Cách đổi tên email trong outlook

Outlook cho thosanlinhhon.vn 365 Outlook 2021 Outlook 2019 Outlook 2016 Outlook 2013 Outlook 2010 Outlook 2007 Xem thêm...Ít hơn

Nếu người nhận email chỉ thấy một phần tên của bạn, chẳng hạn như tên nhưng bạn muốn họ thấy tên đầy đủ của mình, bạn có thể dễ dàng thực hiện thay đổi mà bạn muốn. Màn hình có thể chỉ hiển thị một phần tên của bạn nếu bạn không nhập tên đầy đủ của mình khi lần đầu thiết lập tài khoản email.

Bạn đang xem: Cách đổi tên email trong outlook


Lưu ý: Nếu bạn đang dùng tài khoản thosanlinhhon.vn Exchange, bạn không thể thay đổi tên hiển thị. Chỉ người quản trị Exchange mới có thể thực hiện thay đổi này.


Trong Outlook, chọn Tệp > Cài đặt Tài khoản > Cài đặt Tài khoản.

*

Chọn tài khoản email bạn muốn thay đổi, rồi chọn Thay đổi.

*

Bạn có thể thay đổi tên của mình trên màn Cài đặt tài khoản. Để thay đổi tên hiển thị khi bạn gửi email, hãy cập nhật trường Tên của bạn. Trừ khi bạn cụ thể cần thay đổi bất kỳ trường nào khác, bạn có thể giữ lại các giá trị mặc định. Khi bạn thực hiện xong, hãy bấm Tiếp. Sau đó, bạn có thể chọn Đóng để quay lại Outlook.

*


Bấm tab Tệp.

Trên tab Thông tin, bấm vào Cài đặt Tài khoản, rồi bấm vào Cài đặt Tài khoản.

*

Chọn tài khoản email bạn muốn cập nhật, rồi bấm Thay đổi.

Dưới mục Thông tin Người dùng, trong hộp Tên Bạn, nhập tên mà bạn muốn hiển thị với những người nhận email từ bạn.


Quan trọng:  Office 2007 không còn được hỗ trợ. Nâng cấp lên thosanlinhhon.vn 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.Nâng cấp ngay


Email có thể chỉ hiển thị một phần tên của bạn.

*

Để hiển thị tên đầy đủ của bạn, hãy chỉnh sửa tên trong Cài đặt Tài khoản.

*

Trên menu Công cụ, bấm Thiết đặt Tài khoản.

Trên tab Email, chọn tài khoản nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP), rồi bấm Thay đổi.

Xem thêm: Cách Gõ Căn Bậc Hai Trong Word Và Excel Powerpoint 2003 2007 2010 2013 2016

Dưới mục Thông tin Người dùng, trong hộp Tên Bạn, nhập tên mà bạn muốn hiển thị với những người nhận email từ bạn.

*

Bấm Tiếp theo, rồi bấm Kết thúc.


*
*
*

Cảm ơn bạn! Bạn có muốn góp ý gì nữa không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)Bạn có thể giúp chúng tôi cải thiện không? (Bạn càng cho biết nhiều thông tin, chúng tôi càng hỗ trợ bạn được tốt hơn.)
Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)