes

Thì hiện tại chấm dứt tiếp diễn

She has been learning new vocabulary for 2 days

Thì quá khứ

I was born in 1996

Thì tương lai

He will go lớn the camp for 5 days


Những bài tập về since và for tất cả đáp án

Bài 1: Dùng since hoặc for để xong câu

It’s been raining … lunchtime.Dihr has lived in London … 1995Logan has lived in Paris … ten years.They’re tired of waiting. They’ve been sitting here … an hour.Hung has been looking for a job … he left school.You haven’t been khổng lồ a tiệc ngọt … agesI wonder where John is. I haven’t seen hlặng … last week.James is away. She’s been away … Friday.The weather is dry. It hasn’t rained … a few months.

Xem thêm: Cách Viết Chữ Có Gạch Ngang Trên Đầu Trong Excel, Cách Viết Dấu Gạch Ngang Trên Đầu Trong Excel

Đáp án:

sincesinceforforsinceforsincesincefor

Bài 2: Dùng ‘since’ hoặc ‘for’ để hoàn thành câu trả lời

How long have sầu you lived in the USA? – I have lived in the USA … one year.How long has Marie been a nurse? – She has been a nurse … April.How long has Kai known Tom? – He has known Tom … 1979.How long have they studied Math? – They have studied Math … a few months.How long has Kang played badminton? – He has played badminton … a long time.How long has he worn glasses? – He has worn glasses … 1975.How long has Emily played the guitar? – She has played the guitar … high school.How long will you be on vacation? – I will be on vacation… two months.How long have you driven a motorbike? – I have driven a motorbike … my birthday.How long has Ron had his new mouse? – He has had his new mouse … last month.How long has she owned the book store? – She has owned the book store … ten years.How long has Gary played basketball? – He has played basketball … several years.How long have sầu your friends been in town? – They have been in town … Monday.How long has Mrs. Smith lived on Shing Street? – She has lived on Shing Street … many years.How long has the post office been closed? – It has been closed … six o’clock.

Đáp án: