thosanlinhhon.vnCHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ. TÌM MỘT SỐ TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ - TOÁN LỚPhường 3 - TUẦN 6
CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ. TÌM MỘT SỐ TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ - TOÁN LỚPhường 3 - TUẦN 6
TOÁN lớp 3 – TUẦN 6CHIA SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ CHO SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ.

Bạn đang xem: Cách chia 2 chữ số lớp 3

TIMF MỘT TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ

I. Lý ttiết yêu cầu nhớ

1. Chia số tất cả nhì chữ số mang đến số có một chữ số

Dạng 1. Đặt tính rồi tính

Chia số bao gồm nhị chữ số đến số gồm một chữ số (phân chia hết sinh sống những lượt chia).

Cách 1:Đặt tính.

Cách 2:Chia theo lần lượt trường đoản cú trái sang trọng đề xuất, phân chia từ hàng chục của số bị phân tách rồi bắt đầu phân tách mang đến sản phẩm đơn vị chức năng.

Ở mỗi lượt phân tách, ta thực hiện tiếp tục các phép tính nhẩm phân tách - nhân - trừ.

lấy một ví dụ. Đặt tính rồi tính

*

*

Dạng 2. Bài tân oán có lời văn

Cách 1: Đọc đề bài và xác minh rõ đề xuất của đề bài bác.

Bước 2: Phân tích đề.

Bước 3: Muốn nắn tìm một trong những phần đều nhau của một vài thì ta rước số đó chia đến số phần cân nhau vẫn mang đến.

Cách 4: Trình bày giải mã, bình chọn kết quả với Kết luận.

lấy một ví dụ. Mẹ gồm 18 trái cam. Mẹ chia mang lại Lan 1/3 số quả cam mà bà bầu bao gồm. Hỏi Lan tất cả từng nào quả cam?

Bài giải

Lan có số trái cam là:

18 : 3 = 6 (quả)

Đáp số: 18 quả cam

Dạng 3. Tính giá trị của biểu thức

Với biểu thức tất cả cất phép cộng, trừ, nhân, chia. Ta tiến hành phép tính nhân, chia trước. Thực hiện nay phép tính cùng, trừ sót lại theo trang bị trường đoản cú từ bỏ trái thanh lịch bắt buộc.

ví dụ như. Tính quý giá biểu thức:

a) 44 : 4 + 67 b) 96 : 3 – 27

c) 48 – 19 + 78 : 6 d) 90 : 5 – 6 + 21

Hướng dẫn

a) 44 : 4 + 67 = 11 + 67 = 78

b) 96 : 3 – 27 = 32 – 27 = 5

c) 48 – 19 + 78 : 6 = 48 – 19 + 13 = 29 + 13 = 42

d) 90 : 5 – 6 + 21 = 18 – 6 + 21 = 12 + 21 = 33

Dạng 4. Tìm x

lấy ví dụ như. Tìm x, biết:

a) 45 : x = 9 b) 39 : x = 3

Hướng dẫn

a) 45 : x = 9

x = 45 : 9

x = 5

b) 39 : x = 3

x = 39 : 3

x = 13

2. Tìm một số trong các phần cân nhau của một số trong những.

Dạng 1. Tìm một vài trong số phần bằng nhau của một số

Muốn nắn kiếm tìm một trong những phần cân nhau của một số trong những ta lấy số kia phân tách mang lại số phần đều nhau.

Ví dụ.

a) 1/4 của 28 m là....

b) 1/3 của 18 kilogam là...

c) 1/5 của nửa tiếng là...

d) 1/6 của 36 l là:...

Hướng dẫn

a) 1/4 của 28 m là 7m

b) 1/3 của 18 kilogam là 8 kg

c) 01/05 của 1/2 tiếng là 6 phút

d) 1/6 của 36 l là 6 l

Dạng 2: Tân oán đố

Bước 1: Đọc và so với kĩ đề, xác định quý giá của số mang đến trước cùng số phần cân nhau.

Bước 2: Muốn search một trong những phần đều bằng nhau của một trong những thì ta đem số đó phân tách mang lại số phần đều bằng nhau vẫn cho.

Bước 3: Trình bày bài bác giải và kiểm soát lại kết quả vừa tìm kiếm được.

Ví dụ. Một shop bao gồm 36 bao gạo cùng đã bán tốt 1/6 số bao đó. Hỏi cửa hàng này đã bán tốt từng nào bao gạo?

Hướng dẫn

Cơ sở đã buôn bán số bao gạo là:

36 : 6 = 6

Đáp số: 6 bao.

II. BÀI TẬP.. TỰ LUYỆN

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

a) 92 : 4 b) 65 : 5 c) 66 : 3 d) 70 : 2

Bài 2. Tính giá trị biểu thức sau:

a) 55 : 5 x 7 b) 46 : 2 x 8 c) 35 : 5 : 7 d) 66 : 2 : 3

Bài 3. Tìm y, biết:

a) y x 5 = 95 b) y x 6 = 90 c) y x 7 = 91 d) y x 2 = 72

Bài 3. Ba bạn Hùng, Dũng, Mạnh phân chia nhau 48 viên bi, Hùng rước 1/6 số bi, Dũng mang 1/3 số bi. Hỏi Mạnh bao gồm bao nhiêu viên bi?

Bài 4. Một xí nghiệp tất cả 3 tổ công nhân, tổ một tất cả số tín đồ bởi tổ 2, tổ 2 tất cả số fan bởi 1/3 tổ 3. Tổ 3 có 54 người. Hỏi xí nghiệp kia gồm từng nào công nhân?

Bài 5.Có 72 lít dầu được chứ đọng vào 3 thùng, thùng thứ nhất chứa 1/4số dầu và 8 lkhông nhiều, thùng thứ hai chứa 1/3 số dầu. Hỏi thùng thiết bị tía coa bao nhiêu lkhông nhiều dầu?

Bài 6.Có 2 vỏ hộp bi, hộp thứ 2 có 48 viên bi, hộp đầu tiên có số bi bằng 50% số bi của vỏ hộp đồ vật nhị. Hỏi yêu cầu gửi từ vỏ hộp thứ hai sang trọng vỏ hộp thứ nhất bao nhiêu viên bi để số bi của 2 hộp bởi nhau?

Bài 7.Trên cùng một quãng con đường một bạn quốc bộ đi hết quãng mặt đường tvào 1/3h, bạn đi xe đạp đi không còn quãng đường trong 1/6 giờ đồng hồ. Hỏi người đi xe đạp điện đi nkhô giòn cấp mấy lần người đi bộ?

Bài 8.Một siêu thị bao gồm 42 kg xà phòng, ngày đầu tiên bán tốt 1/7 số xà phòng, ngày thứ nhì bán được 1/2 số xà phòng còn lại. Hỏi qua 2 ngày của sản phẩm còn lai từng nào kilogam xà phòng.

Bài 9.An có một số viên bi, An mang đến Dũng 01/05 số bi, đến Bình 1/2 số bi còn sót lại, sau cùng An còn 6 viên. Hỏi ban sơ An tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 10.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Hiển Thị Thanh Công Cụ Trên Máy Tính Đơn Giản

Có bố bao con đường, bao thứ nhất có số mặt đường bởi một nửa số mặt đường của bao sản phẩm công nghệ hai. Nếu bao sản phẩm công nghệ hai bớt ra 17kilogam thì bao gồm số đường bằng 1/3 số con đường của bao lắp thêm cha, bao sản phẩm cha có 45 kilogam. Tính số mặt đường của bao thứ nhất?

Bài 11. Có 2 thùng dầu, thùng trước tiên tất cả 48 lít dầu cùng 1/6 số dầu sinh sống thùng trang bị trước tiên thêm 2 lkhông nhiều thì bởi 1/4 số dầu sinh sống thùng đồ vật nhị. Hỏi thùng đồ vật hai bao gồm bao nhiêu lkhông nhiều dầu?

Bài 12. Biết 1/4 số gà thêm 4 bé thì được 16 bé, số vịt bởi 1/3 số con gà. Hỏi bao gồm bao nhiêu bé vịt?

Học sinch học thêm các bài giảng tuần 6vào mục Học Tốt Toán Hàng Tuần trên thosanlinhhon.vn để phát âm bài xuất xắc hơn.