Cách dùng giới từ in on at trong tiếng anh

Cách dùng IN – ON – AT thường hay gây nhiều nhầm lẫn cho người mới học. Để nắm chắc cách dùng 3 giới từ này thì hãy dành khoảng 10 phút để học và luyện tập cùng thosanlinhhon.vn trong bài hôm nay nhé.

Bạn đang xem: Cách dùng giới từ in on at trong tiếng anh


Cách dùng In – On – At

“In – On -At” được sử dụng lần lượt trong việc thể hiện khoảng thời gian: chung chung – khá bao quát – cụ thể. Như vậy, mỗi loại giới từ sẽ được dùng với những cách thức khác nhau. Cụ thể:

*
Hành tinh giới từ: Cách dùng In – On – AtGiới từ “In” chỉ địa điểm


Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền do thosanlinhhon.vn xây dựng, cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện bài bản 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành cho:

☀ Học viên cần học vững chắc nền tảng tiếng Anh, phù hợp với mọi lứa tuổi.

☀ Học sinh, sinh viên cần tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ Học viên cần khắc phục điểm yếu về nghe nói, từ vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.


“In” sẽ dùng cho các địa điểm chung chung như khu vực, quốc gia, thành phố… mang tính bao quát lớn, ví dụ:

In HanoiIn LondonIn VietnamIn ChinaIn AsiaGiới từ “In” chỉ thời gian

“In” là cụm từ được dùng kèm với các cụm từ chỉ thời gian để nói về một khoảng chung chung thiên niên kỷ, thập kỷ, trong năm, trong tháng, trong tuần, trong ngày,… Ví dụ như: 

In Winter, in SringIn the 21th centuryIn the 90’sIn 2020 In July, in March In three weeksIn the morning, in the afternoon Giới từ “On” chỉ địa điểm

Giới từ “on” sẽ dùng các địa điểm cụ thể hơn, ví dụ như:

On Doan Ke Thien Street, on Tran Hung Dao Street On a bus, On a train, On a plane, On a shipGiới từ “On” chỉ thời gian

Giới từ “on” chỉ các khoảng thời gian cụ thể hơn “in”; như là các thứ trong tuần, ngày tháng cụ thể và vào các ngày lễ cụ thể có chứa từ “day”. Ví dụ:

On Monday, on Sunday On June 15thOn Valentine’s day, On Labor Day, on Christmas Day Giới từ “At” chỉ địa điểm

Giới từ “at” sẽ chỉ các địa điểm chính xác, có địa chỉ cụ thể. Ví dụ:

At 169 Doan Ket Thien, At 98 Tran Hung DaoAt home, at work, at universityGiới từ “At” chỉ thời gian

Đây là giới từ được sử dụng phổ biến để chỉ một mốc thời gian cụ thể. Vì vậy, nó thường chỉ: giờ chính xác, một dịp đặc biệt không chứa từ “day”; hoặc dùng với các từ chứa “time” và “moment”. Ví dụ: 

At 6 a.m, at 8 o’clock At dawn (vào lúc bình minh); At sunrise (lúc mặt trời mọc); At midnight (vào lúc trời tối), At lunch (vào buổi trưa).At Christmas, at Mid – Autumn Festival At the momentAt that time

Bài tập giới từ In – On – At

1. She often wakes up _______ sunrise.

A. in B. on C. at

2. I like studying _______ New Year’s Day.

A. in B. on C. at

3. I was born _______ 1996.

A. in B. on C. at

4. The party is _______ June 15th.

A. in B. on C. at

5. He will meet his family _______ Christmas.

A. in B. on C. at

6. She arrived here _______ 8 o’clock. 

A. in B. on C. at

7. I have to go to school _______ Thursday.

A. in B. on C. at

8. Her family will go to the beach ________ this summer.

A. in B. on C. at

9. I was born ________ the 18th of March in 1998.

A. in B. on C. at

10. Should I call him _______ home or _______ work? 

A. in/at B. in/in C. at/at

Đáp án:

1. C 2. B 3. A 4. B 5. C

6. C 7. B 8. A 9. B 10. C

Sách Tiếng Anh Cơ Bản là bộ học liệu độc quyền do thosanlinhhon.vn xây dựng, cung cấp đầy đủ kiến thức nền tảng tiếng Anh bao gồm Phát Âm, Từ Vựng, Ngữ Pháp và lộ trình ôn luyện bài bản 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc Viết.

Bộ sách này dành cho:

☀ Học viên cần học vững chắc nền tảng tiếng Anh, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Xem thêm: Những Phần Mềm Làm Đề Thi Trắc Nghiệm Tốt Nhất, Tạo Đề Thi Trắc Nghiệm

☀ Học sinh, sinh viên cần tài liệu, lộ trình tỉ mỉ để ôn thi cuối kỳ, các kì thi quốc gia, TOEIC, B1…

☀ Học viên cần khắc phục điểm yếu về nghe nói, từ vựng, phản xạ giao tiếp Tiếng Anh.


Cách dùng “In – on – at” cũng không quá khó đúng không? Để đảm bảo nắm vững cách dùng của 3 giới từ này bạn nên ghi chép lại và luyện tập với các bài tập những này để sử dụng chúng hàng ngày. Đừng quên luyện tập và học tiếng Anh qua các video bổ ích mỗi ngày cùng thosanlinhhon.vn nhé.