*

Đăng cam kết học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP.. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆPhường - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁPhường LUẬT MỚI
Tổng phù hợp tương đối đầy đủ những hàm thường được sử dụng trong Excel kế toán, trả lời cách thực hiện những hàm Excel trong kế toán đặt trên sổ sách, lên các bảng biểu cùng lên Báo cáo tài bao gồm bên trên Excel.

Bạn đang xem: Các hàm excel dùng trong kế toán

1. Hàm SUMIF:

- Tính tổng của những ô được chỉ định vì đông đảo tiêu chuẩn chỉnh đưa vào.

- Cú pháp: SUMIF(Range, Criteria, Sum_range) tức thị Sumif(Vùng đựng điều kiện, Điều kiện, Vùng yêu cầu tính tổng).

- Các tmê say số:

- Range: Là hàng nhưng mà bạn muốn xác định.

- Criteria: các tiêu chuẩn mà lại mong muốn tính tổng. Tiêu chuẩn này có thể là số, biểu thức hoặc chuỗi.

- Sum_range: Là những ô đích thực phải tính tổng.

Hàm này trả về quý hiếm tính tổng của những ô vào vùng đề nghị tính bằng lòng một điều kiện chuyển vào.

- Ví dụ: = SUMIF(B3:B8,”

- Tính tổng của những quý hiếm vào vùng tự B2 đến B5 cùng với ĐK là các quý giá nhỏ hơn hoặc bằng 10.

Chi tiết mời chúng ta xem tại đây: Hướng dẫn thực hiện hàm SUMIF trong Excel

2. Hàm VLOOKUP:

Hàm Vlookup là hàm trả về quý hiếm dò tìm theo cột chuyển tự bảng tmê say chiếu lên bảng cơ sở dữ liệu theo đúng quý giá dò kiếm tìm. X=0 là dò tìm kiếm một bí quyết chính xác. X=một là dò tìm kiếm một cách tương đối.

- Cú pháp: Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num,) nghĩa là Vlookup(Giá trị dò tra cứu, Bảng tmê mẩn chiếu, Cột bắt buộc đem,X).

- Các tđam mê số:

- Lookup Value: Giá trị đề xuất mang ra đối chiếu nhằm kiếm tìm kiếm.

- Table array: Bảng đựng thông báo mà lại tài liệu trong bảng là dữ liệu để đối chiếu. Vùng tài liệu này đề xuất là tđắm say chiếu hoàn hảo.

- Nếu cực hiếm Range lookup là TRUE hoặc được bỏ qua, thì những quý hiếm trong cột dùng để so sánh phải được bố trí tăng ngày một nhiều.

- Col idx num: số chỉ cột tài liệu nhưng bạn muốn mang trong phnghiền so sánh.

- Range lookup: Là một quý hiếm luận lý để hướng đẫn đến hàm VLOOKUPhường tìm giá trị đúng mực hoặc search cực hiếm giao động. + Nếu Range lookup là TRUE hoặc bỏ qua mất, thì quý giá sấp xỉ được trả về.

Chú ý:

- Nếu quý hiếm Lookup value bé dại hơn cực hiếm nhỏ dại duy nhất trong cột thứ nhất của bảng Table array, nó đang thông báo lỗi #N/A.

- Ví dụ: =VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0)

- Tìm một cực hiếm bởi quý hiếm sống ô F1một trong cột thứ nhất, cùng rước quý hiếm tương ứng sống cột thứ 2.

*

Chi máu mời các bạn coi trên đây: Hướng dẫn áp dụng hàm Vlookup vào Excel

3. Hàm SUBTOTAL:

- Subtotal là hàm tính toán thù mang đến một tổ bé vào một danh sách hoặc bảng tài liệu tuỳ theo phnghiền tính mà lại chúng ta lựa chọn vào đối số đầu tiên.

Cú pháp: SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,...)

Các tsay đắm số:

- Function_num là những con số từ là một mang lại 11 (tuyệt bao gồm thêm 101 mang lại 11một trong phiên bản Excel 2003, 2007) hình thức hàm như thế nào sẽ tiến hành dùng để làm tính tân oán trong subtotal

- Ref1, ref2,... là những vùng hệ trọng tsay mê chiếu nhưng bạn có nhu cầu thực hiện phnghiền tính trên đó.

Chi huyết mời chúng ta xem tại đây: Cách áp dụng hàm SUBTOTAL vào excel

4. Hàm IF

- Hàm trả về quý giá 1 nếu như ĐK đúng, Hàm trả về quý giá 2 nếu như ĐK không đúng.

Cú pháp: If(logical_thử nghiệm,,) nghĩa là If(Điều kiện, Giá trị 1, Giá trị 2).

Các tyêu thích số:

- Logicaltest: Điều kiện dùng làm trắc nghiệm (xác định điều kiện này là đúng giỏi sai).

- Truevalue: Là hiệu quả của hàm IF trường hợp logicalchạy thử đúng

- Falsevalue: Là hiệu quả của hàm IF giả dụ logicalchạy thử sai

Ví dụ:

= IF(B2>=4,“DUNG”,“SAI”) = DUNG.

= IF(B2>=5,“DUNG”,“SAI”) = SAI

5. Hàm AND:

- Cú pháp: AND(Logical1, Logical2, ….) nghĩa là And(đối 1, đối 2,..).

- Các đối số: Logical1, Logical2… là những biểu thức điều kiện.

- Hàm này là Phép VÀ, chỉ đúng vào khi toàn bộ các đối số có mức giá trị đúng. Các đối số là các hằng, biểu thức lô ghích. Hàm trả về quý hiếm TRUE (1) trường hợp toàn bộ các đối số của chính nó là đúng, trả về quý giá FALSE (0) trường hợp một xuất xắc nhiều đối số của chính nó là không đúng.

Lưu ý:

- Các đối số buộc phải là quý hiếm xúc tích hoặc mảng hay tyêu thích chiếu gồm cất giá trị lô ghích.

- Nếu đối số ttê mê chiếu là quý hiếm text hoặc Null (rỗng) thì những quý giá kia bị bỏ lỡ.

- Nếu vùng tmê say chiếu không đựng quý giá logic thì hàm trả về lỗi #VALUE!

- Ví dụ: =AND(D7>0,D7

6. Hàm SUM:

- Cộng tất cả các số vào một vùng tài liệu được lựa chọn.

- Cú pháp: SUM(Number1, Number2…)

- Các tđê mê số: Number1, Number2… là các số nên tính tổng.

7. Hàm OR:

- Cú pháp: OR(Logical1, Logical2…) tức thị Or(đối 1, đối 2,..).

- Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức ĐK.

- Hàm này là Phnghiền HOẶC, chỉ sai lúc toàn bộ những đối số có giá trị không nên. Hàm trả về quý giá TRUE (1) ví như bất kể một đối số làm sao của nó là đúng, trả về quý giá FALSE (0) trường hợp tất cả các đối số của chính nó là không đúng.

8. Hàm MAX:

- Trả về số lớn số 1 trong hàng được nhập.

- Cú pháp: MAX(Number1, Number2…)

- Các tsay mê số: Number1, Number2… là dãy nhưng mà bạn có nhu cầu tìm giá trị lớn số 1 làm việc trong các số ấy.

9. Hàm MIN:

- Trả về số nhỏ tuổi tốt nhất vào dãy được nhtràn lên.

Xem thêm: Chọn Ngày Thỉnh Thần Tài Thổ Địa, Xem Ngày Tốt Thỉnh Ông Địa Thần Tài Chi Tiết 2021

- Cú pháp: MIN(Number1, Number2…)

- Các tđắm đuối số: Number1, Number2… là hàng cơ mà bạn muốn tìm kiếm cực hiếm nhỏ tốt nhất sinh sống trong những số ấy.

Để thực hành thực tế các chúng ta cũng có thể tải về Mẫu sổ sách kế tân oán trên Excel theo vẻ ngoài Nhật ký kết phổ biến (Theo Thông tứ 200 với 133)

Các bạn muốn làm rõ không dừng lại ở đó, rất có thể tự mình lên được report tài thiết yếu bên trên Excel rất có thể tsi gia: Lớp học thực hành kế toán trên Excel