Số trung bình gia quyền (giờ đồng hồ Anh: weighted average) được tính tân oán trên đại lý các thành phần tmê say gia bình quân hoá bao gồm mục đích về qui tế bào góp sức khác nhau.

Bạn đang xem: Bình quân gia quyền là gì


*

Số bình quân gia quyền (weighted average)

Định nghĩa

Số bình quân gia quyền vào giờ Anh là weighted average hayweighted mean.

Số trung bình là chỉ tiêu thể hiện mức độ điển hình nổi bật của một toàn diện và tổng thể với nhiều đơn vị cùng các loại được xác minh theo một tiêu thức làm sao đó.

Số trung bình gia quyền là một dạng số bình quân xuất xắc vừa phải số học nhưng mà trong những số ấy những thành phần áp dụng trong quá trình tính toán thù được gia quyền nhằm phản chiếu thực tiễn là chưa hẳn tất cả những bộ phận đều phải có tầm đặc biệt quan trọng đồng nhất.

Bản chất

- Số bình quân gia quyền được tính toán thù bên trên đại lý các nhân tố tham gia bình quân hoá tất cả phương châm về qui tế bào góp phần không giống nhau.

- Không giống như số trung bình gia quyền, số trung bình giản đơn được tính tân oán bên trên đại lý các thành phần tsay đắm gia trung bình hoá tất cả mục đích về qui tế bào (tần số) góp phần tương đồng.

Công thức khẳng định với mục đích của số trung bình gia quyền

Công thức xác định

Với mỗi lượng biến hóa xibao gồm trọng số/tần số tương ứng wi. Số trung bình gia quyền được xác minh bằng công thức:

Số trung bình gia quyền= Σ(xi.wi) / Σwi

Trong đó

xilà quý giá lượng đổi thay quan tiền sát

wi là trọng số giỏi tần số lượng biến quan lại sát

- Số trung bình gia quyền hay được thực hiện vào chỉ số giá để phản ảnh tỉ trọng xác suất túi tiền của chúng ta đưa ra cho các sản phẩm khác biệt nhằm mục đích xác định nấc tăng bình quân của Ngân sách chi tiêu.

Ví dụ

Giả sử mức sinh sống của người tiêu dùng được thay mặt bời bố sản phẩm & hàng hóa điển hình nổi bật A, B và C nhưng mà anh ta sở hữu. Trong thời gian phân tích, giá của bố sản phẩm & hàng hóa tăng theo thứ tự bằng 35%, 10% cùng 45%.

Xem thêm: Tải Gói Ngôn Ngữ Tiếng Việt Cho Firefox, Cách Đổi Firefox Sang Tiếng Việt

Nếu quý khách sử dụng toàn thể thu nhập cá nhân của chính bản thân mình để mua ba sản phẩm & hàng hóa theo tỉ trọng thứu tự là 20%, 1/2 cùng 30%, tuy vậy bọn họ bỏ qua thực tiễn này cùng tính số trung bình bằng cách cùng nút tăng giá lại cùng nhau, kế tiếp phân chia mang lại 3 (tức ko gia quyền):

(35% + 10% + 45%)/3 = 30%

Kết trái cho thấy thêm mức đội giá trung bình là 30%. Nhưng kết quả đã không giống đi nếu bọn họ tính số bình quân gia quyền:

35 x 20% + 10 x 50% + 45 x 30% = 25,5%

Số trung bình gia quyền là số bình quân thay mặt đại diện hơn cho mức đội giá, cũng chính vì không phải chỉ bao gồm mức tăng giá của từng các loại sản phẩm & hàng hóa mà lại cả tỉ trọng, hay quyền số, của giá thành cũng rất được tính mang đến.